عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 371

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منظور از انجام این تحقیق، شناخت عوامل موثر در جذب سرمایه‌های خارجی در منطقهء آزاد تجاری - صنعتی - توریستی کیش است ، و نیز نقشی که این سرمایه‌گذاریها می‌توانند در توسعهء اقتصادی و صنعتی کشور ما داشته باشند. و نهایتا اینکه در چه صورتی می‌توان به این موفقیت دست یافت . اگر ما بخواهیم بنادر آزاد موفقی داشته باشیم و از طریق این ابزار به هدف پیشرفت تکنولوژی و صنعت داخلی کشورمان و افزایش صادرات نائل آئیم، می‌بایست ابتدا راه جذب سرمایه‌های خارجی را دانسته و از این طریق هم از دانش فنی ...

شکل گیری رابطه مرکز- پیرامون در داخل کشور،شرایط جدیدی را رقم می زند که این شرایط جدید مرکز را وادار به تجدید در روابط خود به پیرامون می سازد.این رابطه نوین بین مرکز و پیرامون کاملاً با شرایط قبل متفاوت است و منجر به ایجاد همگرایی بین آن ها می شود که در صورت توفیق، نگاه جمعیت مرزنشین به سمت درون و همگرایی معطوف می شود که خود باعث توسعه ی فضایی مناطق مرزی خواهد شد(عندلیب،35:1380).این رغبت و علاقه وافر به مناطقی که در امتداد مرزهای همگرایی کشورها قرار گرفته اند به طور مشخصی از ا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دانش سرمایه‌گذاران بر تصمیمات آنان با نقش تعدیل‌گری مشاوره سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری است. پژوهش حاضر، با تعریف ویژه‌ای از دانش سرمایه‌گذاران، به تحقیق می‌پردازد و دانش را مترادف با آگاهی و اطلاع سرمایه‌گذاران از شرایط سرمایه‌گذاری دانسته است. قبلا پژوهشی در این قالب و با این تعریف از دانش برای بررسی تاثیر مشاوره سرمایه-گذاری بر دانش سرمایه‌گذاران و تصمیمات آنان انجام نشده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژو ...

این تحقیق تحت با هدف بررسی تاثیر کشور مبدا و برند تجاری بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصولات لوکس بادوام با تاکید بر گوشی تلفن همراه برند Apple انجام شده است. نوع تحقیق، کمی است. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق خریداران گوشی تلفن همراه برند Apple در شهر تهران می باشد. حجم نمونه به کمک فرمول کوکران 384 نفر و روش نمونه گیری، تصادفی طبقه بندی بر اساس منطقه جغرافیایی می باشد. برای سنجش برند تجاری ...

مهمترین هدف تحقیق حاضر ارزیابی اقتصادی ابعاد مختلف ناشی از ایجاد و توسعه بندر امیر آباد بهشهر و چگونگی تاثیر آن در ساختار اقتصادی و اجتماعی استان مازندران می باشد. با توجه به اینکه جمهوری های نوبنباد بازمانده از شوروی سابق در واقع همان توان تولیدی را به نسبت قابلیتها و توان معادن خود دارند، ایجاد منطقه ویژه در استان و پردازش مواد اولیه و تبدیل آنها به کالاهای واسطه ای و نهائی و صدور مجدد آنها از مهمترین ابزار و وسایل دستیابی به اهداف اصلی ایجاد منطقه ویژه یعنی اشتغال، انتقال ...

رودخانه مرزي ارس اکوسيستم‌هاي منحصربه‌فرد و پيچيده تالاب‌هاي ساحلي را هم ازنظر نياز آبي اکوسيستم و هم ازنظر چرخه مواد پشتيباني مي‌کند. اين تالاب‌ها درمجموع مساحتي بيش از 300 هکتار دارند و در مناطقي از رودخانه که سرعت آب کاهش مي‌يابد و يا سدي احداث‌شده است، تشکیل‌شده‌اند. در حال حاضر نواحي گسترده‌ای از اراضي طبيعي و محیط‌زیست به فلزات سنگين آلوده هستند. اين آلودگی‌ها عمدتاً از فعالیت‌های انساني و پساب‌های كشاورزي، صنعتي و شهري نشأت می‌گیرد. در مطالعه حاضر رودخانه ارس ازنظر آ ...

در همایش سران کشورهای "آ.سه.آن" در کنفرانس سنگاپور، در ژانویه 1992، با توجه به اوضاع و احوال به وجود آمده، اشاراتی به مسایل سیاسی - نظامی منطقه گردید و شرکت‌کنندگان توافق نمودند که برای ایجاد محیط صلح و امن، در زمینه امور امنیتی نیز همکاری و تبادل نظر نمایند. به طوری که امروزه کنفرانس وزرای "آ.سه.آن" با حفظ وظایف قبلی، به نشستی برای مذاکره در مورد مسایل امنیتی تبدیل شده است . باز در همین اجلاس بود که دولت‌های شرکت‌کننده به توافق رسیدند که ظرف مدت پانزده سال، به ایجاد " ...

اتحادیه آ.سه.آن درسال1967م دردوران نظام دو قطبی ودوران جنگ سرددر منطقه جنوب شرق آسیا باحمایت آمریکا به دلیل جلوگیری از نفوذ کمونیزم دراین منطقه تشکیل شده با فروپاشی نظام دو قطبی وپایان یافتن دوران جنگ سرد انتظار میرفت تا این پیمان نیز کار آیی خود رااز دست دهد اما نه تنها هبستگی بین اعضا تضعیف نشد بلکه اعضای جدیدی به آن ملحق شده ودر زمینه های اقتصادی دستاورد های چشمگیری داشته است. امروزه این اتحادیه با ده عضو ودر مجموع 560میلیون نفر جمعیت و1100میلیارددلار تولید ناخالص داخلی و ...

موضوع ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری و غیرتجاری و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و فرآیند ثبتی مربوط به تشکیل و ثبت شرکت‌ها در این مناطق در مقایسه با مقررات سرزمین اصلی تفاوت جزئی دارد با این تفاوت که تشریفات ثبتی در مناطق آزاد کمتر از سرزمین اصلی بوده و بطور متمرکز انجام می‌پذیرد. اهم تکالیف و وظایف واحدهای ثبتی در مناطق آزاد عبارتند از: ثبت شركت‌ها و مؤسسات تجاری و غير تجاري ايراني و خارجي، ثبت بانكها و مؤسسات اعتباري با رعايت آيين‌نامه اجراي ...