عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهشهای جغرافیائی ( محلی ، ناحیه ای ، ملی ، بین المللی ) ابتدا باید مرکز پژوهشهای جغرافیائی را تجهیز کرده و آزمایشگاهها و کارگاههای مجهز به وسایل و دستگاههای پیشرفته را در اختیار گرفت و با بهره گیری از نیروهای علمی آگاه انجام پژوهشهای اصیل را در شاخه های مختلف جغرافیائی ( ژئومورفولوژی ، هیدرولوژی و برنامه ریزی ناحیه ای شهری ، روستائی ، کامپیوتر ، سنجش از دور ، کارتوگرافی ...) تحقق بخشید و با ایجاد کتابخانه غنی، کارتوتک ها، آرشیوهای عکسهای هوائی ماهوا ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

به منظور بررسی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه با منابع مرجع تخصصی، پژوهشی در سال 1376-1375 به روش پیمایش انجام شد. نتایج نشان داد که دانشجویان منابع مرجع را به دلیل عدم احراز جایگاه اصلی خویش، کمتر می شناسند و کمتر از آنها استفاده می کنند، زیرا دانشجویان قبل از مراجعه به منابع مرجع در کتاب ها و مجلات به جست و جوی مطالب مورد نظر خویش می پردازندو به همین دلیل بیشتر دانشجویان با منابع مرجع کتابخانه ای مانند چکیده نامه ها، کتابشناسی ها و نمایه نامه ها آشنایی کمتر ...