عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 238

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تبصره ی 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، در ارتباط با حقوق زوجه دو نهاد حقوقی را وضع نموده است: اجرت المثل و بخشش (نحله). طبق منابع فقهی و حقوقی، اجرت المثل بر اساس اصولی هم چون اصل احترام به عمل مسلم و اصل مجانی نبودن عمل در هر معامله ای از جمله اجرت المثل کار زن در خانه، قابل پرداخت است. اجرت‌المثل از مباحثی است که فقهای سلف و معاصر به آن پرداخته‌اند و در فرضی که عامل قصد اجرت دارد، اکثر قریب به اتفاق فقها او را مستحق اجرت دانسته‌اند خواه که آمر قصد ...

هدف اين پژوهش شناسايي عوامل پيش بيني کننده ميل به طلاق و تدوين يک مدل مداخله اي بومي بر کاهش آن و خودکارآمدي مديريت طلاق در زوجين متقاضي طلاق شهر يزد بود. در مرحله اول اين تحقيق پژوهشگر پس از انجام مصاحبه نيمه ساختاري به شناسايي عوامل بدعملکردي خانواده که منجر به ميل به طلاق مي شود پرداخت. براي بررسي عوامل از بين متقاضيان طلاق 264 نفر با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. نتايج تحليل اکتشافي در مرحله اول تعداد14 عامل را استخراج نمود که اين عوامل در تحليل اکتشافي دوم به 4 بعد( ...

در فقه و قانون، موارد انحلال نکاح عبارتند از: طلاق و فسخ نکاخ. هر چند طلاق به عنوان یک پدیده مضر اجتماعی شناخته شده است اما در بعضی موارد چاره‌ای جز طلاق وجود ندارد و راه نجات و سعادت خانواده چه برای زن و چه برای شوهر و چه برای فرزندان، طلاق است. وجود طلاق در جوامع و اینکه متأسفانه روزبه‌روز به علل مختلف بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود، برای این‌جانب انگیزه‌ای شد تا به بررسی آثار فقهی و حقوقی آن بپردازم و همچنین بحث فسخ نکاح را نیز برای کامل‌تر شدن بحث بر آن افزودم و سعی کردم ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه تاب‌آوری، سلامت روان، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی خانواده‌های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل طول مدت طلاق و وضعیت اجتماعی-اقتصادی می‌باشد.جامعه آماری این مطالعه را تمام دانش آموزان دختر دبیرستانی خانواده‌های طلاق و عادی شهر اهواز در سال تحصیلی 89-1388 تشکیل داده است. از این جامعه آماری، نمونه‌ای به تعداد 44 نفر، با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و 44 نفر نیز از فرزندان عادی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسش ...

با توجه به اهميت تشکيل خانواده ، استحکام آن و پيامدهاي منفي طلاق در جنبه هاي مختلف زندگي انسان از يک سو و اهميت قانون از سوي ديگر، بايستي نقش وتأثير قانون درميزان ونرخ طلاق بررسي شود. بيان مي شود که قانون ومقررات تحول يافته چه تأثيري بر نرخ طلاق داشته آيا تأثير منفي داشته يا مثبت ويا بدون تأثير بوده است. به بررسي اين مسأله مي پردازيم که چرا آمار طلاق افزايش يافته با وجود اينکه مقررات مربوط به طلاق تحولاتي يافته و در اين مورد ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مج ...

بر اساس دین مبین اسلام طلاق حق مرد است. اصل این حق را نمی‌توان به دیگری انتقال داد، به این صورت که دیگر مرد هیچ حقی برای طلاق همسر خود نداشته باشد ولی می‌توان اجرای صیغه طلاق را به زوجه یا شخص دیگری وکالت داد تا از جانب زوج صیغه طلاق را جاری سازد. وکالت در طلاق از نظر اکثر فقها جایز دانسته شده و قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای شیعه در ماده 1119 به این موضوع پرداخته و عنوان نموده که زوجین می‌توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد ازدواج نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر ...

عده از جمله احکام اسلامی می باشد و به معنای مدت زمان مشخصی است که زن به سبب طلاق یا فوت شوهر صبر می کند و از ازدواج با مرد دیگر خودداری می نماید . تشریع حکم عده طلاق از سوی شارع بر پایه یک علت عقلایی می باشد و تعبدی نیست ، زیرا اگر عده طلاق مانند عده وفات امری تعبدی بود ، باید در همه حال بر تمام زنان طلاق داده شده واجب می شد در حالیکه برخی زنان طبق نص صریح قرآن ملزم به حفظ عده نمی باشند و این مسئله بیانگر غیر تعبدی بودن حکم وجوب عده طلاق است ؛ همچنین آیه 49 سوره احزاب بیانگر ...

از اهداف دین اسلام ایجاد مودت، پیوند و انسجام افراد انسانی و تشکیل کانون‌های خانوادگی است. ایجاد علقه زوجیت مورد تاکید قرار گرفته است تا هم زمان با بقاء نسل ا‌نسان باب بسیاری از مفاسد اخلاقی مسدود گردد. این در صورتی است که اسلام طلاق را مورد نکوهش قرار داده و آن را امری مبغوض خداوند معرفی کرده است، طلاق ایقاعی است یک طرفه که توسط زوج (مرد) صورت می‌گیرد . در صورتی که هر یک از زوجین نتوانستند به زندگی زناشویی خود ادامه دهند در این صورت شارع مقدس اسلام چاره کار را در طلاق قرار د ...

هدف از اجرای این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی- جمعیتی موثر بر تمایل به طلاق بین زنان و مردان خواهان طلاقِشهر بندر ترکمن است. روش مورد استفاده در این تحقیق از لحاظ ماهیت عمدتاً پیمایشی است. جامعه آماری کلیه زوجین مراجعه کننده به دفاتر طلاق شهر بندر ترکمن در سال 1392 به منظور جدایی از همسر بود. حجم نمونه تحقیق 100 زوج(200 نفر) در نظر گرفته شد. داده ها بوسیله پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و بوسیله آزمون های تحلیل رگرسیون، تحلیل واریانس دو عاملی و آزمون t گروه های مستقل تجزیه و تحلیل ...