عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 312

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در طول بحث از ویژگیهای مجازات مسائل مختلفی را در حد توان بررسی کردیم برای بیان خصوصیات مجازات، در قدم نخست به بخث از جرم پرداختیم و در آن به تعریف لغوی فقهی و حقوقی جرم اشاره کردیم. در تعریف فقهی جرم به این نتیجه رسیدیم که با گناه و معصیت تفاوت چندانی ندارد. در قسمت دیگر از انواع جرم بحث کردیم و سپس به بحث از عناصر جرم پرداختیم و روشن ساختیم که هر یک از عناصر مادی، معنوی و قانونی جرم در اسلام و نظام حقوق جزایی اسلام موجود است و بر اعتبار آنها تاکید نمودیم. در قسمت دیگر عوامل ...

این تحقیق شامل یک مقدمه و هفت فصل خواهد بود، که در فصل اول به بررسی معنا و مفهوم سقوط مجازات ، مقایسه سقوط مجازات با نهادهای مشابه، سابقه تاریخی سقوط مجازات و عوامل سقوط مجازات خواهیم پرداخت . در فصل دوم، معنا و مفهوم عفو، تاریخچه عفو، معنا و مفهوم عفو عمومی و آثار عفو عمومی بیان خواهد شد. فصل سوم، به بیان عفو خصوصی، مفهوم و مبنای عفو خصوصی، ویژگیهای عفو خصوصی و آثار عفو خصوصی اختصاص خواهد داشت ، و در فصل چهارم، عفو در حقوق اسلام، مبنای قانونگذاری در اسلام، انواع جرایم در اسل ...

مجازات سالب آزادی یا حبس به عنوان یکی از مجازاتهای معمول در جهان، و در کشور ما که به دنبال تحولات حقوق کیفری (مجازاتها)، از سوی قانونگذاران، اتخاذ شده است ، دارای اوصاف و ویژگیهای خاصی نسبت به سایر مجازاتهاست که از این نظر، بررس نقش آن، در اصلاح مجرمین، حایز اهمیت است . لیکن، در عمل موانعی وجود دارد که تاثیر گذاری آن را با دشواری مواجه می‌سازد. در مقرارت حاکم بر چگونگی اعمال مجازاتهای سالب آزادی به ویژه، آیین‌نامه قانونی سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی، در مواد زیادی ...
نمایه ها:
مجرم | 
زندان | 

این پایان‌نامه مشتمل بر پیش گفتار، و مقدمه و دو بخش است .بخش اول، که موضوع آن جرایم است ، از سه فصل تشکیل شده است : در فصل نخست منابع حقوق کیفری یهود را بررسی می‌کنیم.در فصل دوم به اصول حاکم بر جرم و مسوولیت و موانع آن می‌پردازیم و فصل سوم را به نظام جرایم (مصادیق جرم) اختصاص میدهیم که شامل جرایم علیه اشخاص (شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی، علیه حیثیت افراد و جرایم عفافی)، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه مصالح جامعه (جرایم دینی) است .بخش دوم، یعنی مجازات‌ها، د ...
نمایه ها:
جرم | 

مجازات در دوره ایران باستان به شدت توسط حاکمان مورد توجه بوده است. منشاء قوانین و مجازات در این دوران معمولاً دستورات شاهان بوده و این اعتقاد وجود داشته که فرمان شاه، الهامی از جانب خدا یا خدایان است. در برخی از دوره‌های باستان روحانیان وضع کننده قوانین و گهگاه مجریان آن‌ها نیز بوده‌اند. مهم‌ترین دینی که در این دوران رایج و قوانینش مورد اجرا در مدت طولانی بوده، دین زرتشت بوده است که شواهد نشان می‌دهد دستخوش تغییر و تحریف فراوان نیز بوده است. بسیاری از قوانین دوران باستان، ناع ...

از نظر مکاتب حقوق کیفری مرحله اجرای مجازات، مهم ترین و حساس ترین مرحله برای بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است.همین امر موجب گردید تا بحث ثبات مجازات و یا قابلیت انعطاف آن و آثار قابل تأمل آن مورد توجه قرارگیرد.در همین راستاعده‌ای از علماء حقوق جزا معتقدند که مدت‌ مجازات نباید بطور مقطوع و غیرقابل‌تغییر در روز صدور حکم معین شود زیرا اوضاع و احوالی که در موقع رأی وجود نداشته و بعدا ظاهر میشود ممکن است در تغییر مدت حبس و مقدارمجازات موثر با ...

این پایان نامه به موضوع مطالعه تطبیقی مجازات سرقت در فقه مذاهب اسلامی پرداخته است و از یک مقدمه و پنج فصل تشکیل شده است. در مقدمه بیان موضوع و جایگاه آن در فقه و حقوق اهمیت و انگیزه پرداختن آن سوالات کلیدی مطرح شده است. در فصل اول تعریف جرم و مجازات و مجرم تاریخچه مجازات در میان ملل و ادیان مختلف فلسفه مجازات و مبانی آن اصول کلی حاکم بر مجازات و انواع مجازات ذکر شده است. در فصل دوم فلسفه حد سرقت تاریخچه آن سرقت از نظر لغت و اصطلاح فقهی و حقوقی بیان شده است نیز شرایط سارق از د ...

متن چکیده: از مجموع مباحثی که در طول تحقیق مطرح شد، می توان گفت واقعیتی به نام تحولات گوناگون زندگی بشری در همه عرصه ها وجود دارد و حقوق کیفری اسلامی با داعیه حمایت از حیات مادی و معنوی بشر، نمی تواند نسبت به آن ها بی اعتنا باشد و ناگزیر باید با آن ها روبرو شود و بتواند پاسخ مناسبی به شبهاتی که در هر عصر پیش می آید و متناسب با زمان و مکان باشد بدهد. رساله حاضر با تکیه بر دیدگاه های مختلف فقها و حقوقدانان بر آن است تا فهمی درست از مقتضیات زمان و مکان را که با شرع و قانون هما ...

مقنن ایران از ابتدای قانونگذاری یعنی از سال 1304 تاکنون با توجه به معیارهای متفاوت، در هر دوره ای اقدام به درجه بندی جرائم و مجازات ها گاه بر حسب شدت و ضعف جرائم و گاه بر اساس نوع جرم، نمود. از دیگرسو در دوره ای قائل به حذف نظام درجه بندی جرائم و مجازاتها از نظام تقنینی گشت. مدتی بعد و در اثر آشکار شدن مشکلات عملی ناشی از فقدان معیاری مشخص برای تقسیم مجازات ها، نهایتاً اقدام به احیای نظام درجه بندی جرائم و مجازاتها البته با اندکی تفاوت (هشت درجه) و اینبار به رسمیت شناختن آن ...
نمایه ها:
جرم | 
تعزیر |