عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 178

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور، صاحبان صنایع می‌خواهند در کنار دولت برای باز سازی اقتصاد ملی حرکت کنند. تمایل به تداوم توسعه اقتصادی سبب می‌شود که واحدهای صنعتی زیان کوتاه مدت را در راه حفظ توسعه دراز مدت بپذیرند. برای این کار لازم است دولت و مسئولان پولی نیز به همکاری با بخش صنعت بپردازند. تحصیل منابع بانکی سبب می‌شود که بار مالی بخش صنعت زیاد سنگین نشود. با وجود این نباید تصور شود که صنایع به تنهایی می‌توانند هزینه خروج از رکود را بپردازند. لازم است که دولت برنامه همه ج ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
خاش | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
خرما | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
شرکت |