عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 836

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مساله تلفیق برنامه‌ریزی تولید و بازاریابی چند محصولی در افق زمانی کوتاه تا میان مدت از دیدگاه ماکزیمم کردن سود مورد نظر قرار خواهند گرفت . قبلا این دو مساله تولید و بازاریابی هر یک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . در تحقیقات قبلی برای حالات مختلف از مدل‌های برنامه‌ریزی خطی: مدل مقدار سفارش اقتصادی، مدل درجه دوم و غیره استفاده شده است . حتی مدل برنامه‌ریزی هندسی هم برای تلفیق دو مورد برنامه‌ریزی تولید و بازاریابی به کاربرده شده، ولیکن محدودیتهای واقعی چون ظرفی ...

صاحبنظران صنعت جهانگردی بر این باورندکه مباحث این صنعت را می توان از نگاه بازاریابی نیز تعقیب کرد، اما به نظر می رسد ابعاداصلی بازاریابی نظیر بازار شناسی، بازارسازی و بازارداری تحت تأثیر الگوی سیاستگذاری در این صنعت باشد . بنابراین می توان دو مفهوم سیاستگذاری و بازاریابی را بسیار نزدیک به هم در نظرگرفت. در این تحقیق ابعاد سیاستگذاری، شامل ساختار قدرت، بوروکراسی، ارزش ها، نوع جهانگرد و نظام آماری و اطلاع رسانی همراه با ابعاد بازاریابی در قالب مفاهیم عملیاتی و جزئی مشخص شده و م ...
نمایه ها:
طراحی | 

این مقاله در پی آن است که هم دید کلی از جریانات اصلی اخلاق بازاریابی به خوانندگان دهد و هم به ارایه چارچوبی برای تدوین نظام اخلاقی برای بازاریابی بپردازد. نظام اخلاق بازاریابی، زمینه هایی را فراهم می کند که براساس بازاریابان، کسانی که هدف بازاریابی هستند و به طور عام تر کل جامعه می توانند فعالیت ها و روابطی را که بازاریابی ایجاد می کند از نظر اخلاقی ارزیابی و درباره آن ها قضاوت کنند. ...

از دیرباز داشتن شرایط طبیعی مناسب و تنوع آب و هوا در نقاط مختلف امکانات مطلوبی را برای گله‌داری و پرورش گوسفند در ترکیه فراهم نموده است . بطوریکه از کرانه‌های دریای سیاه گرفته تا سواحل مدیترانه و مراتع سرسبز نواحی مرکزی، شرقی و جنوبی این کشور گوسفندداری بعنوان یک فعالیت دامداری انجام میگیرد. قسمت اعظمی از گوسفندان ترکیه را نژادهای کم‌محصول بومی تشکیل میدهد. وجود نواقص و کمبودها در رابطه با پرورش گوسفند باعث شده است که پروژه‌های جدیدی بمنظور مدرنیزه کردن گوسفندداری سنتی و بالا ...
نمایه ها:
گوشت | 
ترکیه | 
تولید | 
مصرف | 

در این بررسی شیوه‌های مختلف ، مضامین تبلیغاتی و کم و کیف آن در باب عرضه فرش دستبافت در بازارهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته، علل عدم موفقیت بازاریابی برای فرش دستباف در بازار خارجی شناسایی می‌شود. فرش اساسی این است که بازاریابی و تبلیغات انجام شده چون متناسب با انواع تقاضای بازار و به‌صورتی محدود انجام شده، اطلاع لازم و مورد نیاز را در اختیاز مشتریان قرار نداده و زمینه جذب خریداران را فراهم نکرده است . هدف اصلی شناسایی نقاط ضعف در زمینه تبلیغات و ارائه راه‌کارهای اصلی تبلیغات ...

بمنظور بررسی هزینه‌ها و مسائل بازاریابی خرما با تاکید بر صادرات از طریق نمونه‌گیری تصودفی با نمونه‌ای از عوامل بازاریابی (عوده‌فروشان، خرده‌فروشان، تبدیل‌کنندگان و صادرکنندگان) مصاحبه بعمل آمد. نتایج حاصله پائین بودن سهم تولیدگنندگان را از قیمت مصرف‌کنندگان نشان داده و همچنینی پائین قیمت محصولات صادراتی را به سبب عدم وجود دسته‌بندی مناسب نشان می‌دهد. تشکیل تعاونی تولیدکنندگان خرما و راههای بهبود بسته‌بندی و بازاریابی پیشنهاد شده است . ...
نمایه ها:
خرما | 

پس از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مرحله تولید گل از چرخه بازاریابی گل محمدی، نتایج حاصل نشان داد که میانگین درآمد خالص هکتار گلستان در بخشهای برزک ، نیاسر، قهرود و جوشقان قالی از شهرستان کاشان برابر 669730 ریال با حداقل 144640 و حداکثر 1923620 ریال می‌باشد. میانگین عملکرد گل در این مناطق برابر 444 کیلوگرم در 1 هکتار بود. نتایج مرحله دلالی گل نشان داد که درآمد خالص دلالان گل محمدی بسته به دو عامل هزینه واسطه‌گری، درآمد فروش ، از حداقل 82/7 ریال تا حداکثر 133 ریال متفاوت است و می ...

نتایج همچنین نشان می دهد که برای خرمای صادراتی سهم تولید کننده و کارگاههای بسته بندی و صادراتی به ترتیب 46/2 و8/53 درصد از قیمت صادراتی می باشد و برای خرمای مصرف داخلی سهم تولید کننده از قیمت خرده فروشی 85 و سهم خرده فروشی 15 درصد می باشد. نتایج کارایی بازاریابی نشان می دهد که کارایی در مسیرهای بازار رسانی خرما بالاست . بطوریکه ناکارایی قیمتی برای خرمای صادراتی و مصرف داخلی به ترتیب 6/0 و 37/0 و ناکارایی تکنیکی به ترتیب 66/0 و 53/0 می باشند. بنابراین به کاهش هزینه های بازاری ...

در این طرح، مرحله اول ساختار اقتصادی و عملیات بازاریابی برنج در استان گیلان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در تشریح ساختار اقتصادی بازار برنج که در آن حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی و حاشیه کل بازاریابی به قیمت خرده فروشی، سر مزرعه و هزینه نهادهای بازاریابی وابسته است. مدلی که در این طرح بکار می‌رود به مدل مارک آپ (Mark up model) معروف است. در مرحله دوم، معادلات تقاضا برای انواع برنج در چارچوب مدل سیستم تقاضای تقریباً ایده آل Almost ideal demand system تخمین زده می‌شود. ...