عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 378

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

یکی از مهمترین موضوعاتی که در همه ادیان ومکاتب مورد توجه قرار گرفته، رسیدن به الگوی کامل از انسان است .دراین پژوهش هدف، بررسی ویژگی های انسان تربیت یافته در ابعاد مختلف اخلاقی، اجتماعی، دینی، عاطفی و عقلانی از دیدگاه امیرالمومنین علی ( ع) که خود انسان کاملی است، می باشد . روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای می باشد و پردازش آن با استدلال و استنتاج و قیاس و استقرا صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد با بررسی و تعمق در ویژگی های ...

ضرورت احیا و غنی سازی جنگل های زاگرس از جمله استان ایلام با گونه های بومی و غیربومی امری بدیهی است. هدف این مطالعهف بررسی اجمالی جنگل های انجام گرفته با گونه های بومی و غیربومی در شهرستان ایلام می باشد. جنگلکاری های انجام گرفته در مناطق چغاسبز، ارغوان، دالاب، سرطاف، سیاه گوه، سرطاف و جوزانوند با نهالکاری و بذرکاری در جهت های متفاوت جغرافیایی در حوزه شهرستان ایلام در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. گونه های مورد کاشت ارغوان، زیتون، زبان گنجشک، عرعر، بلوط، داغداغان، اقاقیا، بن ...

لرگ یکی از عناصر اصلی هیرکانی است که حضور آن در غرب کشور به ویژه در استان ایلام-دره لارت، بسیار جالب توجه می باشد. این تحقیق به منظور شناخت وضعیت کمی و کیفی توده استثنایی لرگ P terocarya fraxinifolia(poir)spach مستقر در منطقه مذکور انجام شده است. به دلیل محدود بودن عرصه تحت پوشش توده لرگ، پس از ثبت موقعیت تمام پایه های لرگ در GPS، آماربرداری صد در صد از مشخصه های کمی و کیفی آنها انجام شد. نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر قطر پایه ها به ترتیب 7 و 91 سانتی متر بوده است. حداقل و ...

مخازن شکافدار بخش عمده ای از مخازن هیدروکربوری کشور را تشکیل می دهند. تفاوت مخازن شکافدار و معمولی (بدون شکاف) آنچنان زیاد است که رفتار یک مخزن شکافدار به ندرت با رفتار یک مخزن معمولی تطابق دارد. وجود تخلخل دوگانه شامل محیط متخلخل (تخلخل زیاد/تراوایی کم) و شبکه شکاف ها (تخلخل کم /تراوایی زیاد) با خصوصیات فیزیکی متفاوت سبب شده است که ساختار این مخازن بسیار پیچیده تر از مخازن معمولی باشد. انواع مختلفی از روش های ازدیاد برداشت در این نوع مخازن مورد آزمایش قرار گرفته است. یکی از ...

مقدمه و اهمیت موضوع: هیچ زمانی جز سالهای اولیه زندگی، بازی تأثیر خود را نشان نمی دهد. با توجه به اینکه یکی از دوران حساس زندگی هر انسانی دوران کودکی او می باشد و حساس ترین این دوران، دوران قبل از سنین شش سالگی می باشد و نیاز کودک به بازی در این دوران بسیار مهم بوده و محیط سالم و با نشاط در رشد جسمی و روحی تاثیر بسزایی دارد تا کودکان در آینده بتوانند از خلاقیت و توانایی بیشتری برخوردار باشند بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع لازم است وضعیت فیزیکی این نوع محیط ها بررسی گردد.م ...

جهت بررسی اثرات کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر غلظت فسفر، اجزاء عملکرد و عملکرد دانه گندم، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل دو سطح کود بیولوژیک، دو سطح نیتروژن و سه سطح فسفر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که تلقیح بذرها با ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم در حضور نیتروژن و فسفر در خاکهای آهکی که با کمبود ماده آلی و فسفر قابل جذب، مواجه هستند سبب افزایش فسفر قابل جذب و عملکرد گیاه میشود. ...

در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر جذب عناصر روی و آهن توسط گیاه ذرت مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل 3 سطح ورمی کمپوست (صفر، 2 و 4 درصد وزنی) و دو سطح عناصر کم مصرف (تیمار شاهد و تیمار مصرف بهینه) بود و برداشت گیاهان پس از دوازده هفته صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان روی و آهن اندام هوایی در تمام تیمارها نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی داری داشت همچنین مصرف ورمی کمپوست، تجمع آهن در ریشه را افزایش داده و بیشترین غلظت تجمع مربوط به سطح 4 درصد بود. ...
نمایه ها:
ذرت | 

درا این مقاله یک گیت NAND تمام نوری با استفاده از نانو ساختارهای فوتونیک کریستالی طراحی و شبیه سازی شده است بازده قابل قبول سرعت بالا و کوچکی ساختار از مزیت های این قطعه می باشد این ساختار با استفاده از مشدد حلقوی غیر خطی در شبکه ی مربعی میله ای بلور فوتونی طراحی شده است دو مشدد حلقوی برای ایجاد حالیت های صفر و یک منطقی با عملکرد سوئیچینگ وجود دارد ساختار با استفاده از روش های FDTD و PWE شبیه سازی شده است این قطعه قابلیت استفاده در مدارات مجتمع نوری را دارد. ...