عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1181

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف ازاین تحقیق ارائه مدلی بر مبنای شبکه های عصبی از عضله فلج تحریک شده در شرایط انقباض ایزومتریک است در این مقاله از شبکه های عصبی بر توابع پایه شعاعی با ساختار ثابت و با روش یادگیری الگوریتم گرادیان تصادفی جهت شناسایی رفتار عضله استفاده شده است. یک مساله مهم در شبکه های عصبی تعیین تعداد نرونهای لایه مخفی است. اگر تعداد نرونهای شبکه کم باشد قابلیت تقریب شبکه کاهش می یابد. از طرف دیگر تعداد نرونهای زیاد باعث مسائلی همچون برازش بیش از حد زمان زیاد محاسبات و پیچیدگی ساختار شبکه ...

سالهای متمادی است که شبکه‌های عصبی، مطرح شده و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و در چند سال اخیر بررسی این شبکه‌ها بیش از پیش گسترش یافته است . از جمله دلایل این امر تعدد و گسترش زمینه‌های کاربرد آنها و همچنین توانائی انجام عملیات موازی را می‌توان نام برد. در این مقاله علاوه بر اشاره به تاریخچه تکوین شبکه‌های عصبی و معرفی انواع مختلف آنها به معرفی زمینه‌های کاربرد این شبکه‌ها پرداخته می‌شود. ...

امروزه قانون معروف هدایت و ناوبری متناسب (PNG) کاربرد وسیعی در موشک‌های هدایت شونده دارد. برای به دست آوردن این قانون معادلات غیر خطی حرکت موشک با فرضیات ساده کننده، به معادلات خطی تبدیل شده و سپس با استفاده از قوانین کنترل بهینه، قانون PNG به دست خواهد آمد. در بسیاری از موارد این فرضیات صادق نبوده و به همین دلیل قانون PNG از مسیر بهینه دور خواهد شد. متاسفانه تعیین قانون حلقه بسته در سیستم‌های غیر خطی همانند موشک‌های آشیانه یاب . امکان پذیر نیست و همگرایی روش‌هی عددی جهت به د ...

یکی از روشهای تشخیص خطای ژنراتور در حین کار، آنالیز هارمونیک‌های جریان استاندارد می‌باشد. لذا در این مقاله از شبکه‌های عصبی برای تعیین هارمونیکهای جریان استاتور ژنراتور، در بارهای مختلف استفاده شده است . داده‌های آموزش‌دهنده شبکه عصبی با استفاده از مدل‌سازی ژنراتور و استفاده از روش المان محدود (Fe) و فضای حالت (ss) در نقاط مختلف بار روی منحنی بهره‌برداری ژنراتور برای سه سطح مختلف ولتاژ پایانه به دست آمده است . شبکه عصبی که با استفاده از این داده‌ها آموزش داده شده است ، یک شبک ...

این مقاله به کاربرد شبکه های عصبی در همطراز سازی تطبیقی و شمالیابی صفحه های پایدار می پردازد. صفحه پایدار سیستمی میز خطی با دو ورودی و سه خروجی است و کنترل دینامیک خطای آن که همطراز سازی نامیده می شود، اهمیت خاصی در عملکرد دقیق سیستمهای ناوبری اینرسی با صفحه پایدار دارد. از دیگر مراحل مهم پیش پروازی در سیستمهای ناوبری اینرسی با صفحه پایدار مساله شمالیابی است. این مرحله، زاویه سه گردانی را که زاویه ای بین محور‏‎Y‎‏ صفحه پایدار و شمال حقیقی است، بدست می دهد. در این مقاله، از یک ...

در این مقاله، روش تفسیر نتایج شبیه سازی نظام های گسسته با استفاده از شبکه عصبی و یادگیری نظارت شده به عنوان روش یادگیری ماشین مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تحقق این کار، مجموعه ای از داده های واقعی متشکل از زیر مجموعه نمونه گیری از بخش اطلاع رسانی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز فراهم آمد و نظام اطلاع رسانی این کتابخانه با استفاده از اطلاعات فراهم آمده، توسط برنامه ای که در محیط ‏‎GPSS/H‎‏ نوشته شده، شبیه سازی شد که نتایج آن به عنوان ورودی برای تعلیم شبکه عصبی هوشم ...

در این مقاله روشی از ترکیب شبکه عصبی و روش معادل سازی خارجی ‏‎Ward‎‏ برای بررسی سریع در حین کار ارزیابی امنیت ولتاژ سیستم های قدرت ارائه شده است. روش ارائه شده شامل خصوصیات ساده روش معادل سازی ‏‎Ward‎‏ و همچنین به علت استفاده از شبکه عصبی دارای سرعت بالایی است. در این روش با استفاده از شبکه عصبی توان تزریقی به شینهای مرزی به دست می آید. این روش روی شبکه 30 شین ‏‎IEEE‎‏ آزمایش گردیده و مشخص شده که روش مورد نظر دارای دقت و سرعت بالایی است و نتایج رضایت بخش می باشد. بنابراین تکن ...
نمایه ها:
امنیت | 

بررسی بکارگیری سیستمهای خبره و شبکه‌های عصبی مطالعه امکان‌پذیری استفاده از سیستمهای خبره و شبکه‌های عصبی در شبکه برق کشور این پروژه شامل تشخیص خطا در شبکه 230 و 400 کیلوولت با سیستم خبره، استفده از شبکه عصبی و سیستم خبره در برآورد و کاربرد سیستم خبره برای احتمال وقوع حوادث در شبکه برق. ...

در این پروژه استفاده از شبکه‌های عصبی چند لایه مستقیم تشخیص اعداد دستنویس فارسی مورد تحقیق قرار گرفته است . در این راستا انتخاب و بهینه‌سازی پارامترهای مختلف این شبکه عصبی از قبیل تعداد نرونهای ورودی، نرونهای پنهان و خروجی بررسی شده است . در این طرح جهت انتقال الگوهای دستنویس به کامپیوتر از دیجیتایزر به عنوان دستگاه ورودی استفاده شده است و نرم‌افزای جهت درایو دیجیتایزر نوشته شده است . عمل استخراج ویژگی به گونه‌ای صورت می‌گیرد که بردار ویژگی الگو که جهت آموزش شبکه نیز استفاده ...