عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدارسی تحت عنوان هنرستان در استان گیلان ساخته می شود که نه تنها طراحی آن با ساختمانهای مدارس معمولی وادارات فرقی نمی کند بلکه کمبودهای فضای آموزشی دراینگونه مدارس احساس می شود.همچنین هنرستانهای کنونی بیشتر تحت عنوان مدارس فنی وحرفه ای شامل رشته هایی غیر از هنر نیز می باشند(کامپیوتر،صنایع،مکانیک،عمران)که روح هنری بودن را از فضای هنرستان می کاهند. هدف از این پروژه طراحی فضای آموزشی مناسب برای پرورش استعدادهای هنرجویانی است که محیطی امن وهنری باشدتا آنچه در بالقوه دارند به فعل ...

دهکده هنرمندان ، مجموعه ای است فرهنگی –هنریکه با رویکرد معماری پایدار طراحی شده است. دارای بخش های تخصصی در زمینه موسیقی ، معماری ، عکاسی ،نقاشی و تئاتر می باشد که امکان ایجاد ارتباط بین هنرمندان و تبادل اطلاعات و بالا بردن سطح معلومات عمومی مردم را فراهم می سازد و گوشه ای از نیاز های هنرمندان جامعه را بر طرف می کند. در کنار بخش های تخصصی ، بخش هایی از قبیل کتابخانه با محوریت منابع هنری ، فروشگاه ، سینما ، موزه ، گالری ، آمفی تئاتر ، سایت اینترنتی ، کافی شاپ و آمفی تئاتر روب ...

تعلیم و تربیت در عصر طلایی اسلام که قرون سوم تا پایان قرن پنجم هجری را شامل می شود نسبت به دیگر دوره ها به ویژه قرن ششم هجری به بعد دارای ویژگی های متمایز وممتازی است. از مهم ترین پدیده های دوران مذکور توجه صاحب قلمان، دانشمندان، مترجمان و حاکمان به علوم عقلی است که در راستای آن بستر مناسبی جهت خردگرایی و عقل محوری در زمینه های مختلف علمی و اجتماعی، و به وی‍ژه تعلیم و تربیت و رشد عناصر آن (شامل یاد گیرنده ، یاد دهنده، سازمان ها و نهاد های آموزشی، ساختار و تشکیلات آموزشی)فراهم ...

بی شک رسانهها یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین ابزار بر تحول در نوع زیستن بشر بودهاند. در دو قرن اخیر، خبرنامهها و روزنامهها و سپس سیستمهای رادیویی و بعد از آن تلویزیون انسان را به نقاط مختلفی از دنیا منتقل میکنند. اگر چهاین اتصال تنها به وسیلهی خبر یا آگاهی از منطقهای از جهان بود اما در واقع بشر را به آرامیبا نحوهها و روشهای دیگر زندگی آشنا کرد بنابراین ظهور و پیشرفت رسانهها در عصر جدید و تأثیر آن در زندگی بشر امروز، امری مهم و تأملبرانگیز است و بنابراین ضرورت پرداختن به آن ام ...

در این رساله ابتدا کوشیده شده تا مفهومِ ادبیات در اینترنت تبیین شود، و وجوه مشترک و متمایز آن با ادبیات در دنیای کاغذیِ کتاب‌ها و نشریه‌های چاپی، برشمرده و بررسی و مقایسه گردد. سپس دریچه‌ها و امکاناتِ نویی که اینترنت بر روی ادبیات و علوم انسانی گشوده است، کم‌وبیش نشان داده شده است. در ادامه تعدادی از کتاب‌خانه‌ها، سایت‌ها و پایگاه‌های ادبیِ فارسیِ شاخص معرفی شده‌اند که این معرفی‌ها برخی مفصل‌تر و برخی کوتاه‌تر هستند. سپس برای شناختِ بهتر و سنجشِ سایت‌های ادبیِ فارسی و نوع و ک ...

با یک نگاه موشکافانه به توان علمی و عملی هنرجویان رشته های طراحی و نقاشی در فرهنگسراهای تهران واضح است که این مراکز از بدو تاسیس دچار مشـکلات زیرساختی در شیوه های آموزشی خود بوده اند . از آنجا که آموزش و پرورش نیروی انسانی در مراکزی گوناگون صورت می پذیرد لذا رسیدن به استانداردهای مشترک برای برنامه ریزان مراکز آموزشی و همینطور مدرسین و هنرجویان لازم به نظر می رسد . بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش دارد علل کاستی ها و کمبودها در برنامه های آموزشی فرهنگسراها را دریافته و همچنین توان ...

هدف بررسی رابطه میان مهارت های سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد.یافته ها نشان داد، وضعیت سواد اطلاعاتی کتابداران جامعه مورد بررسی، پایین تر از حد مطلوب بود. از طرفی کتابداران خودکارآمدی خویش را در سطح مطلوب ارزیابی کردند. بین مهارت های سواد اطلاعاتی کتابداران و خودکارآمدی آن ها رابطه معناداری وجود داشت. هم چنین بین سطوح پایه و پیشرفته سواد اطلاعات ...