عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 389

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
مادر | 
کرمان | 
آگاهی | 

چکیده ندارد.

جهت بررسی چگونگی اجرای اقداماتی که برای ترویج تغذیه با شیر مادر پیشنهاد شده است با استفاده از پرسشنامهء خودآزمایی تهیه شده توسط یونیسف با عنوان، "خودآزمایی زایشگاهها و بیمارستانها برای ارزیابی سیاست و روشهای ترویج تغذیه با شیر مادر"، که ده اقدام مهم را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، پژوهشی در سطح بیمارستانهای استن کرمان انجام گرفت . در این بررسی تمامی هفده بیمارستان سطح استان کرمان که دارای بخشهای زایشگاه و مامائی بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. روش گردآوری داده‌ها بدین صورت بود که ...

پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی از نوع نیمه‌تجربی می‌باشد. و هدف آن تعیین و مقایسه کیفیت اسمیر در لامهای تهیه شده با سه روش نمونه‌گیری پاپ‌اسمیر بوده است . تعداد نمونه در این پژوهش 282 نفر بوده و مدت نمونه‌گیری حدودا 2 ماه بوده است . توزیع نمونه‌ها در سه روش به طریقه تصادفی کردن صورت گرفت . بطوریکه 94 نفر مربوط به گروه نمونه‌گیری با روش سیتوبرس‌اسپاجولا و 94 نفر مربوط به گروه نمونه‌گیری با روش سواب‌اسپاچولا و 94 نفر دیگر نیز مربوط به گروه نمونه‌گیری با روش اسپاچولا به تنهایی بوده‌ ...

زنان در طی حاملگی و شیردهی بطور شایع دارو مصرف می‌کنند، ماماها که یکی از سرویس‌دهندگان برنامه‌های بهداشت مادر و کودک می‌باشند با گروهی از زنان در دوران بارداری و شیردهی ارتباط دارند، در تیرماه 1374 با استفاده از پرسشنامه‌ای که براساس بیشترین داروهای مصرفی ایران توسط گروه پژوهش تهیه شده بود، این بررسی بر روی کلیه ماماهای شهر کرمان (N=69) به منظور تعیین آگاهی ماماهای شهر کرمان از مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی بعمل آمد که نتایج حاصله به شرح زیر می‌باشد: 39/1 درصد از افراد ...
نمایه ها:
کرمان | 
آگاهی | 
ماما | 

بستن لوله‌های رحمی روش انتخابی جلوگیری از بارداری برای زمانی است که خانواده را تکمیل نموده‌اند و سن بالای 30 سال دارند. ولی به دلیل غیرقابل برگشت بودن این پروسه، در زنان نسبتا جوان نباید از این روش استفاده شود. مگر در مواردی که مشکلاتی در رابطه با سلامتی فرد وجود داشته باشد. اولین جراحی TL در سال 1880 پس از جراحی سزارین انجام شده است و از آن زمان بیش از 100 متد برای بستن لوله‌های رحمی ابداع گردیده است . اغلب TL با بیهوشی عمومی انجام شده مواردی از TL با لاپاراسکوپی و به توسط ب ...

بخش قابل‌توجهی از دانش زیستی حاصل از اندازه‌گیری کمیت‌هاست . نتایج حاصل از اندازه‌گیری می‌تواند به عنوان وسیله خوبی برای قضاوت در خصوص حالت سلامت یا بیماری در پزشکی مورد استفاده قرار گیرد، در این راستا در ایمونولوژی، اندازه‌گیری یک سری از پارامترهای مربوط به سیستم دفاعی بدن در همه جا متداول است از معمولترین پارامترها، غلظت سرمی کلاسهای اصلی آنتی‌بادی ...
نمایه ها:

این طرح به بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناسی بیماران مبتلا به سرطان در استان اصفهان در طی یک دوره 5 ساله می‌پردازد. یکی از دلایل عمده اجرای این طرح فقدان اطلاعات و آمار دقیق و کافی در مورد سرطان بوده است . در حالی که سرطان‌ها یکی از علل اصلی مرگ و میر (دومین علت ) را تشکیل می‌دهند. از بین مطالعات مشابهی که فعلا در این زمینه انجام شده است می‌توان به بررسی فراوانی سرطانها در طی 20 سال(تا سال 1351) در تهران اشاره کرد. در این بررسی سرطان پوست و سرطان بافت لنفاوی و سرطان معده رده اول تا ...

این پژوهش مطالعه‌ای است که به منظور "بررسی درک پرسنل پرستاری بخش ICU از استرسورهای بخش صورت گرفته است . جامعه این بررسی از پرسنل ICU تشکیل داد. کلیه واحدهای شاغل در بخش ICU (39 نفر) نمونه پژوهش این مطالعه را تشکیل دادند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای که توسط کوهون 1989 جهت مقایسه درک پرستاران، بیماران از استرسورهای بخش ICU تنظیم گردیده بود، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش با استفاده از آنالیز واریانس یک راهه صورت گرفت . نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان دا ...
نمایه ها: