عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 228

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این آزمایش با 5 تیمار حشره‌کش بهمراه شاهد در 4 تکرار در قطعه زمینی به مساحت 1/5 هکتار در باغ کوثر زیاران انجام گردید. زمان سمپاشی‌ها با استفاده از تله فرمونی و تعیین اوج پرواز حشرات نر تعیین گردید و بدین منظور علیه نسل اول آفت 2 وبت سمپاشی در تاریخهای 28 اردیبهشت و 17 خرداد ماه 1377 انجام گردید. اولین نمونه‌برداری در تاریخ 11 اردیبهشت و قبل از نوبت دوم سمپاشی انجام گردید و تعداد کل میوه‌های به زمین ریخته هر واحد آزمایشی جداگانه جمع‌آوری و در آزمایشگاه تعداد میوه کرمو و سالم ث ...
نمایه ها:
سیب | 

اولین آلودگی و خسارت پروانه مینوز مرکبات در سال 1378 در طول خرداد مشاهده شد ولی تا مهرماه آلودگی مناسب و یکنواخت برای اجرای آزمایش فراهم نگردید . با پیدایش سر شاخه جدید پائیزه ، در برگهای جوان آلودگی مناسب برای اجرای طرح در اواخر مهر فراهم گردیده شد . آزمایش با 9 تیمار و در چهار تکرار انجام گرفت و از هر در خت قبل از سمپاشی با سموم آزمایشی و سپس 3 ، 7 و 10 روز بعد و در ادامه بعد از سمپاشی دوم 3، 7 و 10 روز بعد نمونه برداریهای منظم انجام گرفته است . بازدیدهای بعدی تا رشد کامل ...

با انتخاب قطعه زمینی در نزدیکی شوشتر که دارای سابقه آلودگی کافی به مینوز داشت و از لحاظ آلودگی به علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ در حد قابل قبولی قرار داشت برطبق محل و براساس طرح در 64 پلات به صورت طرح اسپلیت پلات گندم کاشته شد و تمام عملیات زراعی لازم انجام گردید. نمونه برداری قبل از سم پاشی با شمارش تراکم آفت در متر مربع و نیز علفهای هرز میزبان پهن برگ در تاریخ های 15 و 16/11/1380 انجام گردید. سم پاشیهای حشره کش و علف کش براساس طرح در تاریخ های 18، 17/11/1380 پس از کالیبراس ...

بدنبال اپیدمی سال1374-1372 بیماری مالاریا در بعضی از قراء شهرستانهای پارس آباد و گرمی ( مغان) مطالعه ای به منظور تعیین پاره ای از خصوصیات اکولوژی ‏‎An.Sacharovi‎‏ جهت بدست آوردن اطلاعات جدید و استفاده از آن در برنامه ریزی مبارزه با مالاریا در این مناطق انجام می گرفت. وفورگیری داخلی و خارجی آنوفل ها در هر پانزده روز یکبار در سه روستای انتخابی شهرستان پارس آباد و سه روستای انتخابی در شهرستان گرمی بعمل آمد. جهت تعیین فون آنوفلینی در سایر دهستانها ، جمع آوری پشه های بالغ آنوفلین ...

حشره کرم مفتولی از جمله مهمترین آفات زراعتهای سیب‌زمینی در کشور محسوب می‌شود. خسارت عمده این حشره در مرحله لاروی به غده‌های تازه تشکیل شده سیب‌زمینی و ساقه‌های زیرزمینی وارد می‌آید. آلودگی به این آفت در مناطقی که کشت پی‌درپی سیب‌زمینی رواج دارد ، بیشتر است . این حشره تخمهای خود را از اردیبهشت تا تیر در عمق 5 سانتی‌متری خاک قرار می‌دهد و لاروهای تفریحی در زمستان تا عمق 40 سانتی‌متری خاک پایین می‌روند. لاروها پس از دو سال تغذیه از مواد پوسیده و غده‌های سیب‌زمینی در سال سوم به ع ...

در این مقاله اپیدمیولوژی ، علائم کلینیکی و درمان مسمومیت با حشره کش ارگانوفسفره در 57 کودک مطالعه شده است . راه پوستی بیشترین طریق مسمومیت بود ( 86 درصد) ، خوراکی 12 درصد ، تنفسی 2 درصد ، از نظر جنس 72 درصد بیماران دختر و 28 درصد پسر بودند . میوزیس در 88 دردصد و تهوع و استفراغ در 44 درصد بیماران بیشتر از سایر علائم دیده شدند . جز 4 نفر آنها که آتروپین و پرالید وکسایم دریافت داشتند بقیه با آتروپین درمان شدند و دو نفر از کل بیماران فوت شدند. ...

بررسی اثر سموم شیمیایی(حشره‌کشها) بر انواع عقربهای ایران، بمنظور توصیه سمپاشی مناطقی که این جانور گزنده سلامت ساکنین و یا دامهای آنها را به خطر انداخته، مورد نظر است . این سموم بایستی بی‌زیانترین نوع برای انسان و دام باشند ضمنا حداکثر قدرت کشندگی و در نتیجه حداکثر قدرت کنترل عقرب را داشته باشند. در نتیجه‌گیری نهایی نوع حشره‌کش با ویژگیهای یادشده برای سمپاشی مناطق آلوده با توجه به نوع عقرب آن توصیه خواهد شد. ...
نمایه ها:
دام | 
ایران | 
سم | 
عقرب | 

نتایج نمونه برداریهای هفتگی در طول بهار سال 1378 نشان داد که نسل اول شپشکهای مهم مرکبات مازندران از اوایل خرداد شروع دشه ولی آلودگی مناسب و مطلوبی برای انجام ازمایش درباغات مرکبات نداشته اند و ادامه بررسیها نشان داد که در نسل دوم فقط بالشک مرکبات آلودگی مطلوبی را برای انجام آزمایش داشته است و با نمونه برداریهای هفتگی زمان مناسب برای اجرای آزمایش تعیین گردید و در دهه دوم مهر ماه سموم آزمایشی با 6 تیمار و در چهار تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج اولیه آمار برداریهای یک روز ...
نمایه ها:

در سال 1380 اثرات دو حشره کش سیستمیک جدید گاچو Gaucho و Cruiser، به روش ضدعفونی بذر در کنترل بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند یا کرلی تاپ در دو مزرعه آزمایشی واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، زرقان و منطقه شش ده فسا که یکی از کانونهای مهم آلودگی این بیماری می باشد، با استفاده از طرحهای آماری بلوکهای کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعات نشان می دهد که این حشره کشها تا بیش از یک ماه پس از مصرف به خوبی بیماری را کنترل می نمایند. تجزیه و تحلیل آماری تأثیر سموم روی مراحل بعدی ...