عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انقلاب مشروطه را باید یکی از مهمترین حوادث طول تاریخ چندین هزار ساله ایران دانست که باعث تغییرات گسترده و عمیقی در تمام زمینه های کشور گردید که مهمترین آن همان تغییر ساختار سیاسی حکومت و تبدیل آن به حکومت مشروطه بود . بخش دیگری از کشور که از این انقلاب تأثیر پذیرفت نظام قضایی آن بود که اگر نه بیشتر از ساختار سیاسی کشور اما به اندازه آن این تأثیر محسوس بود . مسأله ای که در این رساله به آن پرداخته می شود این است که انقلاب مشروطه به عنوان یک انقلاب گسترده و همه جانبه تا چه حد تو ...

جریان روشنفکری ایران در عصر ناصرالدین‌شاه به عنوان یک مجموعه فرهنگی، سیاسی حول محور زمینه‌سازی برای سیطرۀ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غرب‌زدگی شبه‌مدرن و تحکیم بنیان‌های نفوذ و پشتوانه‌های تئوریک گسترش یافته است. در این جریان گروه‌های مختلف اجتماعی با منشاءهای طبقاتی متفاوت و پیشینه‌های تاریخی متنوع وجود دارند،در جمع اعضای این جریان می‌توان از طیفی از درباریان و دولتمردان قاجاری و سرمایه‌داران وابسته نوظهور، روزنامه‌نگاران، رمان‌نویسان، شاعران ناسیونالیسم وجود دارند. روش ...

مسئله تحقیق حاضر وجود تنوع در مطالبات زنان برای رهایی از سرکوب نظام مردسالار در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی است که به یک بلوک فرهنگی‌ـ دینی تعلق دارند. جهت تبیین این مسئله با استفاده از روش مطالعه چندموردی (تکنیک پرسشنامه و تحلیل متن) و با استمداد از تئوری اکسل هونت به بررسی تأثیر ساختارهای سلطه سیاسی، قومیتی و مذهبی در شکل‌گیری جنبش‌های زنان در چهار کشور ترکیه، مصر، عربستان سعودی و مالزی پرداخته شد. در هر یک از این کشورها برحسب نوع خاص سلطه گونه‌های متنوعی از جنبش اجتماعی زنا ...

با حمله ی مغول به ایران و تأسیس حکومت ایلخانی و قرار گرفتن مرکز دولت در آذربایجان، دوره ی جدیدی در تاریخ این سرزمین شروع شد. تغییرات اساسی که به دنبال آن در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران صورت گرفت موجب گردید تحولات بنیادینی در اوضاع داخلی این سرزمین پدید آید؛ دراین میان قرار گرفتن مرکز دولت ایلخانی در آذربایجان، این منطقه را به یکی از کانونهای مهم این تحولات در ایران تبدیل کرد. گر چه در ابتدا تهاجم و فتوحات مغول باعث خرابی، ویرانی، مرگ و میر، کاهش شدید جمعیت ...

در این تحقیق، کوشش شد تا رابطه معناداری میان رانت نفتی، دموکراسی و سرمایه اجتماعی برقرار شود. این کار از طریق مطرح کردن نظریه راس و بررسی تجربی آن و بررسی الگوهای روابط دموکراسی و اعتماد اجتماعی دنبال شد. در این تحقیق دو فرضیه پیرامون رابطه منفی رانت نفتی و دموکراسی و رابطه مثبت دموکراسی و سرمایه اجتماعی مطرح شد. اکثر کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، از عملکرد ضعیف اقتصادی برخوردارند و سطح حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در آنها پایین است، بنابراین بررسی این نکته که ساخت رانتی ...

یکی از ادوار مهم تاریخی ایران که کمتر مورد نظر پژوهشگران قرار گرفته مربوط به دوران حکومت اسکندر و جانشینان پس از وی در ایران تحت عنوان سلوکیان بوده که تنها با ماهیتی تاریخی و سیاسی شناخته شده است در حالی که با بررسی باستان‌شناسی سلوکی در ایران می‌توان به درک بهتری از باستان‌شناسی اشکانی به عنوان ادامه‌ی دوره هلنیسم دست یافت و بسیاری از مضامین تازه را در آن توجیه نمود زیرا سلوکیان همانند دیگر فرمانرایان هلنی به عنوان حامیان هنر یونان ظاهر گشته‌اند. در ابتدای پژوهش، گریزی به هن ...

ایران و ترکیه دو بازیگر قدرتمند در منطقه خاورمیانه هستند که اهداف و منافع ملی آنها در تضاد با یکدیگر قرار ندارند و حتی یکدیگر را از جنبه های مختلف سیاسی- امنیتی و استراتژیک، اقتصادی، و فرهنگی و اجتماعی تکمیل می کنند. همان‌گونه که ترکیه با تغییر در استراتژی های سیاست خارجی خود و با بهره گیری از فرصت‌های موجود درمنطقه و پتانسیل‌های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خود سعی در افزایش نقش منطقه ای و جهانی خود دارد، ایران هم باید با حضور فعال در مسائل منطقه ای و با اتخاذ راهبردها و تاکت ...

قانون اساسی به مثابه نخستين سندی که معرف چهره ی قانونی هرکشور می باشد، از اهميت ويژه ای برخوردار است. در افغانستان پس از استقلال از انگليس ( 1919 م ) ( 1298 ش ) تا کنون هفت قانون اساسی رسميت يافته است. تعدد قوانين اساسی مسأله ای است که پژوهش حاضر بدان پرداخته و عوامل مؤثر بر آن را مورد کاوش و تحليل قرار می دهد. وابستگی و وضعيت پسا استعماری با تأثير بر بی ثباتی دولت، سطح نازل دموکراسی و توزيع نامتوازن قدرت و منابع به عنوان دو متغير اصلی تأثير گذار در اين رابطه مطرح می باشند. ر ...

این پایان نامه که "حکمت در شعر محمود سامی البارودی "نام دارد به بررسی مبحث ارزشمند ومهم پرداخته است. حکمت در این پایان نامه عبارت است از هر کلام نافع وسودمندی که که در بردارنده پند ها وامثالی است که خواننده از آن بهره‌مند می گردد، وبیان گر ارزشهای تاریخی ، اجتماعی وسیاسی، عقلانی وتربیتی می باشد. عمل حکمی در بردارنده مجموعه از فضایل اخلاقی بوده وریشه اصلی آن در مشرق زمین می باشد ،که در اصطلاح به معنی افعا ل و صفات پسندیده بر خاسته از صفات باطنی می باشد.از تقسیمات آن بایستگی ه ...