عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 187

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سوگ‌سرود، برخورد هنری شاعران با چند و چون مرگ است؛ مرگی که نه تنها پایان زندگی نیست بلکه گویای بخش نهانی در سیر کمال انسانی است. در داستان‌های منظوم پارسی شاعران کوشیده‌اند که مرگ را مورد بازشناسی قرار دهند و نقش انسان را در برابر آن توضیح دهند و خویشکاری او را مشخص نمایند. در ادب حماسی از آن‌جا که مرگ قهرمانان داستان، بیش‌تر در میدان جنگ رخ می‌دهد، رنگ و نمای پهلوانی و خردمندانه به خود می‌گیرد و با آن-که قهرمان در برابر مرگ، چاره‌ای جز تسلیم شدن ندارد؛ امّا در زندگی خود با ت ...

در این رساله سعی‌ شده تا خوانش فرویدی دیگری از دو آثار رنگین کمان و زنان عاشق از دیوید هربرت لارنس ارائه شود. در گذشته اثار لارنس به طور عمده از منظر تئوری عقده‌ی اودیپی فروید بررسی شده بود. در این رساله محقق عقاید فروید در مقاله‌ای خاص به نام "اندیشه هایی در خور ایام جنگ و مرگ" را بررسی کرده و سعی‌ کرده است تا نشانه های آن را در این دو آثار پیدا کند. در نتیجه? این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که لارنس تحت تاثیر این مقاله ی‌ فروید که در ساله ???? به چاپ رسید شیوه? بدویّت گرایی ...

مرگ اندیشی یکی از ارکان اساسی محتوای شعر فروغ فرخزاد است . در این پایان نامه سعی شده است چگونگی بروز این مفهوم در شعر فروغ و تصاویر شعری تشکیل شده بر مبنای این فکر بررسی و تحلیل شود و به این پرسش پاسخ داده شود که سیر مرگ اندیشی در اشعار فرخزاد چگونه است ؟ . آیا « مرگ » برای فرخزاد همان مرگی است که برای همگان اتفاق می افتد یا اینکه دیدگاه تازه ای نسبت به آن دارد ؟. مرگ اندیشی در شعر شاعر با کدام شگردهای بلاغی مطرح شده و در هر بخش بسامد کدامیک بالاتر است ؟ روش تحقیق این پایان ...
نمایه ها:
فروغ | 
مرگ | 

مرگ ترحمي( اتانازي) عبارت است از مرگ خود خواسته ي فردي که دچار بيماري لاعلاجي گشته است که به سبب آن ، فرد درد و رنج فوق العاده اي را متحمل مي شود که با توجه به دانش پزشکي امروزي نمي توان براي وي به درمان يا راه علاجي اميدوار بود . با توجه به مباني مختلف فقهي ، نظرات متفاوتي از سوي صاحب نظران درباره ي نقش رضايت چنين فردي جهت سلب حيات از خويش ارائه گرديده است . برخي مرگ ترحمي (اتانازي) را به طور کلي مصداق قتل يا خودکشي دانسته و در نتيجه آن را حرام شمرده اند و رضايت بيمار ...

در اسلام به دلیل مطرح نبودن اتانازی در زمان شکل‌گیری فقه، به بیان احکام فقهی و حقوقی این موضوع در فصلی مجزا پرداخته نشده است. اتانازی از دیدگاه اسلام به هر دلیل و انگیزه‌ای حتی از روی ترحّم و دلسوزی هرگز جایز نیست. اما باید گفت اتانازی، واژه‌ای عام است که گرچه در نگاه اول در میان جوامع، ادیان و مذاهب مختلف دیدی منفی نسبت به آن وجود دارد، اما مواردی از آن تحت عناوینی همچون مرگ مغزی، کمبود امکانات پزشکی و اقتصادی و... صورت می‌گیرد. و حتی مواردی از آن را می‌توان تحت عنوان خودکشی ...

در تمام عصرها هر ملتی به دنبال حیات فردی و اجتماعی خود هست و در این مسیر به روش های مختلف دست می زند . اما باید ببینیم چه راه کارهایی را می توانیم از قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام بدست بیاوریم که ما را در این طریق به مقصد برساند . در این تحقیق به شناخت عوامل ، راه کارها و قانون مندی حیات و مرگ ملت ها از دیدگاه قرآن و احادیث پرداخته ایم ، حیات و مرگ مادی و معنوی . چند علت از حیات و تعالی ملت ها را بیان می کنیم 1 – پیروی از رهبران دینی جامعه 2 – عدل و داد 3 – جهاد و اخلا ...

اگر چه تا کنون حداقل در زبان فارسی این موضوع به این شیوه مورد بررسی قرار نگرفته است، اما برخی محققان مانند مری بویس و فلورانس نامجویان آثاری را درباره جهان پس از مرگ در دین زردشتی ارائه کرده‌اند و همین‌طور درباره مصر باستان نیز محققانی چون موسی جوان کم و بیش آثاری را به رشته تحریر درآورده‌اند، که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. البته باید گفت همه پژوهش‌های انجام گرفته درباره‌ی موضوع مذکور به طور پراکنده فقط به اعتقاد پس از مرگ در دین ردشتی یا دین مصر باستان پرداخته‌اند ...

یکی از منابع مهم در جهت شناخت مذاهب، فرهنگ ها و کارکردهای پیشینیان، مطالعه تدفین های انجام شده در گورهای باستانی است. جامعه شناسی و تاریخ ادیان و فلسفه مذاهب نمی توانند بدون توجه به آثار باستانی که به به فلسفه مرگ و نیستی اشاره دارند، به نتیجه گیری صحیح و بازسازی عقاید پیشینیان برسند. به همین جهت، برای شناخت بهتر دیدگاه های مردمان باستان به مروری کوتاه در اعتقادات اقوام مختلف، نسبت به مسأله مرگ می پردازیم؛ زیرا تدفین، ملموس ترین و عینی ترین تجسم انسان از زندگی، مرگ و پدیده ه ...

این پژوهش به بررسی نظامِ نمادینِ مرگ در قبرستانِ بهشتِ زهرای تهران (با تمرکز بر سنگِ‌قبر نوشته‌ها) می‌پردازد. به این منظور 30 سنگِ قبر از دو قطعه‌ی مربوط به دهه‌ی 60 و 80 به دو روشِ نمونه‌گیری هدفمند و نمونه‌گیری احتمالی (تصادفی) انتخاب شده و با رویکردِ بارتی، نشانه‌شناسی شدند. با اتکاء بر مفهومِ "تمایز" بوردیو و نظریه‌ی مصرف هالت و با تکیه بر رویکردِ «بونسو و اسپنس» و «اَبی کولیر» بر آنیم که در این نمونه 30 تایی از قبرستانِ بهشت‌زهرای تهران، ببینیم که با اتکاء بر چه مضامین، ...