عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2515

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سبک رفتاری خانواده و نحوه ارتباط پدر و مادر با فرزندان، عامل موثری در وضعیت روانی و نگرشهای آنان به زندگی و مناسبات اجتماعی و، از جمله، چگونگی نگرش به روابط انسانی در مدرسه است. این تحقیق، که روی یک نمونه 1522 نفری از دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسط عمومی و پیش دانشگاهی استان تهران انجام شده، با مطالعه پنج سبک رفتاری خانواده (یعنی خانواده منسجم و صمیمی، خانواده پاسخگو، خانواده بی تفاوت، خانواده مستبد، و خانواده آشفته) در پی پاسخگویی به این سوال بوده است که هر یک از انواع خ ...

سابقه و هدف: شیوع بالای بیماری های دهان و دندان و مشکلات و نارسایی موجود در درمان آنها اهمیت و لزوم پیشگیری از این بیماری ها را دو چندان می نماید. این مطالعه به منظور بررسی میزان عملکرد بهداشتی، آگاهی و نگرش موجو.د در امر بهداشت دهان و دندان انجام گرفته است. مواد و روشها: این مطالعه کاربردی ـ توصیفی که به روش مقطعی در پاییز و زمستان 1381 انجام گرفته است، 400 نفر از افراد گروه سنی 40-20 سال که خود به 4 گروه 5 ساله تقسیم شدند و ساکن شهر بابل می باشند مورد بررسی قرار گرفتند. بدی ...

1) میزان نگرش مثبت دانش‌آموزان دختر نسبت به کلاس پرورشی بیش از دانش‌آموزان پسر می‌باشد 2) دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی نسبت به دو پایه دیگر نگرش بهتری به کلاس پرورشی دارند ...

گسترش هرچه بیشتر آگاههیهای بهداشتی در سطح جامعه منجر به کاهش مشکلات جسمی روانی می‌گردد. بویژه پرسنل خدمات بهداشتی ضروری است . آگاهی و مهارت لازم در مورد بهداشت روانی داشته باشند. تا بتوانند در ارائه خدمات بهداشتی موفق باشند. پرستاران و بهباران شاغل در مراکز درمانی ازجمله پرسنلی هستند که نزدیکترین ارتباط را با بیمار داشته و بطور مستقیم خدمات بهداشتی را به بیماران ارائه می‌نمایند در دانشکدههای پرستاری آموزشهای تئوری و عملی در زمینه روانشناسی . روانپزشکی و بهداشت روان ارائه می‌گ ...

نمونه پژوهش کلیه دانشجویان پرستاری لیسانس دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی یزد می‌باشد ، جهت گردآوری اطلاعات در پرسشنامه دموگرافیک اجتماعی و مقیاس Seaman-nannelo که به منظور سنجش نگرش پرستاران در مورد مراقبت از معتادین تهیه شده است از کلیه آزمودنیها یکبار به طور همزمان اطلاعات جمع‌آوری شد. از مجموع 103 دانشجوی پرستاری مورد بررسی 20 نفر (4ˆ19 درصد) در سال اول 39 نفر (9ˆ37 درصد) در سال دوم و 21 نفر (4ˆ20 درصد) در سال سوم و 23 نفر (3ˆ22 درصد) در سال چهارم تحصیل می‌کردند. آنطو ...

کار دانش شاخه‌ای از نظام جدید آموزش متوسطه است که براساس اهداف کلی و اصول حاکم بر این نظام و هماهنگ با آن طراحی شده است هدف این شاخه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای صنعت کشاورزی و خدمات می‌باشد. این تحقیق درصدد برآمد به شناخت دانش آموزان و نگرش آنان نسبت به این رشته بپردازد و عوامل مختلف گرایش آنان به این رشته را بازشناسد. جامعه آماری دانش آموزان سال دوم و سوم نظام جدید متوسطه نواحی دوم اراک در سال تحصیلی 73-74 می‌باشد نمونه آماری 270 نفر دانش‌آموزان و 370 نفر دانش‌آموزان ...

-1 نگرش مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای دولتی شهر تهران نسبت به برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی نسبتا مساعد می‌باشد. در این ارتباط نگرش مدیران گروههای پزشگی مساعدتر از گروههای غیرپزشکی است . -2 هرچه سن، سطح تحصیلات و مراتب علمی مدیران گروهها بالاتر باشد کاربرد برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی بیشتر مورد تایید قرار گرفته است . -3 بین رشته تحصیلی مدیران گروهها و تایید کاربرد برنامه‌ریزی توسعه دانشگاههی رابطه وجود دارد. ...

در این مطالعه، آگاهی و نگرش 295 نفر از بهورزان، کاردانان و کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی استان فارس نسبت به بیماریهای روانی، صرع و ... عقب‌ماندگیهای ذهنی مورد بررسی قرار گرفت . براساس نتایج بدست آمده میزان افزایش میانگین نمره کل پرسنل 7/1 و میزان افزایش میانگین کل نمرات پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون 150 درصد بوده است . این یافتنه حاکی از تاثیر مثبت آموزش ، در افزایش آگاهی و نگرش کل گروههای مورد مطالعه، نسبت به مسائل بهداشت روان بوده است . بیشترین میانگین نمرات پی ...

به دنبال تهاجمات وسیعی که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا در همه زمینه‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی به کشور ما داشته است ، اخیرا شیوه تهاجم را تغییر داده است و بیشترین هجوم را در زمینه فرهنگی بخصوص روی اقشار نوجوان و جوان داشته است و دانشگاه یکی از مکانهای است که به نظر می‌رسد بیشترین برنامه‌ریزی را در این زمینه انجام داده است مطالعه حاضر به منظور بررسی سنجش و نگرش دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاه یاسوج از بدو ورود و یکسال پس از ورود به دانشگاه بر روی 660 نفر دانشجو در ...