عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
در حقوق ایران به تبعیت از فقه در زمان تخلف از اجرای تعهد، قاعده‌ای پیش‌بینی شده است که از آن به عنوان قاعده اجبار نام برده می شود. بر اساس این قاعده، تا آن جا که ممکن است، اجرای عین تعهد در دستور کار قرار می گیرد و قوه حاکمه آن را حمایت می نماید. یکی از انواع تعهدات، تعهد مقید به مباشرت است که قوه حاکمه نمی تواند به نمایندگی از سوی متعهد، تعهد را توسط خود یا دیگری انجام دهد؛ چرا که در این قسم تعهدات، اراده متعهد خودنمایی می‌کند. لذا دولت به روشی گرایش می یابد که بر اساس آن ...

حق رفع عیب به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تعهدات فروشنده در هنگام ظهور عدم مطابقت کالای تسلیمی با آنچه در قرارداد آمده است، بحثی است که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 به صراحت مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در حقوق ایران به دلیل فقدان پیشینه فقهی در این رابطه، مورد توجه قرار نگرفته است؛ چرا که خیار عیب که مربوط به بحث عدم مطابقت کالا با قرارداد است، تنها برای خریداری که با کالای معیوب مواجه شده است، حق فسخ یا مطالبه ارش را در نظر گرفته است و فقها متعرض این موضوع نشده ...

در یک نظام مالکیت فکری کارآمد وجود ضمانت اجراهای مناسب برای تضمین حقوق دارنده به نظر ضروری می رسد. دستگاه قضایی کارآمد به ممد قضات متخصص و قوانین روشن می توانند نظامی پدید می آورند که ضمن حمایت از حقوق پدیدآورندگان با ناقضین برخوردی نیرومند و در عین حال عادلانه نماید. در مقام ارزیابی خارات مباحث مربوط به ارکان مسیولیت مجددا و از منظری واقعی تر و جدی تر تکرار می شود. در اینجا اگر چه مطالعه فقط بر ارزیابی خسارت و قواعد حاکم بر آن متمرکز می شود اما باید پذیرفت که بحث ارزیابی خس ...

نظام حقوق رقابت امروزه در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر تا سطح یک رژیم حقوقی مستقل و دارای مبادی فکری خاص توسعه یافته است. این در حالی است که این نظام حقوقی در گستره نظام حقوقی ایران چندان جایگاه شناخته شده و منضبطی ندارد. این مسأله سبب شده است که جز در معدود مقرراتی چون « قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی »، نتوان در ایران از موازین قانونی اختصاصی و جامعی در حوزه تنظیم پدیده « رقابت » در عرصه فعالیت های تجاری سراغ گرفت. اجمالاً، در ...

چکیده خانواده رکن اساسی جامعه‌ی بشری است که در صورت وارد شدن آسیب به آن به کلّ جامعه آسیب وارد خواهد شد. از همین رو، مناسبات حاکم بین اعضای خانواده باید بر مبنای ایمان، اخلاق و هم‌چنین رعایت حقوق اعضای خانواده و انجام تکالیف محوّله به هر یک از اعضاء قرار داده شود. با این حال، گاهی یکی از اعضای خانواده به جهت حقوق و امتیازاتی که توسّط قانون‌گذار به وی اعطاء شده است، از جایگاه و موقعیّت خود در خانواده به ضرر دیگر اعضای خانواده استفاده کرده و موجبات وارد آمدن آسیب‌های جسمی و رو ...

مالکیت فکری به عنوان بخشی از اموال و دارایی اشخاص به شمار می رود که مواردی مانند؛ آثار هنری و ادبی، حق اختراع، حق طرحهای صنعتی، اسرار تجاری و علائم تجاری را شامل می شود. این دسته از اموال غیر مادی همانند حقوق مادی ممکن است مورد تعرض قرار گیرد. نمونه بارز تعرض نسبت به اموال فکری مورد معامله قرار دادن این اموال از جانب اشخاص غیر مالک بدون مجوز قانونی و شرعی است. مقابله با تخطی های غیر مجاز به این اموال در حقوق داخلی ابتدا با اقدامات پیشگیرانه است. در صورت نقض حق از طریق بیع مش ...

تعدادی از حقوقدانان که غالبا وابسته به جهان صنعتی غرب هستند، با انکار هر گونه ارزشی حقوقی در پی اثبات این قضیه هستند که قطعنامه‌ها با توجه به قصد بنیان‌گذاران منشور که در مواد 10 تا 14 این سند مذکوراست ، صرفا توصیه هستند و بنابراین فاقد هر گونه اثر الزام‌آور می‌باشند و در نهایت فقط ممکن است دارای نوعی اثر سیاسی یا اخلاقی باشند. این طیف از حقوقدانان ضمنا منکر این قضیه هستند که این قطعنامه‌ها بتوانند کمکی به ایجاد حقوق بین‌المللی از طریق پروسه تشکیل عرف بنمایند. منبع دیگری که م ...

تعهد به عدم ازدواج مجدد تعهد به ترک فعل حقوقی است. بیشتر فقهای امامیه بر آنند که چنین تعهدی به معنی تحریم حلال است. بنابراین آن را تعهدی نامشروع و بر خلاف کتاب و سنت می‌دانند. نگارنده در این پایان نامه به این نتیجه رسیده است که از آن جا که ازدواج مجدد به لحاظ شرعی و قانونی امری مباح و مجاز است دارنده حق در کمال اختیار و آزادی تعهد می‌کند که از حق ازدواج مجدد خود استفاده نکند. لذا هر گاه کسی تعهد برترک امر مباح کند، حلالی را حرام نکرده است تا تعهد وی خلاف کتاب و سنت باشد و ...