عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 803

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علی رغم افزایش آگاهی عمومی و گسترش مجموعه داروهای ضدپرفشاری خون، پرفشاری خون، این بیماری هنوز یکی از شایعترین عوامل خطرساز برای ابتلا و مرگ ناشی از بیماریهای قلبی-عروقی محسوب می شود. تلاش در جهت پیشگیری، تشخیص و درمان پرفشاری خون هنوز یکی از یکی از اهدافمهم مراقبت های بهداشتی-ملی است. این مطالعه به منظور برآورد میزان شیوع پرفشاری خون در معلمان شهر کرمان انجام شده است جهت این منظور 50 مدرسه از مدارس هر سه مقطع تحصیلی در نواحی دوگانه آموزش و پرورش شهر کرمان به صورت تصادفی انتخا ...

سوء تغذیه یکی از مسائل مهم بهداشتی در کشورهای در حال توسعه است که می تواند عوارض نامطلوبی بر سلامت جسمی و فکری کودکان داشته و زمینه ساز بیماریها - کمبودها و عفونتهای مختلف باشد. هدف از این تحقیق بررسی شیوع سوء تغذیه در اطفال 24-0 ماهه شهر قزوین در سال 1380 می باشد. بدین منظور دریک مطالعه توصیفی برای 250 کودک زیر 2 سال که به منظور انجام مراقتهای اطفالی طی مرداد مااه 80 به کلیه مراکز بهداتشتی شهر قزوین مراجعه کردند پریشنامه اطلاعاتی تکمیل گردید و با استفاده از روشهای گومز (وزن ...

با توجه به مطالعه انجام شده علایم گوارشی مختلفی در بیماران مورد مطالعه دیده شد که شایع ترین علمت در بین این بیماران نفخ و احساس سنگینی و ناراحتی در ناحیه معده بود و بعد از آن درد اپی گاستر و پس از آن بترتیب ترش کردن سوزش سر دل. علایمی مانند رکتوراژی تهوع استفراغ اسهال یبوست درد جنرالیزه شکمی و درد دورناف نیز در بیماران دیده شد که از شیوع کمتری برخوردار بودند. طبق این مطالعه نتایج معنی داری بدست آمده که نشان دهنده شیوع بالا تر علایم گوارشی در موارد آفت مینور درگیری زبان و لثه ...

گونه های جنس نوکاردیا از گروه باکتری های پاتوژن فرصت طلب هستند و در بین این عوامل به ویژه نوکاردیا آستروئیدیس به یژه در گیرندگان پیوند عضو از شایعترین عوامل عوفنت زاست از جمله حدود 80 تا 90 درصد عفونت های ریوی از این عامل در 40% بیماران ریوی احتمال دارد به پوست و سیستم اعصاب مرکزی منتقل شود همچنین این عوامل در افراد با کفایت ایمنی هم بعضا عفونت زاست با توجه به اینکه از لحاظ شاخص های کلینیکی نوکاردیوزیس ریوی اغلب باسل ( توبرکلوزیس) اشتباه شده و با تجویز داروهای ضد سلی عملا مقا ...

این تحقیق به روش توصیفی روی 1400 کودک 12-6 سال مناطق کوهستانی کاشان شامل قمصر، ورکان، قهرود و برزک انجام گرفت و نمونه گیری به طریق خوشه ای و به صورت دو مرحله ای با سرشماری تمام کودکان 12-6 سال خوشه ها صورت گرفت. معاینه کودکان از نظر وجود گواتر براساس پرتکل ‏‎WHO‎‏ انجام شد و شیوع بیماری در نمونه ها برآورد شد . نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مناطق کوهستانی کاشان از نظر گواتر، جزو مناطق آندمیک محسوب می آیند و لزوم اجرای برنامه های پیشگیری کننده از کمبود ید را مورد تاکید ق ...

فتق نافی یکی از بیماریهای شایع دوران کودکی می باشد. این ناهنجاری مادرزادی حاصل بسته نشدن حلقه فاسیای نافی می باشد. میزان شیوع آن در کودکان با توجه به وزن هنگام تولد سن هنگام تولد ئ نژاد فرق می کند. در کودکان با وزن کم موقع تولد و نارسی میزان شیوع آن زیادتر می باشد و میزان شیوع آن در کودکان نژاد سیاه چندین براربر کودکان نژاد سفید می باشد. برخی شرایط مانند سندرو داونف هیپوتیروئیدی مادرزادی ، اختلالات متابولیسم موکوپلی سارکاریدها و آسیت ثانویه به بیماریهای کبدی زمینه ساز فتق ناف ...

در این متن سعی بر آن شد که با استفاده آکاردیوگرافی و آنژیوگرافی بیمار قبل و بعد از عمل ‏‎PTMC‎‏ میزان ‏‎MR‎‏ قبل و بعد از عمل را به دست آورده و فاکتورهایی که در ایجاد یا افزایش ‏‎میزان MR‎‏ موثر می باشند ارزیابی شود این مطالعه بر روی یکصد و یک بیماری بستری در بخش قلب بیمارستان شفای کرمان از فروردین 1377 تا شهریور 1377 بصورت Cross sectional (مقطعی) صورت گرفت و با خروج یک مورد از مطالعه جمعاٌ یکصد مورد، مورد بررسی قرار گرفت اطلاعات آنوکاردیدگرافی و آنژیوگرافی به همراه اطلاعاتی ...

این مطالعه ضمن تعیین راههای انتقال و ابتلا سل ریوی سمی در شناخت افراد در خطر ابتلا در جهت یک برنامه پیشگیری و بیماریابی می کند. این مطالعه یک پژوهش مشاهده ای از نوع توصیفی- تحلیلی از نوع ‏‎Case-control‎‏ می باشد. گروه ‏‎Case ‎‏ (مورد) شامل مبتلایان به سل ریوی و گروه ‏‎Control‎‏ ( شاهد) شامل افراد سالم بدون سابقه و ابتلای سل ریوی در همسایگی محل سکونت گروه مورد می باشد. تعداد نمونه 125 ‏‎Case‎‏ و 125 ‏‎Control‎‏ می باشد. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه و روش نمونه گیری ...

شیوع چاقی و لاغری در بین دختران و پسران ایرانی نامشخص است. برای تعیین شیوع چاقی و لاغری، وزن، قد، دوربازو، دورسینه، دور باسن و دور ران در 1250 نفر از پسران و 1250 نفر از دختران دبستانی شهر کرمان اندازه‌گیری شد. سن این کودکان بین 6 تا 12 سال، با میانگین (انحراف معیار) 8/8 (6/1) بود. معیار‌های لاغری، کم‌وزنی، وزن مطلوب، اضافه وزن، چاقی و چاقی مفرط که در این مطالعه استفاده شد به ترتیب عبارت بود از: شاخص توده بدن ‏‎>40,30-39/9,25-29/9,20-24/9,15-19/9,<15‎‏ . 2/2% از دانش‌آموزان د ...