عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1020

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر پذیرش فن آوری اطلاعات بر اساس مدل دیویس (یکی از مدل های پذیرش تکنولوژی) درشرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشورمی باشد. نتایج حاصله در پاسخ به سوالات تحقیق، عوامل موثر در پذیرش فناوری اطلاعات را در شرکت مذکور یافته و آنها را اولویت بندی می کند و آزمون فرضها تاثیر متغیرها را بر هم مشخص می سازد. همچنین با در نظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر شرکت مذکور، محقق اثر دو سازه "برداشت ذهنی ازاعتماد به ارائه دهنده فن آوری" و "برداشت ذهنی ازتوانایی شخصی دراستف ...

عصر کنونی دوره تغییر و تحولات شتابان و دور از انتظار است. مدیر سازمان برای رسیدن به اهداف سازمانی در این دنیای پررقابت و در حال تغییر، باید ساختار نهاد مربوط را با شرایط محیطی تطبیق دهد و اطلاعات لازم را به دست‌آورد. یکی از این عوامل که به طور پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است، فناوری مورد استفاده سازمان است. امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات در تمام مراحل زندگی انسانها به‌خوبی قابل نمایان است. سرعت بالای این صنعت و میزان و سطح گسترش آن به‌طور چشمگیری افزایش یافته و اغلب حوز ...

عنوان تحقیق عبارت است از بررسی علل اساسی عدم استفاده مناسب از فناوری اطلاعات(کارایی نرم افزارها و سخت افزارهای موجود) به منظور افزایش استفاده بهینه از آنها در امور برق قزوین شمال می باشد.قلمرو زمانی تحقیق تابستان سال 1381 و قلمرو مکانی در امور برق قزوین شمال (یکی از امورهای چهارگانه شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ) و قلمرو موضوعی آن نیز بررسی موضوع فناوری بیشتر از دیدگاه خدمات مشترکین در بخش سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.اهمیت موضوع تحقیق نیز به جهت سرمایه گذاری های فراوا ...

با توجه به هزینه‌بر بودن سیستم اطلاعات مدیریت و وضعیت مالی سازمان‌ها و از سوی دیگر اجتناب‌ناپذیر بودن بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی سازمانهای ما باید با آگاهی کامل در این راه قدم بردارند و با بررسی اثربخشی این سیستمها و بازنگری مجدد در آنها بتوانند باعث بهبود کیفیت اطلاعات تولید شده در سازمان شده و در نهایت وجود این سیستمها باعث ایجاد ارزش افزوده در شرکت شود. بدین منظور 3 فرضیه اصلی و یک فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت. فروض اصلی عبارتند از: 1- سیستم اطلاعا ...
 
امروزه استفاده از فناوری ردفاشگر در صنایع مختلف کاربرد بسیار وسیعی پیدا کرده‌ است بطوریکه پیوسته کارایی و اهمیت این تکنولوژی بیشتر و بیشتر نمایان می‌شود. از آنجا که اساس این تکنولوژی بر پایه ردیابی و کنترل بنا شده است به نظر می‌رسد که با استفاده از این تکنولوژی می‌توان جهت کنترل و ردگیری افراد در محیط‌های مختلف استفاده کرد. در پالایشگاه‌های گاز در هنگام پالایش گاز، گازی سمی بنام هیدروژن سولفاید تولید می‌شود که در صورت نشت از لوله‌های انتقال دهنده آن بسیار خطرناک ومرگ‌آور خوا ...