عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 444

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به مشکلات شهری این بخش از منطقه تاریخی شهر، در جلسات برگزار شده با استادان راهنما طرح معماری خیابان فردوسی تبریز با هدف حرکت روی مرز بسیار ظریفی که بین معماری و طراحی شهری وجود دارد به عنوان موضوع طرح نهایی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد معماری انتخاب شد. در این راستا پس از انجام برداشت‌های میدانی از شکل و جزئیات نماهای خیابانهای فردوسی و محققی و اطلاعات کالبدی بافت متصل به این خیابان‌ها، نتیجه در قالب نقشه‌های وضع موجود ارائه شد. سپس به تحلیل معماری خیابانی محدوده، س ...

در پژوهش حاضر یافته های جدیدی در حوزه دانش طراحی شهری حاصل شده است که موارد زیر را شامل می شود: 1 - با اتخاذ رویکردی پدیدارشناسانه به مفهوم زبان ، تعریف جدیدی برای مفهوم زبان طراحی شهری و اجزا تشکیل دهنده آن ارائه شده است . این تعریف اجزا محیط مصنوع را با محیط طبیعی در پیوند قرار می دهد و ابعاد تازه ای در مطالعه طراحی شهری می گشاید. 2- با استفاده از روشهای تحلیل زبانشناسی و در مقایسه باآن ، ساختار زبان طراحی شهری تعریف و خصوصیات آن تبیین شده اند. 3- واحدهای زبانی یا نشانه های ...
نمایه ها:

رساله حاضر شامل سه فصل است.فصل اول مطالب حاصل از یک تحقیق کتابخانه ای است که موضوع اصلی آن رفتار است. این فصل با تعریف واژه رفتار آغاز می شود و سپس به عوامل موثر بر رفتار می پردازد و رفته رفته نقش محیط را از آن میان برجسته تر نموده و نهایتا داده های فضایی و معماری را بعنوان بخشی از محیط که توسط انسان ادراک می شود معرفی می نماید. سپس ازآنجا که هدف این پروژه طراحی یک مرکز محله بود در فصل دوم پس از اشاره به عوامل پیدایش محله های مسکونی و نقش اجتماعی آن، به تعریف مرکز محله در مح ...

هنر معنویتی است جاری در مقاطع زمان که منشاء ابداع و خلق آثار هنری است .معماری آمیخته و فرایندیست از علم و هنر، ذوق و سیلقه، اعتماد و ایمان و مهارتهای خاص که متاثر از تمدن و فرهنگ خویش درگذر تاریخ، زبان گویای زمانه خویش است که با اتکاء به تجارب پیشینیان بوجود آمده است . در حال حاضر به دلیل ارتباطات در سطح گسترده و وسیع شاهد سبک‌های بین‌المللی در هنر و معماری و تکنولوژی مشترک در علوم و صنعت میباشیم.تکوین معماری روندی است پردامنه از عوامل گوناگون که ابتدا در اندیشه م ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
سازه | 
  
در این نوشتار تلاش شده است با توجه به اهمیت مقوله ی هنر و نیز ضرورت وجود مکانی برای نمایش آثار هنرمندان، در قالب تعاریف و ضوابط کلی، مطالعات لازم برای طراحی معماری موزه ی هنرهای معاصر شهر رشت انجام شود. در ابتدا به مقوله ی هنر اشاره می شود و سپس با بررسی تاریخچه ی مطالعات صورت گرفته در حوزه ی معماری موزه و نیز نمونه های ممتاز اجرا شده، به نکات اصلی در طراحی معماری یک موزه دست می یابیم. در مرحله ی بعدی، مطالعات اقلیمی و تدقیق ضوابط طراحی در موزه بیان می گردد که نهایتاً ب ...

حوزه مطالعات فناوری معماری ایرانی، جزو آن دسته از حوزه های مطالعاتی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و از این رو تا حدی از رویکردهای پژوهشی بنیادین بی نصیب مانده است. از سویی دیگر فناوری در معماری ایرانی بسان خود این معماری، چنان وسعت و غنایی دارد که با مطالعات محدود کسی را یارای برآمدن از فهم و درک کامل آن نیست. بنابراین علیرغم تلاشهای ارزشمند ولیک معدود و پراکنده چند دهه گذشته ، هنوز شناخت کامل و کافی از نظام ایستایی بناهای ایرانی حاصل نشده و خلأهای علمی زیادی در این ...