عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2170

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این گزارش که از سوی موسسهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در جهت کمک به برنامه‌ریزی به منظور تعیین اهداف توسعهء آموزش عالی تهیه گردیده، در راستای مجموعه گزارشهای 24 جلدی است که اهداف توسعه آموزش عالی را از نظر تعداد دانشجو، ظرفیت فیزیکی و اعضای هیات علمی در بخش حضوری وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در پایان سال 1377 و در نهایت مکان‌یابی مراکز آموزش عالی را در هر یک از استانهای کشور تعیین می‌کنند. گزارش حاضر در چهار بخش ، وضع موجود آموزش عالی در استان آذربایجان شرقی (سال 13 ...

این گزارش ، به سفارش معاونت فرهنگی- اجتماعی نسخت‌وزیری و به همت گروه علوم اجتماعی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهیه گردیده که هدف از آن شناساندن وضعیت علمی دانشگاهها در مقایسه با قبل از انقلاب ، به منظور تاکید بر لزوم تصمیم‌گیری جدی در تقویت بنیهء علمی دانشگاههای کشور بوده است . در این گزارش ، به بررسی وضعیت علمی دانشگاههای مورد مطالعه از لحاظ کمی در تعداد اعضای هیات علمی، درجهء تحصیلی، رتبهء علمی، سابقهء تدریس و کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی، و در دو بخش پایانی، به موضوع ...
نمایه ها:
تهران | 

در پژوهش حاضر انداره‌های کمی 8 نوع ویژگی شخصیتی 607 دانشجوی دانشگاه تربیت معلم که تصور می‌شد مطلوبیت آنها موجب کارآمدی آنان در حرفه علمی می‌شود، بوسیلهء دو پرسشنامه معتبر شخصیتی تعیین و مورد بررسی قرار گرفت . مقصود از انجام این پژوهش ، عبارت از انجام آزمونهای آماری پیرامون مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان با توجه به متغیرهایی نظیر سنوات مختلف تحصیلی، جنسیت ، وضع تاهل، بومی یا غیربومی بودن، سطوح سنی و محل تحصیل در دانشکده‌ها و همچنین محاسبه رتبه درصدی برای اندازه ویژگیهای مورد ...
 
جامعه آماری پژوهش مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 73-74 بوده است . نمونه آماری 10 درصد کل دانشجویان و 50 درصد کل مدرسان می‌باشند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد:-1 از دیدگاه پاسخ‌گویان مدرس و دانشجو قیمت کتاب در سال تحصیلی 73-74 خیلی گران بوده و به عنوان یکی از عوامل مهم کمبود مطالعه دانشجویان مطرح می‌باشد. -2 کتابخانه‌های مراکز تربیت معلم در راستای ایجاد زوجیه مطالعه و تحقیق در دانشجویان امکانات لازم را ندارد. -3 از دیدگاه پاسخگویان، همکاری مس ...
نمایه ها:
روحیه | 
بررسی | 
تحقیق | 

در دانشکده پزشکی گیلان هر سال کمی بیش از صد نفر و در سطح کشور 4000 نفر برای تحصیل در رشته پزشکی پذیرفته می‌شوند و در هر مقطع تحصیلی نزدیک به 30000 دانشجوی دکتری پزشکی به تحصیل اشتغال دارند. آموزش پزشکی به روش سنتی بیش از هر چیز دانشجویان را با مبانی دانش و متون پزشکی آشنا می‌کند. و در عین حال این آموزش جریان پیوسته‌ای است که ارزشهای حرفه پزشکی را به دانشجو می‌آموزد و او را برای پذیرش نقش سازمانی و مستحیل شدن در جامعه پزشکی که خود جزئی از جامعه اصلی است آماده می‌سازد. آقایان ک ...

هدف پژوهش ، بررسی تاثیرات محیط شبانه‌روزی بر رفتار دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم و دانش‌آموز معلمان دانشسراهای تربیت معلم است . جامعه آماری شامل دانشجویان و دانش‌آموز معلمان دختر و پسر مراکز تربیت معلم و دانشسراها، فارغ‌التحصیلان دختر و پسر مراکز دانشسراها و روسا، سرپرستان شبانه‌روزی، مربیان امور تربیتی و مدرسین مراکز و دانشسراها در سال تحصیلی 1368-1369 است که از میان آنها 3000 نفر دانشجو و دانش‌آموز معلم، 900 نفر فارغ‌التحصیل و 323 نفر از روسا و سرپرستان و مدرسان و مربیان ب ...

هدف تحقیق، بررسی عوامل موثر در مشروط شدن دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی است . روش پژوهش پیمایشی و پرسشنامه است . با روش نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌ای به حجم 316 نفر از دانشجویان مشروط و غیرمشروط، به تفکیک ، از دانشکده‌های مختلف دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب شدند. بر طبق تجزیه و تحلیل کلی نتایج، عوامل موثر در مشروط شدن را می‌توان به دو دسته عوامل فردی، عواملی است که مستقیما با خود دانشجو در ارتباط است که از این دسته می‌توان به مقوله‌های زیر اشاره کرد: سن دانشجو، وضعی ...

دوره های فراگیر برای نخستین بار در عمر آموزش عالی کشور بدون آزمون سراسری و براساس ضوابط و مقررات مربوطه اقدام به پذیرش دانشجو برای دانشگاه پیام نور نموده است. نوپا بودن این روش پذیرش از یک سو و چگونگی ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور برای دانشجویان این دوره ها از سوی دیگر انگیزه ای برای این تحقیق بود. در این تحقیق به بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره های فراگیر نسبت به دانشجویان رسمی و معادل در سال 1372 در چهار رشته تحصیلی ریاضی, زیست شناسی, ادبیات فارسی و علوم تربیت ...