عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 700

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
     
پروژه های راهسازی به دلیل حجم بسیار بالای منابع درگیر و مرتبط با پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردارند، خصوصا اینکه کمبود منابع مالی دولت جهت توسعه راهها باعث گسترش استفاده از روش B.O.T در این بخش شده است و پروژه های B.O.T نیز حساسیت ها و پیچیدگی های خاص خود را دارند. فرآیند مدیریت ریسک عبارتی برای بیان یک فرآیند جامع جهت نیل موفقیت آمیز به اهداف پروژه است. این فرآیند تبیین کننده رویه ها و اقداماتی به منظور شناسایی ؛ تجزیه و تحلیل و پاسخ به ریسک پروژه به منظور بیشینه نمودن نتایج ...

داستانهای فارسی پر از کلمات و اصطلاحاتی هستندکه فقط به فرهنگ ایرانی تعلق دارند.ترجمه این کلمات بسیار مهم است زیرا خونندگان از فرهنگهای دیگر می توانند آنها را درک کنند و با فرهنگی که این کلمات به آن تعلق دارند آشنا شوند. به این دلیل ترجمه عناصر فرهنگی خاص از زبانی به زبان دیگر کاری بس دشوار است. زیرا مستلزم دقت و تلاش بسیار است. از این رو این مطالعه به منظور کشف چگونگی ترجمه عناصر فرهنگی خاص و استراتژی های به کار گرفته شده توسط مترجمان و همچنین تعیین پربسامدترین و کم بسامدت ...
نمایه ها:
هدایت | 
صادق | 
Reading | 
Anxiety | 
شخصیت | 
learning | 
شیوه | 
styles | 
لثه | 
Gingiva | 
جراحی | 
Surgery | 
دندان | 
سمیت | 
Toxicity | 
دندان | 
دندان | 
tooth | 
جراحی | 
غشاء | 
membrane | 
درمان | 
treatment | 
morphology | 
immunology | 
پادتن | 
antibody | 
لنفوم | 
سرطان | 
cancer | 
توتون | 
Tobacco | 
diagnosis | 
درمان | 
treatment | 
دندان | 
tooth | 
hydration | 
antibiotic | 
بیمه | 
insurance | 
ایران | 
Iran | 
شرکت | 
شغل | 
مقاله | 
articles | 
ایران | 
iran | 
درک | 
discourse | 
کاوند | 
probe | 
simulation | 
هوش | 
معلم | 
teachers | 
Success | 
تدریس | 
teaching | 
Inflation | 
ایران | 
grammar | 
ability | 
Competence | 
طراحی | 
Design | 
بزاق | 
saliva | 
رنگها | 
dyes | 
رسوخ | 
جراحی | 
surgery | 
ایران | 
Iran | 
Youth | 
employment | 
سیگار | 
cigarettes | 
smoking | 
جراحی | 
surgery | 
ابتلا | 
morbidity | 
ضربه | 
trauma | 
ANALYSIS | 
فرهنگ | 
Culture | 
strategies |