عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1395

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهم‏ترین و دقیق‏ترین روشهای خداشناسی، مطالعه و درک صحیح و عمیق اسماء و صفات حسنای الهی با استفاده از آیات قرآن و احادیث اسلامی است,که این نوع از شناخت و آگاهی, آثار و پیامدهای بسیاری را بر روح و روان انسان گذاشته و ابعاد زندگی او را در بر می‏گیرند. بخشی از این آثار, آثار روانی هستند که طبق تعریف صورت گرفته در این پایان نامه, آثاری هستند که از شناخت و معرفت خدا سرچشمه گرفته و بر روح و روان انسان نقش بسته و باعث انگیزش و تحریک احساسات در وجود او نسبت به انجام افعال و نیّ ...

ابزار عقل برای اندیشیدن به شیوه منطقی و هوش برای اندیشیدن به شکل انتزاعی ،از مواهب خدادای است . مکاتب مختلف بشری از شناخت و تبیین همه جانبه در مورد انسان ناتوان بوده اند . اما دین اسلام به انسان به عنوان موجودی چند بعدی و دارای کارکردهای اخلاقی، توجه ویژه ای دارد. اسلام برای مدیریت رفتار انسانی، مومنان را به خودآگاهی، خودسازی و تهذیب و شناخت فضیلت ها و زیبایی ها ی اخلاقی تشویق می کند که مقدمه ای برای خداشناسی است. این کنترل رفتارهای درونی و بیرونی ،همان مدیریت هوش هیجانی است. ...
نمایه ها:
ذهن | 
قرآن | 

با توجه به انحرافی که بعد از وفات رسول اکرم(ص) و برکناری "اهل بیت(ع)" از صحنه سیاسی و اجتماعی صدر اسلام رخ داده، جریان فهم قرآن نیز از مسیر حقیقی خود خارج گشت و گرفتار دو رویکرد نادرست گردید. نخست جمود بر ظواهر کتاب و فراتر نرفتن از معنای ابتدایی آیات و افتادن در ورطه تجسیم و تشبیه و دیگری تأویل گرایی بی ضابطه که هیچ ارتباطی با ظاهر قرآن نداشته و با روح اسلام ناب در تعارض بود و پیامدهای ناگواری را به همراه داشت. و نظر به تأثیر انقلاب اسلامی و توجه بیش از پیش جهان اسلام به اند ...
نمایه ها:
مبانی | 
روش | 
فهم | 
تفسیر | 
تفسیر | 
درک | 
قرآن | 
اصول | 
سنت | 
تأویل | 

ضرورت وجود تشويق وتنبيه در هر نظام تربيتي، وضعيت نا مطلوب تشويق وتنبيه در نظام هاي تربيتي موجود، نگاه به قرآن به عنوان يك دستورالعمل تربيتي، لزوم بررسي ديدگاه هاي مكتب رفتارگرايي در باره تشويق وتنبيه و مقايسه آن با ديدگاه اسلام ما را بر آن داشت تا موضوع اين تحقيق را " بررسي روش هاي تشويق وتنبيه در تعليم وتربيت اسلامي از دیدگاه قرآن و مقايسه آن با مكتب رفتارگرايي" قرار بدهيم. سوالات اين تحقيق عبارتند از:1. مباني انسان شناختي تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه قرآن ...

جایگاه و منزلت قرآن کریم به ویژه در ارتباط با نقش کلیدی آن در هدایت انسان به سمت و سوی سعادت جاودانه، می طلبد که وی در فراگیری پیام این نامه ی هدایت و نیز تفکّر و تدّبر در آیات و کلمات آن بکوشد. اندیشه و تفکّر در آیات قرآن کریم و ایمان به آیاتش و بحث و تحقیق در معانی آن و جستجوی واژه های عربی که قرآن کریم با آن نازل شده است جهت راه یافتن و هدایت به سوی راهی که معیّن شده و خلق را به سویش دعوت کرده اند و به وسیله ی آن راه مستقیم را واضح و روشن نموده اند؛ لازم و ضروری است. و ه ...

قرآن پیام روشن الهی است که همۀانسان هارا به راستی ورستگاری دعوت می کند.ازصدر اسلام تاکنون، آموزش این پیام جاودانۀالهی ،از مهمترین اهداف آموزشی در میان مسلمانان بوده است.در کشور مانیز، به اقتضای جایگاه دین اسلام در فرهنگ مردم ایران وجایگاه خاص قرآن در اعتقادات دینی، شایسته است آموزش قرآن مورد توجه همگان باشدتاشرایطی مساعد برای تحقق اهداف این آموزش فراهم آید.به همین جهت توجه ویژه به آموزش قرآن از طریق چند رسانه ای های آموزشی،ازاهمیت زاید الوصفی برخوردار است.خصوصاًکه این قبیل مح ...

در مود فهم قرآن، نظرات متعددی ارائه شده است. عده ای را عقیده بر آن است که قرآن، کتابی نامفهوم است. گروهی در صدد بیان معانی باطنی قرآن کریم برآمده و دست به تأویلات مخرب و لجام گسیخته زده اند. هدف در این نوشتار شناخت عوامل و زمینه های پیدایش فهم های متعدد در طول تاریخ و یافتن نقاط ضعف و انحرافی از یک سو و بهره گیری از شیوه های معتبر در دانش فهم قرآن است؛ تا از این طریق به رأی معتدل و میانه ای در زمینه ی فهم قرآن دست یافت.اختلاف در فهم قرآن که پس از رحلت پیامبر(ص) آغاز شد، در عص ...

با گسترش جهانی پژوهش‌های قرآنی و طرح دیدگاه‌های نو پیرامون قرآن، از سوی خاورشناسان، که عمدتاً این دیدگاه‌ها با نگرش برون‌دینی و روش‌های غیر سنتی عرضه می‌شود و به نوعی حاکی از بی‌اعتنایی به نصوص دینی است. بایسته است این دیدگاه‌ها در بوته‌ی نقد قرار گیرد تا شاهد نظریاتی استوارتر بر پایه‌های درون‌دینی باشیم. نگارش دایره المعارف پنج جلدی قرآن لیدن که جدیدترین اقدام علمی و فرهنگی خاورشناسان پیرامون معارف قرآن محسوب می‌شود و اینک در دیدرس همگان است، مجالی پدید آورده تا شماری از مقا ...

در سال های اخیرموضوع معجزه ریاضی قرآن که توسط رشاد خلیفه عنوان شد،ذهن محققان قرآنی را به خود معطوف داشت. رشاد خلیفه در طول 12 سال،مطالعه و تحقیقات آماری بر روی کلمات قرآن به نتایجی دست یافت که به زودی در سراسر جهان منتشر شد. وی همچنین ،قرآن را به انگلیسی ترجمه نمود .این ترجمه دارای یک مقدمه نسبتاً طولانی است که درآن به شرح و توضیح افکار و اندیشه هایش که در طول مطالعه بر روی قرآن بدست آورده ، پرداخته . این اثر به فارسی هم ترجمه شده و سراسرآن شبهاتی است که با اصول اسلام در ت ...