عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه گردشگری به منزله نمادی از هویت فرهنگی و یکی از منابع مهم کسب درآمد ارزی و اشتغالزایی مطرح است که فعالیت‌های وابسته به آن بزرگترین بخش از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورها را تشکیل می دهد. توسعه گردشگری در روستاها از راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار روستایی محسوب میشود که با حداقل بهره گیری از منابع زیست محیطی میتواند علاوه بر درآمدزایی و آثار ارزنده فرهنگی، به عنوان یک صنعت پایدار عمل نموده و در استحکام پیوندهای اجتماعی و توانمندسازی جوامع روستایی ایفای نق ...

در طول تاریخ، دفن زباله روش غالب برای دفع نهایی مواد زاید جامد شهری بوده است. در شهر زنجان هیچگونه فعالیتی در جهت دفن بهداشتی صورت نگرفته است و تنها به عملیات تلنبار کردن زباله در محل دفع اکتفا می گردد. با توجه به مخاطرات محیط زیستی و بهداشتی که این روش دفع در پی دارد، می باید هرچه سریعتر مکانی مناسب جهت دفع نهایی مواد زاید پیشنهاد گردد. یک محل دفن نامناسب ممکن است اثرات منفی محیط زیستی، اقتصادی و اکولوژیکی به همراه داشته باشد. بنابراین باید انتخاب آن با دقت صورت گیرد و این ا ...

شرکت ها بطور روز افزون اهمیت مسائل زیست محیطی را در دستیابی به امتیاز رقابتی تصدیق کرده اند. بسیاری از شرکت ها در جستجوی مکانیسم هایی بوده اند که تکنیک های زنجیره تامین زیست محیطی و اهداف میزان کارایی را باهم تلفیق می کند. این پژوهش چگونگی مشارکت زنجیره تامین استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین سبز (زیست محیطی) را در شرکت ایران خودرو مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، نظرات 108 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت مذکور به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته شد .سپس به منظور تحلیل داد ...

به دلیل افزایش اهمیت آب به ویژه در 50 سال گذشته در ابعاد مختلف زندگی انسان ها، بیشتر کشورها از جمله ایران برنامه ها و سرمایه گذاری های گسترده ای را به منظور کنترل و تنظیم آب از طریق ساخت سازه های مهندسی به ویژه سدها انجام داده اند. بهره برداری از سد کارده (مشهد) در سال 1367 و بیدواز (اسفراین) در سال 1382 در راستای همین هدف می باشد. مساله ی عمده ای که کمتر مورد توجه قرارگرفته است، پی آمدهای حاصل از اجرای این طرح ها و ارزیابی آثار اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی آن ها است که ...

آب و منابع آبی سطحی و زیرزمینی نقش مهمی در توسعه عرصه های جغرافیایی دارد و محیط های فاقد منابع آب لازم، نیازمند توجه و تامین آب هستند. به طور کلی سد به عنوان جزیی از مدیریت منابع آب یکی از مهمترین سازه هایی است که در تنظیم جریان های سطحی به ویژه در مناطقی که دارای توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش باشد، نقش عمده ای ایفا می کند. سدها به عنوان یکی از فعالیت های عمرانی دارای اثرات مثبت و منفی در نواحی پیرامونی خود می باشند. سدها باعث تغییر در سطح و کیفیت آب رودخانه ها می شوند. ای ...

از زمان شروع به کار کارخانه زغالشویی البرز مرکزی تاکنون، بیش از 5/1 میلیون تن باطله در زمینی به مساحت چندین هکتار دپو شده است. مطالعات نشان داده است حدود70 درصد باطله-های کارخانه البرز مرکزی مربوط به باطله جیگ ماشین که حاوی حدود 44 درصد زغال با ارزش و 56 درصد خاکستر است. از آنجا که باطله‌های کارخانه پتانسیل آلودگی زیست محیطی را دارد و با توجه به درصد بالای زغالسنگ در این بخش از باطله‌ها، ارائه راهکاری جهت بازیافت آنها، علاوه بر کاهش حجم باطله‌ها، مقدار قابل توجهی از زغال قابل ...

بخش کوهسرخ یکی از بخش‌های دوگانه شهرستان کاشمر در فاصله 35 کیلومتری شمال شهرستان کاشمر و 95 کیلومتری جنوب شهرستان نیشابور به مرکزیت شهر ریوش است. در محدوده مورد مطالعه روستاهای طرق، پایین‌دره، کریز، تجرود، خرو و بندقراء واقع شده است. این منطقه از نظر لیتولوژیکی بسیار متنوع و تحت تأثیر گسل های نرمال و معکوس به شدت تکتونیزه شده است. در این مطالعه به منظور بررسی منشأ و میزان آلودگی در منطقه، نمونه‌برداری از سه منبع سنگ، خاک و آب صورت گرفت. 5 نمونه سنگ از واحد‌های افیولیتی منطقه ...

خشکسالی به عنوان یک پدیده طبیعی دارای پیامدهای گسترده ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ویژه برای مناطق روستایی که وابسته به اقتصاد کشاورزی است، می باشد. در سال های اخیر نیز به واسطه تغییرات اقلیمی رخداده در سطح جهان احتمال وقوع خشکسالی، شدت و مدت آن افزایش یافته است. این امر لزوم شناسایی و مدیریت خشکسالی به ویژه در مناطق روستایی که از درجه آسیب پذیری بالاتری برخوردارند را بیشتر می کند. هدف تحقیق حاضر ارزیابی پیامد های اجتماعی و اقتصادی بحران خشکسالی ناشی از تغییرا ...

شمع کوبی یک روش رایج در ساخت فونداسیون ها در مناطقی است که خاک مقاومت کافی نداشته یا بار وارده از روسازه بزرگ باشد . البته فرآیند شمع کوبی دارای اثرات زیست محیطی نامطلوب نیز می باشد که آلودگی صوتی و هوا رایج ترین آنها هستند. تأثیر این اثرات منفی را می توان تا حدی کاهش داد، در صورتی که اثرات ارتعاشاتی که از کوبش شمع ناشی می شوند را به سختی می توان از پیش تعیین نمود و تعدیل اثرات نامطلوب آن در تاسیسات حساس نسبت به ارتعاش، ساکنان منطقه، و بر سازه های مجاور مانند ترک، نشست، تورم، ...