عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 240

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مقاله نشان دادن اثر قیمت‌گذاری نهاده آب در بهبود راندمان آب در مزارع گندم می‌باشد، که در این راستا داده‌ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری از یک نمونه شامل 27 کشاورز شهرستان ارسنجان استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که قیمت آب پایین‌تر از قیمت واقعی می‌باشد. همچنین کشش قیمتی تقاضا برای آب برابر با 0/11- است. این مقدار نشان می‌دهد که تقاضا برای آب کشش ناپذیر است. به گونه‌ای که با افزایش یک درصد در قیمت آب تقاضای برای آب در مزارع گندم 0/11 درصد کاهش می‌یابد. همچنین ...

در کشور ما در دو دهه گذشته برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و بخصوص محصولات استراتژیک، سیاستهای مختلفی بکار گرفته شده است. سیاست قیمت گذاری براساس هزینه های واقعی تولید یک واحد بهره برداری متعارف جهت حفظ رابطه مبادله بخش کشاورزی از جمله این سیاستهاست که دولت موظف به آنجام آن بوده است. در این مطالعه با استفاده از آمار سری زمانی 77 -1350 و تخمین توابع عرضه و تقاضای محصولات گندم، برنج، چغندرقند و سیب زمینی ، تاثیر سیاست قیمت گذاری بر تولید این محصولات و همچنین اثرات آ ...

برنامه‌ریزی و کنترل مهمترین وظایف مدیریت سازمان در حصول اهداف سازمان می‌باشند برنامه‌ریزی بعنوان عاملی هشداردهنده در برخورد با فرصت‌ها و مخاطرات برون سازمانی عمل می‌کند و همچنین در تعیین اهداف مطلوب و ممکن سازمان و استفاده از منابع برای دستیابی به اهداف تعیین شده بکار گرفته می‌شود. کنترل مهمترین ابزار برای دستیابی به اهداف تعیین شده می‌باشد به تناسب وسعت و پیچیدگی تشکیلات سازمان نیاز به کنترل افزایش می‌یابد. حسابداری مدیریت بعنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه‌ریزی و کنترل ...

در وضعیتی که قیمت سهام متاثر از واقعیات حاکم بر بازار باشد و متناسب با سودآوری سالهای آتی، ریسک و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران تغییر کند (نه با تغییرات کورکورانه و لجام گسیخته) این حالت موجب آن خواهد شد که سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری سرمایه‌های خود را به بازار بورس هدایت کنند. در شرایط فعلی بورس تهران که اوراق بهادار بدون ریسک (اوراق قرضه) معامله نمی‌شود و خرید و فروش سهام به هر صورت همراه با ریسک است ، از سوی دیگر نوپا بودن بازار و عدم آشنایی سرمایه‌گذاران با آن، بدیه ...

در این تحقیق کوشش به عمل آمده است که در قالب یک مدل دینامیک قیمت‌گذاری و با توجه به خصوصیات بازار گندم در کشورمان و نیز با در نظر گرفتن ارتباط اجزا در یک سیستم اقتصادی، روشی جدید برای قیمت‌گذاری محصول گندم ارائه شود به نحوی که امکان مشاهده اثرات سیاستگذاریهای دولت بر جنبه‌های مختلف تولید و مصرف این محصول عملی گردد. به این منظور پس از مطالعه بازار گندم در کشور و تعیین انواع تقاضای این محصول و نیز با بهره‌گیری از توابع تخمین زده شده موجود در زمینه عرضه و تقاضای این ...

بررسی وتحقیق پیرامون عوامل تشکیل دهنده هزینه تولید وقیمت تمام شده محصولات اساسی کشاورزی باتوجه به روند نرخ تورم ورابطه مبادله درداخل وخارج بخش کشاورزی ودرنهایت پیشنهاد حداقل قیمت تضمین خریدبه شورای اقتصاد جهت تصمیم گیری نهائی ...

آب از گران بهاترین و کمیاب ترین عوامل تولید در بخش کشاورزی به شمار می رود. امروزه مدیریت منابع آب، نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته هم، از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا ضرورت تخصیص بهینه منابع آبی در کشور، سبب شده است تا بحث مدیریت تقاضا و قیمت گذاری آب اهمیت ویژه ای پیدا کند. از این رو هدف از این مطالعه ضمن برآورد تابع تقاضای آب و محاسبه کشش های قیمتی آن، ارزیابی اثرات سیاست های مختلف بر روی مصرف نهاده های کشاورزی و الگوی کشت می باشد. سناریوهای شب ...

در این تحقیق به دنبال قیمت گذاری در زنجیره تأمین چند محصولی متشکل از تأمین کنندگان، تولیدکنندگان و مشتریان و نهایتا تعیین سود زنجیره تأمین با در نظر گرفتن عوامل ریسک هستیم. ابتدا با استفاده از توابع هزینه که شامل هزینه های ثابت و متغییر می باشند به تعیین هزینه های نیروی انسانی، حمل و نقل، نگهداری موجودی و تولید می پردازیم. بعد از هزینه یابی بر مبنای فعالیت های ذکر شده و به دست آوردن هزینه های زنجیره تأمین نوبت به بررسی تقاضای مشتریان از محصولات مختلف زنجیره تأمین می رسد. سپس ...

هدف این تحقیق طرح موضوع قیمت گذاری قراردادهای آتی سکه طلا مورد معامله در بورس کالای ایران و تعیین کاراترین مدل قیمت گذاری می باشد. به همین منظور روش های یک عاملی، دو عاملی و سه عاملی بر روی قراردادهای آتی در قالب دو سری زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها برای دوره زمانی 1390-1387 به صورت روزانه جمع آوری شده و به وسیله نرم افزارهای Eviews و MATLAB مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از فیلتر کالمن پارامترهای مدل برآورد شده است. نتایج حاصل نشان می دهد ...