عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برخی محققان بر این عقیده اند که تغییر اجباری حسابرسان، منجر به افزایش استقلال آن ها و در نتیجه افزایش اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران می شود. از طرفی دیگر برخی نیز بر این عقیده اند که این تغییر برای شرکت ها دارای هزینه بوده و بهتر است که کار حسابرس دارای تداوم باشد. با توجه به مبانی موجود هدف این تحقیق بررسی ارتباط میان تغییرات مدیریتی و مالکیتی و تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور یک فرضیه اصلی وشش فرضیه فرعی تدوین و از طریق دا ...

امروزه با وجود رقابت شدید در بازارهای جهانی، شرکت‌ها برای پیشرفت کارایی در زنجیره تامین تحت فشار زیادی هستند و از سویی تأثیر عرضه کنندگان در مجموع هزینه شرکت را نمی‌توان نادیده گرفت. در این تحقیق مساله تصمیم‌گیری در مورد انتخاب فروشنده برای شرکتی که چندین انبار با ظرفیت محدود دارد و هدف کاهش هزینه‌ها است، بررسی ‌می‌شود و مجموعه‌ی فروشندگانی که شرکت باید با آنها تعامل داشته باشد و هم‌چنین مقادیر بهینه سفارش کالا به ازای هر فروشنده را بدست‌‌آورده می‌شود. مدل های ارائه شده در ا ...

نیروی انسانی مهم ترین و ارزشمند ترین منبع در دسترس سازمان ها است. آنچه همواره مورد توجه و بررسی روانشناسان بوده، رضایت شغلی افراد در یک سازمان و آثار رضایت شغلی کارکنان در بهره وری و ارتقاء سطح کیفی سازمان ها است.هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی با سبک های رهبری مدیران بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و معاونین مدارس ابتدایی دولتی شهر کرج بود که در سال تحصیلی 94- 1393 مشغول به کار بودند . از جامعه فوق تعداد 120 مدیر مرد به شیوه نمونه گیری مرحل ...

در تحقیق انجام شده محقق بر آن بود که تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر فرهنگ سازمانی کارافرینانه در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق توصیفی و از نظر هدف پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را تمامی مدیران، کارکنان و متخصصین تربیت بدنی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی اعم از رسمی، پیمانی وقراردادی تشکیل می دهند ، که به صورت تمام شمار نمونه گیری شدند؛ به عبارتی نمونه مورد نظر در این تحقیق برابر جامعۀ آماری انتخاب شد. در این بررسی برای جمع آوری داده‌ها ...

در این پژوهش در ابتدا سعی در تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی منفرد و دوگانه گیاه عدس در منطقه‌ای با اقلیم نیمه‌خشک با استفاده از لایسیمتر زهکش‌دار بود. سپس به بررسی اثر آبیاری تکمیلی و اعمال سطوح ایستابی کم عمق 60، 80 و 110 سانتی‌متر (آبیاری زیرزمینی) برتأمین نیاز آبی، کارایی مصرف آب و عملکرد اجزای محصول ژنوتیپ‌های عدس (کیمیا، ILL6037 و قزوین) پرداخته شد. همچنین در این پژوهش حساسیت رقم‌های عدس به تنش خشکی در حالت دیم کامل، در دو سال زراعی 92- 91 و 93- 92 مورد بررسی قرار گرفت. ای ...

در کلیه جوامع و در تمامی مذاهب و ملل، آیین‌ها و کیش‌ها بررسی متون دینی و خوض و تعمق در آن اهمیت بسزایی دارد. موضوع این نوشتار با توجه به اینکه کنترل و نظارت از دیدگاه حضرت علی(ع) با تکیه بر اقوال ایشان در نهج البلاغه و احادیث می‌باشد، که از ارزش کاربردی فراوانی برخورداراست و انسان باید نخست ناظر اعمال و رفتار خود در پیشگاه خدا باشد (نظارت درونی) سپس ناظر اعمال مردم و زیر دستان باشد (نظارت بیرونی). نگاهی به بیانات و فرامین امیرالمومنین (ع) راجع به بحث نظارت وکنترل این نکته را ...
نمایه ها:
کنترل | 
نظارت | 
حکومت | 
اسلام | 

یکی از قدیمی ترین مشکلاتی که مدیران تاکنون با آن به طور مستقیم درگیر بودند، ایجاد انگیزش در کارمندان می باشد. در این تحقیق به بررسی راهکارها و تعیین سطح موفقیت مدیران در ایجاد انگیزش کارکنان در چهار صنعت غذایی، سیمان، تجهیزات پتروشیمی و فلزی پرداخته شده است. به منظور نیل به این هدف از هر چهار صنعت مورد اشاره دو کارخانه به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و در هر کارخانه 30 کارمند و دو مدیر ارشد مربوط به سازمان مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع دو پرسش نامه هم برای مدیران و ...