عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 547

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آلودگیهای کنه‌ای در دامها(گوسفندان) موجب بروز بیماریها و عوارض گوناگونی از جمله بابزیوز، کم‌خونی، کاهش رشد، تولید، ضبط لاشه(ایکتریک ) و مرگ و میر را می‌گردد باتوجه به تنوع و گسترش انگلهای خارجی روشهای پیشگیری عمده‌ای از جمله حمامهای ضدکنه، اسپری، دوش جت و غیره نتوانسته است غالب بر عوارض فوق گردد در این رابطه تلاش برای جلوگیری از مرگ و میر را توسط طیف وسیعی از داروها از جمله ایمیزول و غیره بکار برده‌اند. باتوجه به تئوریهای متفاوت معتقدند که ایمیزول Imizol از طریق افزایش سیستم ...

گندم یکی ازگیاهان استراتژیک استانهای گرگان ومازندران میباشدوسطح زیرکشت وسیعی رابخوداختصاص میدهد.دراین مناطق بیماریهای گندم همواره یکی ازعوامل مهم کاهش راندمان محصول میباشددرچندسال اخیرنشانه هائی ازبیماری پاخوره گندم بطور پراکنده درمناطق مختلف مازندران مشاهده گردیده ودرسال گذشته خسارت قابل توجهی وارد نموده است درموردبررسی عامل بیماری وفاکتورهای موثرروی بیواکولوژی آن ،تعیین مناطق آلوده وپراکندگی عامل بیماری وبررسی خسارت اقتصادی روی ارقام اقتصادی متداول درمنطقه میتواندراه رابرای ...

چون بیماری آگالاکسی درمناطق مختلف ایران وجودداردو هرساله باعث زیانهای اقتصادی برای دامداران میگردد وازطرفی واکسن کشته ای که درحال حاضر درموسسه رازی تهیه میشودایمنی مناسبی تولید نمی نماید.اقدام درجهت تهیه واکسن موثرتری برای پیشگیری وکنترل بیماری ضروری به نظرمیرسد. ...

آمار نشان میدهد که مبتلایان به کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دی هیدروژناز دربین پسر بچه های خوزستان رقم قابل‌توجهی راتشکیل میدهد ومبتلایان به این بیماری عموما باحال وخیم که دراثر همولیزشدید خون ایجاد شده به بخش‌های حوادث واطفال مراجعه مینمایند وچه بسا که بیمار دراثر کم خونی شدیدازبین میرود لذا هدف این طرح شناسائی مبتلایان به کمبودآنزیم وجلوگیری ازبروز اختلالات خونی درآنهامیباشد.به این ترتیب که درمدارس پسرانه خوزستان مطالعات لازم ازنظر کمبودآنزیم گلوکز 6 فسفات دی هیدروژناز بعمل خو ...

بیماری پژمردگی و بوته میری خیار،خربزه ،هندوانه وبادمجان در مناطق مختلف استان هرمزگان ازجمله ایسین ،کوشکوشمیل و سایر مناطق شیوع دارد و همه ساله خسارت قابل توجه به زارعین منطقه وارد میکند.هدفنهائی طرح پس‌ازتعیین عامل یا عوامل‌بیماری زا و میزبان های آنها بیولوژی و مناطق انتشار بیماری مطالعه و روش‌های عملی پیشگیری با توجه به نتایج حاصله ازبررسیهای مربوط به رابطه عامل و میزبان و بیولوژی عامل (عوامل) می باشد. ...

بیماری برونشیت عفونی طیور یکی از مسری‌ترین عفونت‌های ویروسی طیور می‌باشد که هر ساله باعث خسارات اقتصادی سنگین به صنعت مرغداری کشور می‌گردد بنابراین تشخیص آزمایشگاهی آن در کنترل و پیشگیری بیماری نقش اساسی دارد. یکی از راههای تشخیص این بیماری آزمون‌های سرولوژیکی و استفاده از مونوکلونال آنتی‌بادی برای تشخیص سویه‌های مختلف این ویروس می‌باشد. در طی این پروژه سعی گردید با تولید آنتی‌بادیهای مونوکال قدمی در تشخیص سویه‌ها و واریانت‌های مختلف برونشیت عفونی برداشته شود. ...

Pesti ویروسها یکی از عوامل عمده مرگ ومیر نشخوارکنندگان و موجب سقط جنین، تولد نوزادان ناقص‌الخلقه و یا مرده در ایران است . این بیماری قبلا در ایران نبوده واصولا شناخت آن در رنیا به سال 1945 مربوط می‌شود. از بیماریهای مهم این دسته می‌تئان به بیماری اسهال ویروسی گاوان(BVD)، بیماری مخاطی گاو(MD) و بیماری مرزی (Border Dis) در گوسفند و بز اشاده کرد. مطالعات اولیه نشان می‌دهد بیماری در ایران وجود دارد و همه ساله خساراتی به دامداریها وارد می‌آورد. با توجه به گسترش روزافزون دامداریها ...

آزمایش فوق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با استفاده از 6 تیمار قارچکش و یک تیمار شاهد در منطقه ای با بیماری سفیدک دروغی شدید به اجرا در آمده است. تجزیه و تحلیل آماری داده های حاصل نشان داده که قارچکشهای مورد استفاده در کنترل بیماری سفیدک دروغی به ترتیب زیر دارای بیشترین تاثیر بوده اند. قارچکشهای ‏‎Eqution-pro,Agri fos400,Chlorthalonil‎‏ با بیشترین تاثیر در کنترل بیماری در گروه ‏‎A‎‏ قرار گرفتند. قارچکشهای ‏‎Mancozeb,melody23kh/h, melody 23.5kh/h‎‏ در گروه ‏‎AB‎‏ قرار گرفتند ...

این طرح در سال 79 در دو روستا از منطقه ویلکیج در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی و با استفاده از 7 نوع قارچکش مختلف اجرا گردید. برای تامین رطوبت کافی جهت توسعه بیماری اقدام به آبپاشی روزانه در مزارع آزمایشی منطقه ویلکیج گردید. با وجود همه تلاشهای صورت گرفته بعلت عدم وجود شرایط محیطی مناسب جهت گسترش بیماری، امکان ارزیابی تیمارها و معرفی قارچ کشهای مناسب میسر نگردید. ...