عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 178

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پس از ابلاغ طرح در نیمه اول سال 80 نسبت به اجرای طرح بر اساس جدول زمانبندی شده طرح اقدام گردید و در مرحله اول که انتخاب منطقه اجرای طرح بود پس از بررسی های مکرر منطقه و استان بر اساس اهداف طرح مکانی در نزدیکی نوارمرزی اینچه برون در حوالی دریاچه آلاگل بعنوان محل اجرای طرح انتخاب گردید و ضمن پیگیری های لازم برای اخذ مجوز از اداره کل منابع طبیعی منطقه سطحی در حدود 12 هکتار محدوده طرح در اختیار مرکز قرار گرفت پس از اخذ مجوز نسبت به محصورکردن منطقه اقدام گردید و توسط پایه های نبشی ...

خاک یکی از منابع طبیعی است که در تولید محصولات کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی نقش مهمی دارد، اما تخریب زمین به علت فرسایش خاک یک معضل زیست محیطی جدی است که رفاه انسان و حتی حیات او را تهدید می‌کند. مطالعات متعددی نشان می‌دهند که میزان فرسایش خاک در کشور ایران در طی سه دهه اخیر روندی به شدت افزایشی داشته است. این مسأله باعث می‌شود که موضوع حفاظت خاک به عنوان یک ضرورت مطرح باشد. اگرچه در طول چند دهه اخیر به منظور معرفی اقدامات حفاظتی خاک، سرمایه‌گذاری بسیار زیادی صورت گرفته است، ب ...

فرسایش خاک یک مشکل جهانی است که به طور جدی منابع طبیعی، رفاه بشر و حتی حیات انسان را تهدید می کند. روش های زیادی برای حفاظت خاک در جهان وجود دارد که از جمله روش های بیولوژیکی، مکانیکی و بیومکانیکی است. این روش ها دارای هزینه زیادی است و باعث تغییر و دست کاری در طبیعت می شود. مالچ پاشی یکی از روش های مدیریتی در حفاظت خاک است که در این میان استفاده از مالچ های آلی باعث بهبود بافت خاک، بهبود ظرفیت نفوذ و ظرفیت نگه درای رطوبت خاک می شود و از آلودگی محیط زیست جلوگیری می کنند. در ا ...
نمایه ها:

منطقه باراندوزچای با توجه به عوامل ذکر شده در بارش آن کلا بیشترین مقدار بارش خود را در فصل زمستان بهار دریافت می‌نماید که در مناطق کوهستانی بیشتر بصورت برف بوده که منبع عمده در تامین آب مورد نیاز جریانات سطحی بشمار می‌روند که این جریانات بزرگترین قسمت آب مورد نیاز کشاورزی منطقه را تامین می‌کنند. اما به سبب عدم ذخیره‌سازی آب این جریان و کاهش شدید آب آنها در فصل تابستان منطقه به سبب اتکا به این آبهای سطحی از نظر کشاورزی آسیب می‌بیند بخصوص اینکه امروزه به سبب ازدیاد جمعیت و پیشر ...

این طرح بمنظور شناسائی کلی استعداد و قابلیت منابع اراضی انجام و تناسب آنها را جهت مقاصد مختلف کشاورزی از قبیل زراعت آبی - دیم - جنگل - مرتع حفاظت خاک و آبخیزداری را مورد بررسی قرار میدهد . نتایج حاصله بصورت نقشه هائی بمقیاس :250 1: 250000 همراه با گزارش تفصیلی تهیه و در اختیار مجریان طرحهای عمرانی کشاورزی و موسسات علمی و سازمانهای اجرائی قرار خواهد گرفت . ...

انتخاب عرصه‌های مناسب به منظور تحقیقات حفاظت خاک ، آب و آبخیزداری نیازمند مطالعاتی است که بتواند پاسخگوی نیاز در این زمینه باشد ، بدیهی است ایجاد ایستگاههای تحقیقاتی آبخیزداری بصورت دائمی در قالب آبخیزهای نمونه می‌تواند بصورت چند منظوره در خدمت تحقیقاتی کاربردی آبخیزداری باشد. دستیابی به این امر نیازمند آگاهی از خصوصیات و ویژگیهای حوزههای آبخیز است . این طرح به منظورگرداوری و سامان دهی اطلاعات موجود و بررسی و کنترل صحرائی آنها جهت آگاهی از دامنه مطالعات انجام شده ، حدود اعتما ...

انتخاب عرصه‌های مناسب به منظور تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری نیازمند مطالعاتی است که بتواند پاسخگوی نیاز در این زمنیه باشد ، بدیهی است ایجاد ایستگاههای تحقیقاتی آبخیزداری به صورت دائمی در قالب آبخیزهای نمونه می‌تواند به صورت چند منظوره در خدمت تحقیقات کاربردی آبخیزداری باشد. دستیابی به این امر نیازمند آگاهی از خصوصیات و ویژگیهای حوزه‌های آبخیز است . این طرح به منظور گرداوری و ساطماندهی اطلاعات موجود و بررسی و کنترل صحرائی آنها جهت آگاهی از دامنه مطالعات انجام شده ، حدود اعتما ...

انتخاب عرصه‌های مناسب به منظور تحقیقات حفاظت خاک ، آب و آبخیزداری نیازمند مطالعاتی است که بتواند پاسخگوی نیار در این زمینه باشد ، بدیهی است ایجاد ایستگاههای تحقیقاتی آبخیزداری بصورت دائمی در قالب آبخیزهای نمونه می‌تواند بصورت چند منظوره در خدمت تحقیقاتی کاربردی آبخیزداری باشد. دستیابی به ین امر نیازمند آگاهی از خصوصیات و ویژگیهای حوزههای آبخیز است . این طرح به منظور گردآوری و سازمان‌دهی اطلاعات موجود و بررسی و کنترل صحرائی آنها جهت آگاهی از دامنه مطالعات انجام شده ، حدود اعتم ...

طرح مذکور در سه شهرستان در هر شهرستان در 2 منطقه اجراء شد . برای ارزیابی آموزش در ابتداء آموزش سئوالات اساسی و مهم د رارتباط با موضوع آز اموزشگران بصورت کتبی در یک فرم بعمل آمد و بعد از دوره آموزش ( در مدت یک هفته ) با شرکت 259 نفردر کلاسهای آموزش 63 درصد افراد که در کلاسهای آموزشی شرکت کرده بودند . دارای سواد خواندن و نوشتن بودند. و 95% از شرکت کنندگان علاقمندی خود را به شرکت در کلاسهای آموزشی اعلام داشته اند و بر اساس اطلاعات بدست آمده 85% افراد آموزش را بسیار موثر دانستند ...
نمایه ها: