عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ریل | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در جهت توسعه منابع و پیشرفت صنایع، زمان به عنوان پایه سرمایه در جهان جایگاه واقعی خود را به دست می آورد و صنعت حمل و نقل ابزار این پایه سرمایه است. در صنعت حمل و نقل نیز خطوط ریلی به عنوان اقتصادی ترین و ایمن ترین وسیله همواره جایگاه ویژه ای داشته است که با توجه به نیاز جهانی در حمل و نقل سریع مسافر، قطارهای سریع السیر هر روزه گسترش بیشتری می یابند. با توجه به توانایی بالا و ایمنی فوق العاده این صنعت در جابجایی مسافر بی گمان در اینده نزدیک استفاده از ان در ایران نیز توجیه اقت ...