عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 537

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خروج بنگاه از فعالیت اقتصادی تداعی کننده‌ی وضعیت اقتصادی هر کشور بوده و از یک سو، می‌تواند به عنوان نابسامانی در وضعیت اقتصادی آن کشور تلقی گردیده و از سوی دیگر، خروج بنگاه‌ها از فعالیت اقتصادی و جایگزینی آن‌ها توسط بنگاه‌های جدید نمایانگر پویایی یک اقتصاد بوده و گامی در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی محسوب می‌شود. با این وجود، انتظار بر آن است که دوره حیات هر بنگاه تا دوره‌ای معقول ادامه یافته و پس از آن از فعالیت خارج گردد. چه آنکه، خروج زودهنگام بنگاه‌های اقتصادی نه تنه ...

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها می‌تواند پشتیبان ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. بدون کسب آگاهی از میزان دستیابی به اهداف و نیز شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود عملکرد میسر نخواهد شد و موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست. دانشگاه ها نیز می بایست با افزایش هزینه های آموزش عالی و انتظارات جوامع از نهادهای بهره مند از منابع دولتی، نسبت به ارزیابی عملکرد خود اقدام نمایند. همچنین با توجه به محدودیت منابع سرمایه ای، بررسی سهم هریک از عوامل موثر بر ...

شبیه سازی خط تولید یک محصول، یکی از راههای موثر در شناخت گلوگاه ها، کاهش هزینه ها، افزایش توان تولید و در نهایت افزایش بهره وری می باشد. یکی از محدودیتهای استفاده از نتایج شبیه سازی سیستمهای صف جهت بهینه سازی فرایند تولید این است که در صورتی که منابع سرویس دهنده در فرایندها، نیروی انسانی باشند، به دلیل اختلاف در میزان توانایی افراد در انجام هر یک از فرایندها، جابجایی افراد از یک فرایند به فرایند دیگر به راحتی امکان پذیر نمی باشد. در صورتیکه بدون درنظر گرفتن محدودیت توانایی اف ...

محدودیت طیف فرکانسی و بهره‌وری پایین در استفاده از آن در سال‌های اخیر، منجر به طرح ایده‌ی دسترسی پویا به طیف شده است. یکی از مدل‌های پیاده‌سازی این ایده، مدل دسترسی سلسه مراتبی به طیف است که در آن کاربران بدون مجوز تا زمانی که برای کاربران دارای مجوز تداخل غیرقابل تحمل ایجاد نکنند، اجازه‌ی دسترسی به طیف را خواهند داشت. رادیو شناختگر یکی از فن‌آوری‌های کلیدی برای تحقق این مدل است. از جمله رویکردهای رادیو شناختگر برای دسترسی سلسه مراتبی به طیف رویکرد میان‌بافی است. در این رویک ...

امروزه سازمان‌ها با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و نیاز به پاسخگویی سریع به ذی‌نفعان خود مواجه هستند، از این‌رو می‌بایست با تعیین علل ریشه‌ای نقاط ضعف‌ و قوت‌ سازمان اقدامات اصلاحی مناسبی را جهت بهبود عملکرد خود انجام دهند. فرآیند ارزیابی به سازمان این امکان را می‌دهد که بطور شفاف نقاط قوت و نیز زمینه‌های قابل بهبود را شناسایی و فعالیت‌هایی را جهت بهبود در سازمان طرح‌ریزی نماید. همچنین استقرار و استمرار فرآیند ارزیابی در سازمان موجب افزایش انگیزه و ایجاد رقابت سازنده می‌شود. بقا ...

هدف اصلی سیستم بانکی این است که با حداقل منابع موجود، حداکثر ستانده را به دست آورند، این مساله اشاره به بهبود کارایی و بهره‌وری در بانک ها دارد. در سایه رشد چشمگیر دانش و فناوری، گسترش بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مظاهر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازارهای پولی و بانکی دنیا را متحول ساخته است. این تحقیق با به کارگیری مدل بتیس و کولی(1992) ، روش پارامتریک، تابع تولید مرزی تصادفی و روش داده‌های تابلویی به محاسبه کارایی بانک ها طی دوره 1389-1385 در ایران پرداخته است. بر ا ...

دگرگوني‌هاي پرشتاب و بنيادي علمي، تكنولوژيكي، اقتصادي و سياسي جهان در چند دهه گذشته تهديدها و فرصت‌هاي نويني را پديد آورده است كه شرايط بسيار متفاوتي را در برابر دولت‌ها براي پياده‌سازي حاكميت ملي در راستاي حفظ و توسعه كشورها قرار داده و کشور ما را نيز با شرايط بسيار حساس و سرنوشت ساز مواجه نموده است. بنابراين، ناآگاهي از جايگاه کشور و بويژه جايگاه اقتصادي آن در جهان امروز مي‌تواند بسيار مخاطره‌آميز باشد. در اين ميان، بهره‌وري يکي از مواردي است که مي‌تواند نشانگر جايگاه اقتصا ...

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بهره‏وری با وجدان‏کاری کارکنان سازمان ‏فرهنگی، هنری شهرداری تهران بود. در پژوهش حاضر از روش همبستگی استفاده گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد شده‎ي بهره‏وری و وجدان‏کاری بود که توسط 225 نفر از کارکنان سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران پاسخ داده شد. جهت توصیف داده‎ها ازآمارتوصیفی و برای تحلیل از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغییری گام به گام، تحلیل واریانس چندمتغیری، آزمون باکس، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون لوان وآزمون t برای گروه‎های ...

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطة مديريت زمان و تعارض کار ـ خانواده، خانواده ـ کار با بهره وري کارکنان کارخانه سيمان خوزستان در سال 1389 انجام شد. در اين تحقيق، مديريت زمان و تعارض کار ـ خانواده، خانواده ـ کار و خرده مقياس هايشان به عنوان متغيرهاي پيش بين و بهره وري کارکنان به عنوان متغير ملاک برگزيده شده اند. نمونه تحقيق 217 نفر بودند که با روش نمونه گيري طبقه اي نسبتي از جامعة کارکنان کارخانه سيمان خوزستان انتخاب گرديده اند. پژوهش حاضر، يک تحقيق از نوع توصيفي است و روش تحليل ...