عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

از 790 دانش‌اموز سال اول ابتدایی بندر بوشهر که واکسینه شده مجددا با ب‌ث‌ژ(همگی آنان قبل از دریافت نوبت دوم واکسن تست مانتوزیر 5 میلی‌متر داشته‌اند) 630(79/8 درصد) کودک تست مانتو مثبت (5 > میلی‌متر) و 428 (54/2 درصد) نیز تست مانتو مساوی و یا بزرگتر از 10 میلی‌متر پس از گذشت میانگین زمانی 306+-73 روز از تزریق واکسن نوبت دوم دارا بودند. اندازه میانگین تست مانتو 8/09+-4/94 میلی‌متر بود. از دانش‌آموزان سال اول ابتدایی مورد مطالعه (42/9 درصد) کودک دارای واسکارو 752(95/2 درصد) نفر ن ...

تحلیل آماری داده‌ها فرضیه اصلی تحقیق را مورد تائید قرار داده و به این ترتیب تاثیر شرکت در کلاسهای آموزش تندخوانی را مورد تاکید قرار داد به این ترتیب برگزاری دوره تندخوانی و تقویت حافظه برای گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه که چنین مداخله‌ای را دریافت نمی‌کنند و به شیوه سنتی و طبق عادات قبلی خود به مطالعه می‌پردازند سبب بالا رفتن عملکرد تحصیلی شده است البته این مطلب برای دروس مختلف نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. در برخی دروس شامل متون و ادب فارسی و آمادگی دفاعی و همچنین معدل ...

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که میان تعداد افراد خانواده و سازگاری فردی رابطه منفی وجود دارد، اما با سازگاری اجتماعی رابطه‌ای قابل مشاهده نیست . از طرفی یافته‌ها مبین آن است که رابطه میان تعداد افراد خانواده و عملکرد تحصیلی و هوش ، منفی است و رابطه میان سازگاری با عملکرد تحصیلی مثبت است و با هوش رابطه معناداری ندارد. ...

هدف پژوهش بررسی اثرات آموزش و پرورش قبل از دبستان در دانش‌آموزان کلاسهای اول ابتدایی اتان کرمان است . روش تحقیق نیمه‌تجربی براساس رویدادی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل دانش‌آموزان و معلمان سال اول ابتدایی شهرستانهای استان کرمان است . براساس یافته‌های پژوهش کودکانی که دوره مکتب القرآن را گذرانیده از لحاظ پیشرفت تحصیلی موفق‌ترند و از لحاظ رفتار اجتماعی، اجتماعی‌تر و از لحاظ توانائیهای حسی و حرکتی و خودیاری شخصی موفق‌تر و از لحاظ سازگاری عاطفی سازگا ...

خلاصه نتایج این بررسی بطور جداگانه برای هر برنامه بشرح زیر است : الف : مجموعه برنامه آموزش پیش‌دانشگاهی: افراد گروه انتخابی "ریاضی و فیزیک " تدریس تلویزیونی دروس فنی و در گروه انتخابی "علوم تجربی" تدریس تلویزیونی دروس عربی و انگلیسی و معارف اسلامی را ضروری دانسته‌اند. گروه انتخابی "فرهنگ و ادب " تدریس تلویزیونی دروس عربی و انگلیسی و در گروه انتخابی "علوم اجتماعی" و اقتصاد تدریس تلویزیونی درس ریاضی و آمار را لازم دانسته‌اند. ب : مجموعه برنامه "راههای پاسخ به سئوالات ...