عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر علاوه بر ارزیابی میزان خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی مرد و زن دوره های تحصیلی راهنمایی و متوسطه شهر اراک ، به بررسی روش های رایج مدیریت کلاس در آنان و ارتباط این روش ها با خودکارآمدی این معلمان می پردازد. جامعۀ آماری این تحقیق را کلیۀ معلمان تربیت بدنی مرد و زن در دوره های راهنمایی و متوسطۀ شهرستان اراک به نعداد 122 نفر تشکیل داده اند. از بین 122 پرسشنامۀ توزیع شده، 104 پرسشنامه جمع آوری و به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت. در اين پژوهش دو پرسشنامه ؛ پرسش ...

مدیریت سرمایه در گردش یکی از جنبه های مهم تامین مالی شرکت است. با مدیریت اجزاي مهم سرمايه در گردش شامل حساب های دریافتنی، موجودی کالا و حساب های پرداختنی، دوره تبدیل وجه نقد کاهش می یابد. هدف تحقيق حاضر فراهم آوردن شواهد تجربي براي بررسی تأثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري و بازده سهام شركت ها است. از طرفي جهت بررسی روند مربوطه رابطه مذکور در سه مقطع مختلف زماني آزمون و اثر صنايع مربوطه نيز كنترل شده است. به همين منظور داده هاي 210 شركت عضو بورس اوراق بهادار تهران براي ...

نظام مديريت پرونده‌هاي قضايي به عنوان یکی از کاربردهای مهم فنّاوري اطلاعات و ارتباطات در محاکم شناخته می‌شود. از زمان پيدايش فنّاوري اطلاعات و ارتباطات، تأثير استفاده از اين فنّاوري و ارزيابي کارايي آن، همواره مورد توجه بوده است. بنابراين در حوزۀ حقوق، چاره‌اي جز استفاده از آن براي سرعت بخشيدن و تسهيل امور افراد جامعه در محاكم قضايي وجود ندارد. اکثر کشورهای توسعه یافته ایجاد این برنامه را در ساختار قضایی خود در اولویت قرار داده‌اند. بر اساس مطالعات صورت گرفته در ایران بخشي از ...

بسیاری از شرکتها به موضوع ایجاد نام و نشانهای تجاری قوی علاقمند شده اند. اگرچه به نظر می رسد مدیریت نام و نشان تجاری بر عملکرد نام و نشان تجاری تأثیر مثبتی داشته باشد اما مطالعات تجربی کمی در ارتباط با نقش مدیریت نام و نشان تجاری به ویژه در ایران دیده میشود. در این مطالعه با استفاده از مفهوم مدیریت نام و نشان تجاری مدلی تلفیقی بوجود آمده و از نقطه نظر تجربی تأثیر آن بر عملکرد نام و نشان تجاری، آزمون شده است. به ویژه چگونگی تأثیرگذاری مدیریت نام و نشان تجاری، به عنوان یک متغیر ...

«ارزیابی تاثیر به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر بهبود عملکرد مدیریت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» کانون تمرکز این مطالعه بوده است. براین اساس ما به‌دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش بوده‌ایم که «آیا به‌کارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری موجبات بهبود عملکرد مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را به‌دنبال خواهد داشت یا خیر؟» این تحقیق جایگاه، نقش، مفهوم، انواع، ابعاد و تاثیرات سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری را بر بهبود عملکرد مدیریت بررسی و تبیین می نماید. فرضیه ...

تجربه مدیریت سمت تقاضا در طول سه دهه گذشته همواره در مسیری تکاملی بوده است. استفاده از تجربیات حاصل از بکارگیری روش‌های مدیریت مصرف در کشورهای مختلف جهان و نیازهای ناشی از تحولات و تغییر ساختار صنعت برق از عوامل اصلی توجه به این موضوع می‌باشند. در کشور ما به دلایل متعددی الگوی مصرف در شرایط مطلوبی قرار ندارد و توجه به برنامه‌های مدیریت مصرف در همه بخش‌ها و به ویژه بخش صنعت احساس می‌شود. مصرف‌کنندگان صنعتی تاکنون به دلیل پایین بودن نرخ برق توجه کافی به برنامه‌های مدیریت مصرف ...

امروزه الگوی سنتی اداره عمومی با توجه به موانع و مشکلات خاص آن از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار نمی‌باشد و بیش از دو دهه گذشته است که، مدیریت دولتی در کشورهای در حال توسعه دستخوش تغییرات اساسی گردیده و این در حالی است که تغییرات شتابان و پیچیدگی‌های روز افزون باعث ناکارآمدی سبک‌های سنتی سازمان‌ها و حتی دولت‌ها شده است. دولت‌ها از دیرباز دارای وظایف و تکالیفی بوده‌اند و برای انجام این وظایف و تکالیف همواره از ابزار‌هایی بهره‌گرفته‌اند. تأکید عمده روش‌ها و ابزارهای مورد استفاد ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی سوء رفتار دانش آموزان و روشهای مدیریت کلاس های تربیت بدنی مقطع راهنمایی و دبیرستان استان کردستان بود.از میان 624 دبیر تربیت بدنی، تعداد 252 نفر(101 نفر زن و 151 نفر مرد) در پژوهش شرکت کردند.پرسشنامه ی سوء رفتاردانش آموزان شامل 36 سؤال بود که توسط اکنسی و بورگاز (2007) تهیه شده است.در تحقیق حاضر با روش تحلیل عاملی، چهار سوء رفتار خشونت و پرخاشگری، تنبلی و کم کاری، کم توجهی به آموزش ،و نافرمانی و بی نظمی شناسایی و پایایی آن نیز 0/98 برآورد شد . پ ...

شهر مشهد به جهت وجود بارگاه حضرت امام رضا (ع)، امام هشتم شیعیان، یکی از مقصدهای عمده مذهبی ایران است و هر ساله بخصوص در ایام تعطیلات (اعیاد و سوگواری‌ها) شاهد حضور گسترده زوار و گردشگران مذهبی است. لیکن، بدسامانی و ناکارآمدی‏های مدیریتی تسهیلات و خدمات گردشگری موجب زیان‌های بسیار به گردشگری آن شده است. از آنجا که مدیریت درست مقصدهای گردشگری و نظم بخشیدن به امور گردشگران، یکی از مهم‏ترین چالش‌های دولت‌هاست، تعیین الگوی مطلوبی برای مدیریت اثربخش این مقصد مذهبی یک ضرورت غیرقابل ...