عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه خودرو به عنوان اصلی ترین وسیله حمل و نقل در زندگی انسان محسوب می شود. از این رو توجه ویژه ای از سوی جوامع علمی، تحقیقاتی و صنعتی به کنترل و بهینه سازی جریان ترافیک و همچنین توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند معطوف شده است. در این پژوهش یک مدل فازی -عصبی تطبیقی برای رفتار پیش بینی و عکس العمل در خودروها ارائه شده است که می تواند شتاب خودروی تعقیب گر را در صورت تغییر خط خودروی راهنما مدل سازی نماید. رفتار پیش بینی و عکس العمل دو حالت گذرا، قبل و بعد از تغییر خط خودروی راهن ...

در این مقاله مدلهای رفتاری و حرکت ربات های گروهی با استفاده از معادلات دینامیکی بر پایه قانون دوم نیوتون، ارائه و بررسی شده است. متغیرهای مختلف از جمله نیروهای دافعه، جاذبه و یا ترکیبی از این دو، برای شبیه سازی رفتارهایی مانند تعقیب هدف، دور شدن از شکارچی، عدم برخورد با یکدیگر و آرایش گروه در نظر گرفته شده است. قابلیت عبور از موانع مختلف، صرف نظر از شکل و موقعیت آن ها، نیز برای نزدیک تر شدن هر چه بیشتر رفتار مدل به حرکت دسته های حیوانات در طبیعت منظور گردید. هم چنین اثربخشی و ...

شناسایی بلادرنگ محیط محلی، یکی از مسائل مهم در حوزه رباتهای پایه پویا است که نیازمند به ارائه الگوریتمهای بلادرنگ می باشد. در این مقاله هدف شناسایی محیط محلی و موقعیت سنجی اجسام در محیطی ناشناخته با اکتفی به ابزاری محدود می باشد. به این منظور به کمک پردازش تصویر، هدف مورد نظر شناسایی می شود. در ادامه بر مبنای روش Odometry و داده های سنسوری، مختصات هدف تعیین می گردد. همچنین برای تعیین موقعیت دقیق جسوم توسط ربات، داده هوای سنسوری توسط دو شبکه عصبی آموزش داده می شوند و نتایج آن ...
نمایه ها:

کنترل حرکت قطرات سیال با استفاده از میدان مغناطیسی یکی از روش های جدید است که در کاربردهای پزشکی و بیولوژیکی نظیر انتقال دارو مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی به بررسی اثر میدان بر روی یک قطره حاوی نانو ذرات مغناطیسی مستغرق درون یک سیال غیر مغناطیسی پرداخته شده است. از کدهای نرم افزارOpenFoam برای شبیه سازی استفاده شده است. برای یافتن توزیع میدان مغناطیسی، معادلات ماکسول به صورت همزمان با معادلات ناویر استوکس حل شده اند و از رو ...

امروزه سازمان ها با محیطی متلاطم و ناآرام روبرو هستند. تهدیدهای محیطی از هر سو حیات و بقای سازمان ها را تهدید می کند. سازمان ها باید جایگاه فعلی خود را شناخته، نقاط قوت و ضعف خود را دقیقاً تحلیل کرده و با تکیه بر قوت ها از فرصت های محیطی استفاده کرده و خود را برای بر خورد با تهدیدها آماده کنند. این مهم در قالب برنامه ریزی استراتژیک امکان پذیر است. در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک سازمان توانمندیو شرایط محیطی را تحلیل کرده و بر اساس آن اهداف قابل دسترس و روش های رسیدن به آنها ر ...

فرهنگ یک سازمان، مینیاتوری از فرایندهای کلان فرهنگی محیط سازمان است. بدون داشتن یک فرهنگ سازمانی اثربخش، نمی توان انتظار فعالیت های خلاقانه را داشت. برای شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد کارکنان، شناخت فرهنگ گامی اساسی و بنیادی است. زیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار کرد. از این رو فرهنگ سازمانی، به عنوان یکیاز عوامل اساسی در موفقیت و تحقق اهداف بلند مدت سازمان می باشد. لذا دراین مقاله به مفاهیم فرهنگ سازمانی پردا ...

تولید سبز گاز هیدروژن - الکترود اصلاح شده - نانو ذره اکسید منگنز (II) - رسوب نیکل هگزاسیانوفرات ...

دراین تحقیق با استفاده از خواص حوزه فرکانس ضربان قلب روشی ارایه شده است که قادربه جداسازی ضربه های طبیعی فوق بطنی و بطنی از یکدیگر میب اشد در روش پیشنهادشده بعد از استخراج داده های هولتر ابتدا آشکارسازی موج R و نقاط ابتدا و انتهای کمپلکس QRS انجام می شود سپس تبدیل فوریه کسینوسی کلیه فواصل RR محاسبه می شود ویژگی اول از ضرب طول قوس منحنی فرکانسی و مساحت بین پوش ماکزیمم و مینیمم این منحنی حاصل میشود ویژگی دوم تفاضل فواصل RR می باشد و این دو یک فضای ویژگی دو بعدی می سازند سپس این ...
نمایه ها:

طی چ ند دهه ی گذشته، خودوند ساختن عمل رانندگی به وسیله روشهای هوش مصنوعی به راهگشایی برای ارائه یک رانندگی ا یمن و پرهیز از به وجود آمدن ناپایداری کلی خودرو تبدیل شده است . یکی از این روش ها، استفاده از روش های کنترل هوشمند در زیرساخت - های کنار جاده و خودروهاست . هدف اصلی از انجام این پژوهش طراحی یک سیستم کنترلی هوشمند برای فرآیند سبقت گیری با در نظر گرفتن رفتار ریزساختار رانندگان است . در این پژوهش ، در ابتدا برای مدل سازی این رفتار، با استخراج پارامترهای مورد نظر از مجموعه ...