عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 665

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحولات سریع فن آوری های جدید، برنامه های درسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی را تحت تاثیر قرار داده است. این تحقیق به بررسی تاثیر فن آوری های جدید در برنامه های درسی دوره کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز می باشند. روش پژوهش، پیمایش توصیفی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که 50 درصد از جامعه آماری به طور متوسط با فن آو ...

فصل اول طرح تحقیق را دربرمی‌گیرد. دراین فصل علاوه بر مقدمه که زمینه‌ای برای درک بهتر مطالب مندرج در طرح تحقیق ایجاد می‌کند تعریف موضوع تحقیق هدف کلی تحقیق، هدفهای ویژه تحقیق، سوالات مورد بررسی، روش انجام تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و محدودیتهای تحقیق توضیح داده می‌شوند. همچنین واژه‌ها و اصطلاحاتی که دراین تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند، تعریف می‌شوند. فصل دوم به بخش طراحی برنامه درسی اختصاص دارد. معنا و مفهوم برنامه درسی، هدف اصول حاکم بر انتخاب محتوا، سازماندهی محتوا، استرات ...

موضوع این پژوهش بررسی برنامه درسی "بینش اسلامی متوسطه" و ارائه الگویی درباره آن است . پژوهش از راه تحلیل محتوای کتابهای بینش اسلامی متوسطه و بررسی نظرات معلمان و دانش‌آموزان این مقطع تحصیلی انجام گرفته است . برای یافتن نظر افراد مذکور از روش تحقیق زمینه‌یاب که با توجه به توانائیهای ویژه خود مناسب این موضوع است استفاده به عمل آمده است . پژوهشگر با تحقیقی که انجام داده است و حاصل کار را در نمودارها و توضیحات مربوط به آنها ارائه نموده است به نتایج زیر دست یافته است : 1 - اگرچه ب ...

تحقیق حاضر از نوع کیفی است و از طبق مصاحبه اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های اصفهان، تهران و تربیت معلم تهران تشکیل می دهند که بالغ بر 97 نفرند. 15 نفر از این افراد که در دانشگاههای خود به طور تخصصی مشغول بررسی برنامه ها و برنامه ریزی بودند، به طور هدفدار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شد. بررسی یافته های تحقیق نشان داد، استادان معتقدند که بین برنامه درسی با نیاز ...

موضوع این پژوهش عبارت است از بررسی عنصر زمان در برنامه درس تمرین درمانی 2 از نظر شرکاء برنامه درسی و هدف این تحقیق شناسایی و مقایسه دیدگاه های شرکاء برنامه درسی (اساتید ، هیئت بازنگری و دانشجویان رشته فیزیوتراپی شهر تهران) نسبت به تناسب عنصر زمان با سایر عناصر برنامه درسی تمرین درمانی 2 است . جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه اساتید تمرین درمانی و دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی دانشگاه های شهر تهران که درس تمرین درمانی 2 را اخذ نموده و گذرانده‌اند ، تعداد ...

پژوهش حاضر با هدف "شناسایی عوامل موثر در بهبود کیفیت برنامه درسی استعدادهای درخشان از دیدگاه مجریان و کارشناسان برنامه درسی " با روش توصیفی - پیمایشی انجام شده است. سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از : " 1- عوامل موثر در کیفیت بخشی عناصر برنامه درسی استعدادهای درخشان کدامند؟ 2-آیا از نظر کارشناسان و مجریان برنامه درسی توجه به تعمیق یادگیری در کیفیت بخشی برنامه ریزی درسی استعدادهای درخشان موثر است؟3-آیا از نظر کارشناسان و مجریان برنامه درسی توجه به یادگیری اکتشافی در کیفیت بخشی ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت موجود برنامه درسی دوره ابتدایی کشور افغانستان و ارائه الگوي طراحی برای آن بوده است. نتایج این تحقیق از یک جهت، وضعیت موجود برنامه درسی دوره ابتدایی این کشور را به تصویر می کشد و اهم مسایل و مشکلات و نارسائیهای برنامه درسی دوره ابتدایی این کشور را مشخص می کند و از جهت دیگر برای طراحان برنامه های درسی آن الگویی ارائه می نماید. توصیه های ارائه شده می تواند، زمینه های لازم برای دست اندرکاران آموزش و پرورش افغانستان از جمله برنامه ریزان درسی، مولفان، ...

این پژوهش با هدف شناسایی میزان توجه به ابعاد مختلف قلمرو تخصصی رشته برنامه درسی و شناسایی خلاء‌های پژوهشی موجود در آن انجام شد. روش مورد استفاده، تحلیل محتوا بود. کلیه مجلات دارای اعتبار علمی- پژوهشی حوزه برنامه درسی معرفی شده توسط انجمن برنامه درسی، مجلات معرفی شده توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه‌ی علوم تربیتی، پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله‌های دانشجویان دکترای رشته‌ی برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه‌های کشور، قلمرو مورد بررسی در این پژوهش ...

چکیده: هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی برنامه درسی مهارت های شهروندی در دوره ابتدایی در کشورهای مالزی ، چین و استرالیاست ، روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی _تطبیقی می باشد،با استفاده از تحلیل اسناد و برنامه های درسی مهارت های شهروندی کشورهای مذکور و بر اساس الگوی چهار مرحله ای جرج .زی ، اف ، بردی صورت گرفته است . این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای به منظور جمع آوری اطلاعات در مورد موضوع تحقیق و از روش اسنادی شامل استفاده از نشریات ، مقالات ، و پایان نامه های ...