عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 524

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارزشیابی کیفی، الگویی است که تلاش می کند تا فراگیران با شادی و نشاط هر چه بیشتر در کلاس حضور داشته باشند و به جای توجه افراطی به آزمون های پایانی، روند یاددهی- یادگیری را د ر طول سال تحصیلی مورد توجه قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر این است که به مقایسه اثر این نوع از ارزشیابی با ارزشیابی کمی بر تحقق اهداف شناختی، عاطفی، و روانی- حرکتی در دانش آموزان بپردازد. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای(پس رویدادی) است. جامعه آماری، دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی شهر یاسوج در سال تحصیلی 88-87 می ...

پژوهش حاضر به دنبال ارائه تصویر کلی از میزان همخوانی و هماهنگی برنامه درسی قصدشده، اجرا شده و کسب شده درس هنر با توجه به سه عنصر آن یعنی روش تدریس، اهداف و روش های ارزشیابی بوده است.این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری مورد پژوهش، کتاب راهنمای معلم هنر، معلمین به تعداد 50 نفرو دانش آموزان 1100 نفر در سال تحصیلی 90- 89 شهر میناب بوده است. نمونه آماری تحقیق عبارت بوده است از 20 نفر از معلمان پایه سوم که مشغول تدریس بوده اند و 300 نفر دانش آموزان پایه چهارم دختر و ...

هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه گاردنر بر میزان خطاهای دیکته دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری بود. روش این پژوهش آزمایشی بود. بدین منظور 30 دانش‌آموز با ناتوانی یادگیری املا پایه‌ی سوم ابتدایی به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای، انتخاب و به روش تصادفی در گروه‌های آزمایشی و کنترل گمارده شدند (15 کودک در گروه آزمایش و 15 کودک در گروه کنترل). ابزارهای مورد استفاده به منظور جمع‌آوری داده‌ها شامل آزمون هوش ریون، پرسشنامه هوش‌های گاردنر و آزمون ...

این پژوهش به بررسی غلط‌های املای فارسی دانش‌آموزان کرد‌زبان پایه سوم ابتدایی و مقایسه‌ی آن با غلط-های دانش‌آموزان فارس‌زبان، بر اساس فرضیه‌ی تحلیل مقابله‌ای و رویکرد تحلیل خطا می‌پردازد.این پژوهش میدانی بوده و انتخاب مدرسه و دانش‌آموزان به صورت تصادفی انجام گرفته است. روش گردآوری داده‌ها به دو صورت مشاهده‌ی مستقیم و جمع‌آوری خطاهای املایی دانش‌آموزان و همچنین در چندین مورد ضبط گفتار معلّم در هنگام خواندن متن دیکته بوده است. افراد مورد بررسی با توجّه به زبان اوّلشان در چهار گر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی راهبرد کپی، پوشش و مقایسه بر عملکرد املای دانش‌آموزان ابتدایی با ناتوانی نوشتن صورت گرفت. در این پژوهش از یک طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت‌کنندگان 41 نفر از دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری املا، پایه سوم ابتدایی شهرستان راور بودند که با ملاک‌های ورود انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار‌گرفتند. راهبرد کپی، پوشش و مقایسه طی 10جلسه، به مدت4 هفته،3 بار در هفته و هر جلسه 5/1 ساعت برای گروه آزمایش اجرا شد. پس از پایان ...

هدف از این تحقیق ، تعیین میزان بازیهای دبستانی منتخب، بر رشد حرکتی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع دبستان منطقه 5 تهران بوده است.برای انتخاب نمونه آماری ، از روش نمونه گیری تصادفی ناحیه ای استفاده شده و چهار مدرسه از این منطقه انتخاب شدند. سپس همه داشن اموزان کلاسهای سوم این مدرسه ها ، با استفاده از پرسشنامه ای از نظر سن، قد، وزن، سلامت جسم ، نوع فعالیت ورزشی ، شغل والدین و محل سکونت ، کنترل و یکسان شدند. بازیهای دبستانی منتخب بر تعادل پویا، تعادل ایستا، هماهنگی ، سرعت و دقت حر ...

هدف اصلی این پژوهش تحلیل محتوای کتب درسی مقطع ابتدایی بر اساس الگوی صحیح مصرف غذایی است. از اهداف بلند مدت این پژوهش می توان بسترسازی جهت رشد مناسب جسمی و ذهنی از سنین کودکی تا بزرگسالی، افزایش توان یادگیری، برقراری عادات غذایی سالم برای کاهش خطر بیماری های مزمن مرتبط با تغذیـه، کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های غیر واگیر و بهره وری ملی را نام برد. نمونه های آماری این پژوهش کتب فارسی «بخوانیم»، علوم تجربی و هدیه های آسمان مقطع ابتدایی می باشد که با استفاده از روش تحلیل ...

این تحقیق با هدف بررسی میزان تاثیراستفاده از نرم افزار های آموزشی در تقویت مهارت نوشتاری دانش آموزان پایه سوم شهر کرمانشاه انجام گرفت. متغیر مستقل روش تدریس در دو سطح آموزش به روش سنتی و نرم افزاری بود. متغیر وابسته آن افزایش یادگیری در دانش آموزان بوده است. بر اساس روابط بین متغیر ها چهار فرضیه طرح شدند، از میان جامعه آماری دو دبستان و از هر دبستان دو کلاس 33 نفری به صورت تصادفی به عنوان چهار گروه (دو گروه آزمایشی و دو گروه شاهد) جمعا" 132 نفر نمونه آماری را تشکیل دادند. تح ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان اختلال دیکته دانش آموزان دارای اختلال دیکته نارسانویس مقطع سوم ابتدایی شهر تهران که آموزش مبتنی بر روش چند حسی فرنالد را گذرانده اند و دانش آموزان دارای شرایط مشابه که دوره یکپارچگی حسی را گذرانده اند و دانش آموزان فوق الذکر که این دوره ها را نگذرانده اند انجام شد که دارای یک سئوال اصلی و 8 فرضیه فرعی می باشد که برای تشخیص اختلال دیکته نویسی این دانش آموزان نیز از آزمون تشخیص اختلال دیکته که توسط دکتر تبریزی در سال 1384 ساخته شده است که دارای خرد ...