عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
      
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان تربیت مدرس انجام یافته است . نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مشخصات فردی در نحوه پاسخگویی به سوالات پرسشنامه تاثیر نداشته یا بعبارت دیگر با توجه به اینکه کارمندان دارای خصوصیات فردی متفاوتی می‌باشند، لکن دارای نظرات و اندیشه‌های مشترکی بوده و عواملی که منجر به رضایت یا عدم رضایت شغلی می‌شود در آنان تاثیر یکسانی داشته است . ...