عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

90 رقم و لاین برنج که از نقاط مختلف دنیا جمع آْوری شده بود به همراه چهار رقم گرده اوندا خزر و دشت به عنوان ارقام شاهد درقالب طرح اگمنت اجراشد. مزرعه فقط سه بار آبیاری شد (24/2/80 ،24/3/80 ،24/4/80 ) و دوباره وجین دستی انجام گرفت ( 25/3/80 ،20/4/80 ) . با توجه به دوبار وجین دستی عملا با مشکل در کشت برنج آپلند در منطقه شمال کشور وجود علف های هرز است که با گیاه برنج رقابت و مانع از رشد و محصول دهی رقم یا لاین میشود. مسئله بعدی میزان بارندگی و پراکنش آن است بطوریکه با توجه به آما ...
نمایه ها:

کتاب حقوق دوران ساسانیان و به خط و زبان فارسی میانه زردشتی یا پهلوی ساسانی است این کتاب که نسخه منحصر به فرد ی از آ باقی مانده است، جمعا مشتمل بر 140 برگ است که در دو بخش آن را در دست داریم این کتاب از دشوارترین متون پهلوی زیر گذاشته از زبان بسیار قدیمی و فنی، اصطلاحات حقوقی و اجتماعی کهنسالی در آن می آید که بسیاری از آنها ناآشنا و ناشناخته است. ...

این طرح با هدف بررسی میزان موفقیت برنامه آموزش مکالمه فارسی در دوره مقدماتی سواد آموزان غیر فارسی زبان استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، غربی و زنجان انجام شد تا به نیازهای فردی، اجتماعی، زبان شناختی و آموزش سواد آموزان غیر فارسی زبان پاسخ داده شود. طرح مذکور در دو مرحله اجرا شد و نتایجی مانند: افزایش تعداد قبولی گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه به میزان 11% ،کاهش هزینه های سرانه سوادآموزی و ضرورت تدوین برنامه آموزش مکالمه فارسی و اعمال اصلاحات لازم به دست آمد. در حال حاضر این ط ...

بغان یشت امروزی بازمانده بغ نسک (کتاب) اوستاست که سومین یسک از بیت ویک سبک اوستای دوره ساسانی بوده است. بغ در اوستا ‏‎Balla‎‏ به معنی بخش ، برخ و قطعه است . از بغان نسک قدیم تنها سه خردگی و نخستین آن در اوستای کنونی موجود است و این قدیمترین تفسیری است به زبان اوستایی از این سه ها که در تفسیر سه دعای مهم دین زردشتی نیسی اهوتور، ؟ وینگه ها تام است باقی مانده است. در این پژوهش به برگردان اوستا و زنداین یشت همراه با واژه نامه پرداخته است. ...

شناسایی مناطقی از حوزه آبخیزها بیشترین تاثیر را در دبی اوج سیلاب دادند. با تمرکز عملیات اصلاحی از اینگونه مناطق ضمن کاهش قابل ملاحظه ای در هزینه های اجرای طرح، و زمان اجرای طرح، میزان کاهش جریان در رودخانه بر اساس ظرفیت رودخانه قابل کنترل و متناسب با ظرفیت عبوری میزان کاهش سیلاب بررسی می گردد. ...

خورریگ در 120 کیلومتری غرب بوشهر واقع شده است. این خور از انواع خورهای تشکیل شده در پناه سدهای ماسه ای است که هم اکنون بعنوان یک بندرگاه طبیعی مورد استفاده قرار گرفته است. این خور دچار دو مشکل انسداد ورودی و کاهش عمق مفید به لحاظ رسوبگذاری شدید است ، در این طرح منابع رسوب به روشهای مختلف، نرخ انتقال رسوب از منابع مختلف به خور و میزان رسوبگذاری و فرسایش در قسمتهای مختلف آن بررسی شده است. رسوبات کرانه ای و رسوبات رود شور بعنوان مهمترین منابع رسوب خورریگ مطرح هستند. حاصل این تحق ...

در این طرح ابتدا پس از جمع آوری گزارشات و مدارک مربوط به طراحی اپی های احداث شده در رودخانه زنجانرود و با تعوجه به چندین نوبت انجام بازدید صحرایی، ضوابط و معیارهای مورد نظر در طراحی و اجرای آبشکنهای مزبور مورد و تجزیه و تحلیل فنی قرار گرفت . سپس با توجه به اراضی بازیافت شده، نسبت به ارزیابی اقتصادی و بازگشت سرمایه اجرای طرح، تحلیلهای کمی صورت گرفت. ...

فرض کنید ‏‎v‎‏ واریته ای از گروه ها و ‏‎G‎‏ گروهی دلخواه باشد. فرض کنید ‏‎L-->A-->G*-->G-->L‎‏یک دنبال دقیق باشد به قسمی که ‏‎A=VM(G), *ACV*(G*)NV(G*),G=G/*A‎‏ دراین صورت ‏‎G*‎‏ را یک ‏‎V‎‏ - پوششی گروه ‏‎G نامند. دراین طرح اثبات بی وجود گروه های ‏‎V‎‏ - پوششی برای گروه های کامل انجام می شود. همچنین نشان می دهیم که هر دو گروه ‏‎V‎‏ پوششی از گروه دلخواه ‏‎G‎‏ و ‏‎V‎‏ آیزولوجیک هستند. همچنین رده های گروه های ‏‎V‎‏ - ایزولوجیسم را مشخص می کنیم. در پایان سعی شده مفاهیم دیگری را د ...
نمایه ها:

احمد نهاوندی- المورودی خالد بن عبدالملک، ابوالهاج انسیا بوری یوسف بن احمد- ابوسعید الجزجانی علی بن محمدالغدیر- اوالحسن الکاشانی الحصدی محمد بن احمد- ابوالعلاء البهشتی محمد بن احمد- ابوالفضل انسهروی احمدبن ابی سعید ...