عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

جهت تولید بذر هیبرید به روش 3 لاین لازم بذور لاینهای نر عقیم (A لاین) نگهدارنده (B-Line) و اعاده کننده باروری (R-Line) هر ساله بطور ایزوله حفظ و تکثیر گردید. بدین ترتیب چهار لاین نر عقیم بهمراه لاین نگهدارنده مربوطه به شرح زیر در مزارع ایزوله کشت شدند. لاینهای نر عقیم در چهار خط و لاین نگهدارنده در دو خط در اطراف آن بصورت تک نشاء صورت گرفت . ضمن اعمال مدیریت لازم در سه لاین بذر نر عقیم کافی بدست آمده است ولی لاین PMS8 بعلت دیررسی به گلدهی نرفته است . -1 IR58025A×IR58025B، -2 ...

چکیده ندارد.

شاید یکی از مهم ترین ویژگی های یک مهندسی طراح مواد آن است که بتواند برای قطعات مختلف صنعتی که در شرایط گوناگونی کار می کنند ماده ای مناسب برگزیند. وی باید در این کار نگاهی همه جانبه به تمام شرایط حاکم بر خواص مواد، شرایط کارکرد قطعه، انواع روش های تولید، قابلیت های دلخواه کاربر صنعتی و محدودیت های اقتصادی داشته باشد. نگاهی یک جانبه یا حتی چند جانبه در بیشتر مواقع نمی تواند راهگشای یک مهندس طراح مواد باشد. چه بسیار زیان هایی که از گزینش نادرست مواد و نظرهای غیر کارشناسی به مرا ...

امروزه پروفیلهای (نوارهای) لاستیکی، بخش قابل توجهی از محصولات صنعت قطعات لاستیکی را به خود اختصاص داده اند، به گونه یی که استفاده از آنها از مصارف بسیار ساده و عمومی تا کاربردهای بسیار تخصصی و مهندسی را در برمی گیرد. پروفیلهای لاستیکی بسته به کار بردشان ممکن است ساختارهای مختلفی مانند فشرده (Dense) اسفنجی (Sponge) دو جزئی (اسفنجی به همراه فشرده)، سه جزئی (اسفنجی به همراه فشرده و به همراه فلز)، ... داشته باشند. نمونه های این نوارها را می توان در صنایع مختلف مثل صنایع لوازم خان ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.