عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه یک مدل مکانیابی- موجودی با توجه به در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت و شعاع پوششی بررسی می شود که در آن ظرفیت با توجه به حداکثر موجودی تجمعی در انبارها در هر لحظه از زمان و نه براساس متوسط موجودی سالیانه تعیین می گردد. این مدل از طریق کمینه سازی مجموع هزینه های اسقرار تسهیلات، حمل و نقل، نگهداری موجودی حین کار و ذخیره اطمینان، بطور همزمان محل انبارها، نحوه تخصیص خرده فروشان به انبارها، میزان سفارش، موجودی حین کار و میزان ذخیره اطمینان را تعیین می کند. این مسئله بص ...

جایگاه بنادر در حمل و نقل دریایی و رسالت حساس آنها در سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور، سبب گشته است که استفاده از فعالیت های لجستیکی و ایجاد مناطق لجستیکی در بنادر و پسکرانه های آن به عنوان یک امتیاز مناسب برای بنادر محسوب گردد. موقعیت جغرافیایی بنادر چابهار ایران و گوادر پاکستان باعث ایجاد رقابت بین این دو بندر جهت تبدیل شدن به یک بندر هاب منطقه ای شده است. دارا بودن عملکرد لجستیکی مناسب می تواند امتیازی ویژه جهت رسیدن این بنادر به هدف خود باشد. لذا در این تحقیق کمی، هدف ا ...