عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 700

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه بسیاری از دانشگاههای کشور که دوره دکتری برگزار می کنند تنها داوطلبانی را می پذیرند که در آزمون زبان دانشگاه مزبور و یا در یکی از آزمونهای زبان معتبر مانند اچ ای یا تولیمو نمره لازم را کسب نموده باشند. ...

یکی از مشکلاتی که فارغ‌التحصیلات رشته‌های مختلف زبان انگلیسی با آن دست به گریبان هستند عدم توانایی در گفتار انگلیسی است . دانشجویان این گروه اغلب با این دیدگاه وارد رشته‌های زبان می‌شوند که پس از فراغت از تحصیل حداقل بتوانند به راحتی به این زبان تکلم نمایند و یا در صورت مسافرت و یا روبروشدن با انگلیسی زبانان مشکلی در گفتار نداشته باشند ولی در عمل چنین نیست . بسیاری از فارغ‌التحصیلان این گروه از سطوح پایین گرفته تا لیسانس و فوق‌لیسانس دچار نواقصی در گفتار هستند و مشکلاتی در ای ...

الف - فراگیران ایرانی زبان انگلیسی چگونه صرف و نحو زبان انگلیسی را فرا می‌گیرند -2 در مراحل اولیه یادگیری آیا ساختارهای دستوری زبان فارسی را در زبان دوم دخالت می‌دهند یا خیر؟ -3 توضیح اینکه چگونه و چرا این صرف و نحو را فرا می‌گیرند چیست ؟ ب - فرضیات : آیا فراگیران در مراحل ابتدائی فراگیری زبان کلیه موارد دستور زبان فارسی را به زبان دوم منتقل می‌کنند این فرضیه به فرضیه انتقال و دسترسی کامل Full transfer/full Access معروف است . -2 آیا از موارد دستوری تنها نحو واژگان اصلی به زبا ...
نمایه ها:
صرف | 
زبان | 
نحو | 

مسئله هم آئی تعبیرات یکی از مهمترین مباحث فراگیری زبان انگلیسی برای زبان آموزان ایرانی می‌باشد. به همین دلیل در این تحقیق توجه خاصی به مشکلات ناشی از همائی در ساز و کار واژگان شده است . دراین پژوهش این سوال که آیا هم آئی تعبیرات باید مستقلا به فارسی زبانان تدریس شود مورد بررسی قرار گرفته است به منظور تعیین میزان مهارت زبان آموزان ایرانی در باب هم آیی از 200 نفر زبان آموزان (دخترو پسر)کانون زبان ایران واحد شیراز در دو سطح متوسط و عالی با یک آزمون چند گزینه ای هم آئی تعبیرات مر ...

هدف از تحقیق به چالش کشیدن نظریه براون و لوینس و بررسی درستی و کار آئی آن در دو زبان انگلیسی و فارسی میباشد. بدین منظور 5 نمایشنامه انگلیسی و ترجمه آنها به زبان فارسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . انتخاب نمایشنامه به عنوان موضوع این رساله بیشتر بدان سبب بوده است که زبان نمایشنامه تا حد بسیار زیادی به زبان محاوره نزدیک و فاقد ویژگیهای ادبی متونی می‌باشد که صرفا برای خواندن به رشته تحریر درآمده اند از آن گذشته با توجه به این واقعیت که شخصیتهای نمایشنامه طیف گسترده‌ای از ا ...

پژوهش حاضر در راستای بررسی اثرات اضطراب زبان‌آموزان بر بیان شفاهی آنها در زبان انگلیسی صورت گرفته است . اخیرا کوششهائی بعمل آمده است تا عملکرد زبان‌آموز در زبان دوم بر حسب میزان اضطراب بررسی گردد. افزودن بر سایر جنبه‌های یادگیری زبان، اضطراب نیز در عملکرد شفاهی مرز در زبان دوم موثر است . اما به سبب عدم تمایز بین دو مفهوم اضطراب مخرب و مفید(تسهیل‌کننده) بخش عمده پژوهشهائی که در زمینه اضطراب انجام گرفته است دچار کاستی‌هائی می‌باشد. پژوهش حاضر این ادعا را که اضطراب بر عملکرد شفا ...

برای دانشجویان زبان انگلیسی با گرایشهای مختلف، درس تخصصی آزمون سازی منظور شده است که هدف اصلی آن آشنایی دانشجویان با انواع آزمونهای معتبر و پایا، نحوه تهیه و اجرای آنها در کلاسهای مربوطه می باشد . با توجه به این که دبیران زبان انگلیسی بیشتر از میان فارغ التحصیلان رشته های یاد شده، برگزیده می شوند انتظار آن است که چنین آزمونهایی توسط آنان تهیه و اجرا شود . استفاده از این آزمونها نه تنها در ارزشیابی دقیق مهارتهای چهارگانه زبان ضروری و گریزناپذیر است بلکه در بهبود کیفیت آموزش زب ...

هدف این تحقیق یافتن پاسخ به سه سئوال زیر است . (1) تا چه میزان بسندگی زبان انگلیسی در دانش و شناخت (درک) کلمات ربط و استفاده از آنها نقش دارد؟ (2)تا چه حد ویژگی‌های گفتمان (مثلا کوتاه یا گسترده، ساده یا پیچیده) بر کلمات ربط تاثیر می‌گذارد؟ (3) تا چه اندازه معلومات و شناخت زبان‌آموزان پارسی زبان از کلمات ربط زبان انگلیسی در استنتاج مطلب و تشخیص ارتباط منطقی بین اجزاء کلام متن انگلیسی تشریحی دانشگاهی به آنان کمک می‌کند. برای تحقق هدف تحقیق 96 نفر از دانشجویان سال اول چهار دانشک ...

بررسی یادگیری جملات بموصولی انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی باتوجه به میزان بکارگیری این جملات در متون درسی دروس انگلیسی دانشگاهی آنان می‌باشد. مطالعات چندی به بررسی نتایج آزمونهائی در زمینه درک جملات موصولی انگلیسی توسط زبان آموزانی که دارای زبان مادری متفاوتی هستند انجام پذیرفته و نتیجه گرفته‌اند که عوامل جهانی ...