عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 700

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گردآوری مجموعه پیشوندها و پسوندهای زبان انگلیسی بر اساس واژه‌نامه‌های وبستر ، رندوم هاوس و آکسفورد ، شرح و توضیح ریشه شناختی و کاربردی هروند با ذکر نمونه‌ها و توام با تجزیه و معادلهای فارسی هروند. هدف کمک به واژه‌سازی فارسی از طریق شناخت وندهای انگلیسی و متعاقبا وندهای فارسی + کمک به یادگیری زبان انگلیسی (هدف ثانوی) ...

بررسی اینکه فارغ‌التحصیلان تربیت دبیری زبان انگلیسی تکنیکها و روشهائی را که در طی دوره تحصیل خود فراگرفته‌اند در تدریس خود بهره می‌برند یا نه و اگر پاسخ منفی است علت چیست ؟ در دوره‌های تربیت دبیری حداقل 12 واحد اختصاص به تدریس شیوه‌ها و روشهای آموزش زبان دارد. آموزش این شیوه‌ها نه تنها هزینه و وقت زیادی می‌برد بلکه در فراگیری زبان نقش بسزائی دارد، شناخت علل عدم استفاده از شیوه‌های فراگرفته در دوران تحصیل، ترویج شیوه‌های علمی و نوین در آموزش زبان موجب افزایش بهر ...

زبانهای انگلیسی و فارسی زبانهای خویشاوندی هستند که از طریق زبان فرضی هندواروپایی به هم متصفل می شوند. قدمت زبان فرضی هندواروپایی به حدود 7000 سال می رسد. از زمان جدایی دو شاخه از زبانهای هندرواروپایی-ژرمنی (= جداعلای زبان انگلیسی) و هندوایرانی (=حداعلای زبان فارسی)- هزاره ها سپری شده و اکنون به حدی بین آنها فاصله افتاده که به زحمت می توان وجوه اشتراک زبانی آنها را دریافت. با این حال در پژوهش حاضر تلاش شده است تا براساس اصول زبانشناسی تاریخی و تطبیقی، نسبت به مقایسه اشتراک ری ...

هدف از این پژوهش یافتن پاسخهایی برای مسائل و سئوالات زیر بوده است. 1- آیا زبان آموزانی که در نوشتن زبان مهارت کافی دارند در نوشتن به زبان دوم نیز مهارت دارند؟2- آیا رابطه معنی داری بین نظم منطقی کلام در زبانهای انگلیسی و فارسی وجود دارد؟3- آیا سطح مهارت زبانی در انتقال نوشتن از زبان اول به زبان دوم نقش مهمی دارد؟در این پژوهش 200 نفر دانشجو شرکت کردند. 100 نفر دانشجوی زبان انگلیسی بودند و هر کدام یک انشا به زبان فارسی و یک انشا به زبان انگلیسی از نوع مقایسه ای نوشتند. 100 نفر ...

طی سالیان متمادی این سوال که چرا بعضی از فراگیران زبانهای خارجی نسبت به سایرین دارای پیشرفت تحصیلی ‏‎(Achievement)‎‏بالاتری در زبان انگلیسی هستند، محور مباحثات و تحقیقات فراوانی بوده است. این تحقیق براساس یافته های مطالعات پژوهشی که بیانگر نقش قطعی عواطف ‏‎(affect)‎‏ فراگیران در یادگیری زبانهای خارجی می باشند، تنظیم شد تا اولا دانش آموزان ایرانی مقطع دبیرستان در رشته های مختلف را از نظر نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی ‏‎(Attitude)‎‏ ، اعتماد به توانایی های خود در درس زبان ‏ ...

این مطالعه گامی است در جهت بررسی این موضوع که فارسی زبانان چگونه از دانش زبان مادریشان در تولید و درک اصطلاحات زبان انگلیسی استفاده می‌کنند. هدف دیگر این مطالعه پی بردن به راهبردهای درون زبانی بود که زبان‌آموزان ایرانی در تولید اصطلاحاتی که نمی‌دانند بکار می‌برند. ابزار اصلی برای جمع‌آوری اطلاعات دو آزمون کتبی است . یکی از این آزمونها تولید اصطلاحات انگلیسی و دیگری درک معنی آنها رامورد سنجش قرار می‌داد. اصطلاحاتی که در آزمونها گنجانده شدند متعلق به چهار گروه زیر بودند. 1)اصطل ...

تحقیق حاضر تلاشی در جهت نمایاندن تاثیر آموزش ریشه‌شناسی در افزایش لغت و بهبود تلفظ زبان انگلیسی نزد دانشجویان زبان انگلیسی ایران بود. هدف از تحقیق یافتن پاسخ‌هائی برای سه سوال اصلی تحقیق بود که در قالب فرضیات ارائه شده‌اند. 120 تن از دانشجویان زبان انگلیسی ایران در دو دانشگاه کشور در چهار گروه تجربی و شاهد یک دوره آموزش ریشه‌شناسی متشکل از 11 جلسه متوالی 2 ساعته را طی کردند. از کلیه دانشجویان قبل و بعد از آموزش تست لغت تافل، ریشه‌شناسی و تلفظ بعمل آمد. پس از تحلیل آماری داده‌ ...

این پژوهش در پی یافتن پاسخ برای سه پرسش زیر است :-1 آیا دانشجویان زبان انگلیسی ایرانی در مقطع کارشناسی در تولید ساختهای سببی اجباری خطا می‌کنند؟ -2 آیا دانشجویان زبان انگلیسی ایرانی در مقطع کارشناسی در فهم ساختهای سببی اجباری خطا می‌کنند؟ -3 آیا تداخل زبان مادری در ایجاد مشکلاتی که دانشجویان ایرانی در فهم ساختهای سببی اجباری دارند، نقش دارد؟ این پرسشها به سه فرضیه صفر تبدیل شد و برای تعیین صحت و سقم آن از رویکرد بررسی مقابله‌ای(CA) و تجزیه و تحلیل خطا(EA) استفاده شد. برای این ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی انگیزه‌های یادگیری زبان در میان دانشجویان زبان انگلیسی سال اول و چهارم دانشگاه شیراز می‌باشد. علاوه بر آن ارتباط بین متغیرهائی چون سن، میزان بسندگی زبان، نوع انگیزه و پایگاه اجتماعی، اقتصادی دانشجویان مورد مطالعه واقع شده است . آزمون گروه‌بندی زبان انگلیسی دانشگاه شیراز که میزان بسندگی زبان انگلیسی دانشجویان را تعیین می‌کند و پرسشنامه‌ای که انگیزه‌های ابزاری، انضمامی، و بیرونی دانشجویان را اندازه‌گیری می‌کند بعنوان ابزار تحقیق مورد استفاده واقع شد ...