عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1526

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پوشش گیاهی ایران تنوع اکولوژیک و غنای گونه‌ای زیادی را داراست . پوشش گیاهی دره شهداء ارومیه از تنوع گونه‌ای فراوانی برخوردار است و گونه‌های آن به طور کامل شناسایی نشده است . تعدادی از نمونه‌های جمع‌آوری شده از این منطقه در هر باریم دانشکده علوم دانشگاه ارومیه موجود میباشد. در این تحقیق با استفاده از روش فلورستیک (Floristic) به شناسایی گیاهان منطقه پرداختیم. در این روش پس از جمع‌آوری و خشک نمودن نمونه‌ها، برای شناسایی نام گونه، هر نمونه گیاهی، ابتدا با گیاهان نامگذاری شده موجو ...
نمایه ها:

این تحقیق با هدف بررسی جوامع گیاهی موجود و رابطه آنها با متغیرهای محیطی از قبیل ارتفاع از سطح دریا، درجه شیب و جهت جغرافیائی با استفاده از فن آوری سیستمهای اطلاعات جغرافیائی در جنوب غربی پارک ملی تندوره درگز، واقع در شمال استان خراسان صورت گرفت. به این منظور نقشه توپوگرافی منطقه با مقیاس 1:50000 رقومی گردید سپس با استفاده از این نقشه مدل رقومی ارتفاع (DEM) تهیه گردید و نقشه طبقات ارتفاعی منطقه و نیز نقشه شیب و جهت شیب از مدل رقومی ارتفاع ساخته شد. همچنین نقشه فیزیونومی پوشش گ ...

بدیهی است که تکمیل اسامی گونه های گیاهی و محل رویش و انتشار آنها نیازمند شناسایی و نامگذاری گیاهان مناطق مختلف ایران و کنار هم گذاشتن آنها می باشد. در این راستا، گیاهان خودروی منطقه ریسه وپاقلعه از توابع شهرستان شهربابک واقع در استان کرمان شناسایی و نامگذاری شدند. این منطقه در 63 کیلومتری شمال شرق شهربابک و 300 کیلومتری غرب کرمان قرار گرفته است. مساحت منطقه مذکور حدود 40000 هکتار و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 2300 متر است. منطقه مورد نظر از مناطق خشک و کوهستانی به حساب می آی ...

اجتماعات گیاهی همواره تحت تأثیر عوامل اقلیمی و خاکی به وجود می آیند. عامل خاک بعد از اقلیم دومین عامل مهم محیطی تأثیر گذار بر نحوه پراکنش گیاهان است. مطالعات کمی جهت مشخص شدن تأثیر عوامل محیطی روی رشد شیرین بیان و خارشتر در جوامع گیاهی صورت گرفته است. در این تحقیق برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از جمله بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی در چهار جامعه خارشتر و شیرین بیان و چهار منطقه شاهد و سطوح عناصر پر مصرف وکم مصرف در خاک سه جامعه خارشتر و شیرین بیان و خاک سه منطقه شاهد فا ...

گیاهان دارویی یکی از گنجینه‌های مهم طبیعت و یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی به شمار می‌روند که از زمان‌های بسیار قدیم همواره مورد توجه و مصرف انسان بوده‌اند. این گیاهان استفاده‌های پزشکی زیادی از جمله استفاده در درمان بیماری‌های عفونی دارند. در سال‌های اخیر استفاده از گیاه درمانی و داروهای گیاهی روبه افزایش بوده به‌طوری که در حال حاضر تقریبا" یک سوم تا نیمی از فراورده‌های دارویی موجود در برخی کشورها دارای منشاء گیاهی هستند. دراین پژوهش میوه تازه گونه گیاهی Quercus brantii و برگ س ...

امروزه به دلیل بروز برخی مشکلات ناشی از استفاده‌ی بی رویه از سموم شیمیایی در سامانه‌‌های کشاورزی، گرایش زیادی به استفاده از پتانسیل مواد بیولوژیکی نظیر متابولیت‌های گیاهی در راستای کنترل بیماری‌های گیاهی ایجاد شده است. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اثر ضد قارچی عصاره‌های گیاهی به منظور مهار بیماری مرگ گیاهچه‌ی کدوییان به اجرا در آمد. به این منظور ابتدا اثرات ضد قارچی سه نوع عصاره‌ی اتانولی، متانولی و آبی حاصل از 37 گونه‌ی گیاهی علیه عوامل مرگ گیاهچه شامل گونه‌های Pythium aphani ...

هدف از مطالعه‌ی حاضر شناسائی فون نماتد‌های انگل گیاهی مزارع سیب‌زمینی (در حدود 12500 هکتار) در سه ناحیه‌ی استان کردستان بود. در این ارتباط 73 نمونه‌ی مرکب خاک از اطراف ریشه در عمق بین 15تا 25 سانتیمتری به طور تصادفی از چهل و چهار روستا و حومه‌ی سه شهرستان قروه، دهگلان و بیجار با تناوب محصولات مختلف کشاورزی جمع آوری گردید. هر نمونه‌ی مرکب، شامل حداقل 15 تا 20 زیر نمونه بود که از سطح نیم تا یک هکتار در زمان برداشت محصول سیب‌زمینی در ماه های شهریور و مهر 1389 از مزارع برداشت گرد ...

بیماری‌های حباب خشک قارچ خوراکی دکمه‌ای با عامل Lecanicillium fungicola (Preuss)و حباب تر قارچ خوراکی دکمه‌ای با عامل Mycogone perniciosa (Magnus) ، از مهمترین بیماری‌ها در کشت و صنعت‌های آن در ایران و دنیا محسوب می‌شوند. این بیماری‌ها خسارت قابل توجهی به کشت‌های قارچ وارد کرده و قارچ‌کاران را تحت اثرات منفی خود قرار داده است. قارچ‌کش پروکلرز منگنز یکی از قدیمی‌ترین و تنها بازدارنده موجود برای این بیماری‌ها می‌باشد. این در حالی است که عوامل بیماری‌زا مقاومت قابل توجهی به قار ...

قارچ های خوراکی از مهم ترین منابع پروتئین غیرحیوانی می باشند. قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus از ارزش اقتصادی بالا و توزیع جهانی برخوردار است که در مراحل مختلف رشدی خود در معرض بسیاری از عوامل بیماریزا و آفات قرار می گیرد. یکی از پاتوژن های قارچی مهم گونه های تریکودرما بوده که بیماری های حاصل از آن، به عنوان مخرب ترین و خطرناک ترین بیماری های قارچ های خوراکی شناخته شده اند. با توجه به وجود گونه غالب Trichoderma harzianum در بسترهای کشت و پرورش قارچ خوراکی دکمه‌ای و ب ...