عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 902

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بنابراین تعیین مقادیر مناسب عناصر غذایی برای افزایش عملکرد کمی و کیفی در گیاهان ضروری می‌باشد. بدین‌منظور تحقیقی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به صورت فاکتوریل با دو فاکتور محلول پاشی آهن و روی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی (محلول پاشی آهن و روی) شامل محلول پاشی سطوح آهن و روی در غلظت های صفر، 2، 4 و 6 در هزار بودند. روی را بر قطر ساقه و شاخص برداشت اسانس نیز معنی‌دار شد. اثر متقابل بین آهن و روی بر میزا ...

معدن انگوران بزرگترین معدن سرب و روی ایران با حدود 25 میلیون تن ذخیره و عیار مجموع سرب و روی 35 درصد در استان زنجان قرار دارد. ذخیره معدن مذکور ازانواع ذخایر اکسیده‌سرب و روی می‌باشد و از نظر ارزش محتوی فلزی با معدن مس سرچشمه برابری می‌نماید . درسال 1357 کارخانه کانه‌آرایی دندی با ظرفیت 2000 تن در روز با همکاری مشاورین فرانسوی راه‌اندازی شد و شامل واحدهای خردایش ، واسطه سنگین و فلوتاسیون می‌باشد. از بدو شروع فعالیت کارخانه، واحد فلوتاسیون روی (شامل کانیهای اسمیت زونیت ، همی‌م ...
نمایه ها:
زنجان | 
معدن | 
سرب | 
روی | 

این پروژه احیاء کنسانتره روی توسط مواد نفتی است که با بررسی بسیار خلاصه از وضع کنسانتره شروع شد. سپس فرآیندهای مختلف تولید روی مورد بررسی قرار گرفت . آنکه در دنیا برای تولید روی متداول است آورده شد و بانتیجه‌گیری از اینکه احیاء توسط کک در کشورایران گرانتراست به بررسی ترمودینامیک واثبات اینکه امکان چند برابراحیاء با مواد نفتی وجود دارد پرداخته و کوره‌ای بااستفاده از L.P.G برای اثبات نظریه بالا ساخته شد و کنسانتره روی تحت شرایط معینی احیاء گردید. درشروع کار، راندمان 13 درصد بود ...
نمایه ها:
روی | 
احیاء | 
شیمی | 

پوششهای آلیاژی روی - نیکل، جهت افزایش مقاومت به خوردگی قطعات خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند. در تحقیق حاضر به روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم (DC)، پوششهای آلیاژی روی - نیکل با درصدهای مختلف نیکل، روی ورقه‌هایی از جنس فولاد کم‌کربن ایجاد و عوامل مختلف فرایند برای هر یک از پوشش‌ها بهینه شدند. سپس نمونه‌های تهیه شده تحت بررسیهای ساختاری ترکیبی قرار گرفتند. پس از مقاومت به خوردگی آنها از طریق آزمون مه‌نمکی در محیط خنثی (Neutral Salt Spray Test) موردبررسی قرار گرفته و با رف ...

در تحقیق حاضر رفتار خوردگی ورق های فولادی پوشش داده شده با آلیاژ آلومینیوم - روی ‏‎(55Al-43.5 ‏‎Zn-1.5Si‎‏‎‏ به روش غوطه وری گرم، با پوششهای گالوانیزه و آلومینایز تجارتی در محیط آب مقایسه گردیده است. نمونه های تحت آزمایشهای الکتروشیمیایی مشتمل بر آزمایش اندازه گیری پتانسیل مدار باز، خوردگی گالوانیکی، پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی و آزمایشهای کاهش وزن می گرفتند. همچنین رفتار خوردگی نمونه در محیط پاشش نمک در مقایسه با آب دریا نیز بررسی گردید. ماهیت و مورفولوژی خوردگی بوسیله آنالی ...

بمنظور مطالعه اثر کمبود روی برمتابولیسم گلوکز و اسید اسپارتیک آزمایشهائی انجام شده‌است که در هر سری از آنها دو گروه موش صحرائی، یکی گروه آزمایشی (تحت رژیم غذائی بودن روی) و دیگری گروه شاهد (تحت رژیم غذائی حاوی روی) مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته‌است . پس از تزریق گلوکز - 14c با اسید اسپارتیک - 14c مقدار گازکربنیک رادیواکتیو تنفسی، گلیکوژن، پروتئین و چربی رادیواکتیو کبدی در هریک از دو گروه فوق اندازه‌گیری گردیده و براساس درصد محاسبه شده‌است . نتایج حاصل نشان میدهد که: 1 - درص ...

حضور عنصر فلوئور در الکترولیت سلول‌های الکترولیز روی در محدوده بالاتر 30Mg/Lit باعث چسبندگی ورقه‌های روی به کاتدهایی آلومینیمی می‌گردد جهت کاهش میزان فلوئور و کنترل آن روشهایی موجود است در پژوهش انجام شده ضمن معرفی روشی نو که عبارتست از پوشش دادن مقدماتی کاتدهای آلومینومی با فلز روی در یک سلول عادی از فلوئور، کارآئی روش به آزمون گذارده شده است ، نتایج حاصل کارآئی مثبت روش را نشان می‌دهد. ...
نمایه ها:
روی | 
کاتد | 

روی (ZN) یک عنصر کمیاب ضروری است که در فرایندهای زیستی زیادی مداخله می‌کند و برای رشد طبیعی، تولید مثل و ترمیم زخم ضروری است . روی به طور گسترده‌ای تولید می‌شود و مصارف بسیاری دارد. روی و ترکیبات مختلف آن در صنعت ، کشاورزی (قارچ‌کش‌ها، جونده‌کش‌ها و برای رفع کمبود روی در خاک و ...)، پزشکی (برای معالجهء کمبود روی، بیماری‌های پوستی متعدد، ترمیم زخم، ضدعفونی‌کردن چشم و پوست و ...) و دامپزشکی (به عنوان قابض و ضدعفونی‌کننده) کاربرد دارند. روی فلزی است نسبتا غیرسمی ولی مصرف و دریاف ...

تصفیهء الکتریکی فلز روی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . اثر ناخالصی‌هایی مانند آلومینیم، کادمیم و آهن بر تصفیه الکتریکی بطور مجزا و همزمان مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج با حالتی که آند، فلز روی خالص باشد، مقایسه شده است . از فلز روی خالص به عنوان کاتد و سولفات روی اسیدی به عنوان الکترولیت استفاده شده است . اثر عواملی مانند غلظت یون روی، غلظت اسید سولفوریک ، چگالی جریان کاتدی، غلظت ماده افزودنی آلی ژلاتین، و زمان الکترولیز بر راندمان جریان کاتدی و مورفولوژی رسوب ح ...