عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59359

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیل‌های سوختی با غشای تبادل پروتون بعنوان یک منبع تولید انرژی است که با گاز هیدروژن تغذیه شده و تولید آب می‌کند و در سال‌های اخیر نیز بسیار مورد توجه بوده است. گران‌ترین قسمت یک پیل سوختی کاتالیزور مبتنی بر فاز آن است. واکنش احیای اکسیژن به عنوان واکنش کند پیل سوختی پلیمری در مقایسه با واکنش اکسیداسیون هیدروژن در آند است. در این تحقیق گرافن را با استفاده از روش مناسب سنتز کرده، 20 درصد از حجم اکسید گرافن پلاتین افزوده و برای اصلاح خواص گرافن از DNA استفاده شد. برای ارزیابی وا ...

پایه ی گروبنر یکی از ابزارهای قوی در زمینه ی جبر وهندسه ی جبری است که کاربردهای آن در شاخه های مختلف ریاضیات و علوم مهندسی هر روز نمایان تر میشود.آنچه در این ژایان نامه بررسی میشود، استفاده از پایه ی گروبنر در علم رمزنگاری به خصوص AES-128 می باشد. برای این کار با داشتن اطلاعاتی از متنم رمز شده و متن اولیه، سیستم رمزنگاری AES-128 را به صورت یک دستگاه معادلات چند جمله ای نوشته و سپس با استفاده از ژایه ی گروبنر سعی خواهیم کرد جوابهای این دستگاه را محاسبه کنیم و به این ترتیب مقاد ...

در این رساله از روش های بدون شبکه مبتنی بر توابع پایه ای شعاعی برای حل معادلات دیفرانسیل جزیی وابسته به زمان و بهبود آن ها استفاده شده است. ایده اصلی این روش ها تقریب تابع مجهول جواب به صورت یک ترکیب خطی از توابع پایه ای شعاعی می باشد. هر دو رده اصلی آزمودن جواب ها که مبتنی بر فرم قوی معادلات حاکم (روش های هم محلی) و فرم ضعیف معادلات حاکم (روش گالرکین) مورد بررسی قرار گرفته اند. برای حل معادلات وابسته به زمان از هر دو روش برای مواجهه با مشتق زمانی معادلات استفاده شده است. در ...

در فصل اول این پایان‌نامه اشاره‌ای به مفاهیم اولیه مورد نیاز برای فضای هیلبرت, قاب‌ها, عملگرها و ضرب‌های تانسوری داریم. در فصل دوم مفهوم قاب ترکیبی را بیان کرده و ارتباط میان عملگر‌های ترکیب قاب ترکیبی بسلی و قاب مربوط به آن را می‌یابیم و پایداری دنباله‌های قاب ترکیبی را تحت آشفتگی مورد بررسی قرار می‌دهیم و در فصل سوم تعریفی جدید از پایه‌ ترکیبی ریس را ارائه کرده و برخی ویژگی‌های آن را بیان می‌کنیم. ...

در این پایان نامه، روش هم مکانی بر اساس توابع پایه ی شعاعی برای حل عددی معادله ی KdV بررسی شده است. بررسی و پیاده سازی سه روش متفاوت گسسته سازی این مسأله، رهنمون ما در حل عددی معادلات مهمی چون mKdV و KdV-mKdV شد. ...

در این رساله یک روش عددی برای حل مسائل کنترل بهینه کسری وحساب تغییرات بیات شده است.برای حل مسئله ابتدا مسئله کنترل بهینه کسری به یک مسئله تغییراتی معادل تبدیل میشودوبا استفاده از پایه یکا متعامد به مسئله دستگاه معادلات جبری تبدیل میشود . سپس با استفاده از ماتریس عملگر انتگرال کسری ریمان لیوویل و فرمول انتگرال گاوس و روش تکراری نیوتن دستگاه معادله جبری به طور تقریبی حل شده است. ...

در این رساله ما اثر جوزفسون در اتصال های شامل دو ابررسانای دو نواره موج s بر پایه آهن که دارای دو گاف ابررسانایی با علامت های مخالف هستند و توسط یک لایه میانی عایق از هم جدا شده اند را بررسی می کنیم. با نوشتن توابع موج در نواحی عایق و ابررسانا، مسئله را در دو حالت بررسی می کنیم. در حالت اول فرض می کنیم که ضخامت قسمت عایق بسیار کوچک و قابل صرف نظر کردن است و در حالت دوم یک ضخامت متناهی را برای ناحیه عایق در نظر می گیریم. در هر دو حالت شرایط مرزی حاکم بر مسئله را اعمال می کنیم ...

حل معادله رینولدز در حالت استاتیکی با استفاده از توابع پایه ای شعاعی برای به دست آوردن موقعیت تعادلی سیستم (نقطه شروع تحلیل رفتار دینامیکی) و مشخصه استاتیکی افت انرژی و حل معادله رینولدز در حالت دینامیکی با استفاده از توابع پایه ای برای به دست آوردن موقعیت مرکز محور در هر لحظه از زمان و استفاده از این موقعیت برای بررسی اثر زاویه انحراف روی رفتار دینامیکی غیر خطی یاتاقانهای غیر مدور دو-لب و سه-لب ...

این رساله به معرفی توابع پایه شعاعی و شبکه های عصبی می پرداد و پس ازآشنایی با ساختار شبکه عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی به حل برخی از معادلات انتگرال اشاره می کند. ...