عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3316

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر تحت عنوان آسیب شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی معیارها و شاخصهای آسیب شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران،‌ طبقه بندی آسیب های مزبور و ارایه پیشنهادات و توصیه هایی برای بهبود و توسعه میباشد تا در این راستا به حل مشکلات و ارتقای اثربخشی معاونت منابع انسانی یاری رسانده و از حاد شدن مشکلات کاهش بهره وری جلوگیری به عمل آورد. آسیبها بسیار متعدد و متنوع هستند و همه سطوح عملکردها، اهداف و رفتارها و ساختارهای س ...

مقالهء حاضر به منظور یافتن نقش تحقیق و توسعه در برنامه‌ریزی و ضرورت توجه به این عامل، همانند قوهء تفکر و تحرک در هر سطح از فعالیتها و شناخت وضعیت با مورد مقایسه قرار دادن کشورها در ارتباط با شاخصهای رشد و توسعهء آنها نوشته شده است . بدین‌سان با بحث و تحلیل نظری در برنامه‌ریزی و فرآیند مربوط و شناخت جایگاه تحقیق و توسعه، فعالیتها و بخشهای آن با توجه به گوناگونی آنها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در کنار تجارب و نتایج مربوط مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. برای برخوردار ...
نمایه ها:
ایران | 
پژوهش | 
توسعه | 

این مجموعه که با هدف تدریس در کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی توسعهء آموزش عالی، تهیه گردید. مفاهیم برنامه‌ریزی توسعه را، شامل مفاهیم و ساختار برنامه‌ریزی و آشنایی با نظام برنامه‌ریزی توسعهء کشور در برمی‌گیرد. به همین منظور ابتدا مفاهیمی، مانند رشد، توسعه، برنامه، برنامه‌ریزی توسعه، همراه با نمودار تشکیلاتی نظام برنامه‌ریزی کشور مورد بررسی قرار گرفت . پس از آن در پیوست 2 نمودار نظام برنامه‌ریزی برنامهء دوم و در پیوست 3 مراحل کار نظام برنامه‌ریزی اعضای شوراها و کمیته‌های برنامه‌ریزی ...

کتاب حاضر از انتشارات بانک جهانی و مشتمل بر چهار فصل است و در آن سعی شده است مشکلات افزایش جمعیت شهرنشین و پی‌آمدهای این رشد جمعیت که عبارتند از فقر شهری، تخریب محیط زیست شهری، کاهش بهره‌وری اقتصادی و نقش آن در بهره‌وری ملی و بانک جهانی ضمن بر شمردن مشکلاتی که به نظر ارایه‌کنندگان مقالات مجموعا اقتصاد کلان کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. استراتژیها و سیاستهای خود را در خصوص رفع این مشکلات بیان داشته و در لابلای مطالب نیز نمونه‌های موفقی از کمک‌های خود را در قالب کمک مالی، ...

این مقاله به بحث دربارهء نظام برنامه‌ریزی توسعهء آموزش و پرورش در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اختصاص دارد. نویسنده ابتدا مهمترین تغییراتی که در صحنهء برنامه‌ریزی آموزش و پرورش پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور بوقوع پیوسته را به اختصار شرح می‌دهد و سپس عناصر مختلف نظامهای برنامه‌ریزی توسعه را در تجربه سالهای 1361 و 1367 معرفی می‌کند و وجوه تمایز آنها را از تجارب برنامه‌های گذشته برمی‌شمارد. در بخش پایانی مقاله، نویسنده با استفاده از تجارب مستقیم خود در عر ...

مطابق گزارش حاضر، در سمینار جمعیت و توسعه که به کوشش وزارت برنامه و بودجه به مدت 3 روز در مشهد تشکیل گردید، علاوه بر وزارتخانه‌های مختلف ، تعدادی از مراکز علمی و پژوهشی کشور نیز شرکت داشته‌اند. در این سمینار، سخنرانان جمعا 27 مقاله منتخب را ارائه نموده‌اند که خلاصهء جمع‌بندی نهایی آنها به شرح زیر است : - با وجود آنکه امکانات و ذخایر کشور بسیار متنوع است ، اما قسمت اعظم آنها یا ناشناخته مانده و یا بهره‌برداری درستی از آنها نشده است . - برنامه‌ریزیهای توسعه، ضمن توجه به عامل جم ...

توسعه چاهها بروش اسیدشوئی در سازماندهای کارسینک یکی از بهترین روشهای توسعه چاه می‌باشد که امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با کمک این روش تخلخل و نفوذپذیری زمینهای اطراف چاه افزایش یافته که در نهایت باعث ازدیاد انتقال آب بیشتر به طرف چاه (ازدیاد آبدهی چاه) می‌گردد. معمولا این روش در زمینهای آبرفتی و در سازماندهای سخت (آهکی - دولویتی) بمنظور توسعه منافذ بین دانه‌های تشکیل دهنده و درز و شکافها و هم‌چنین برقراری ارتباط آبی در آنها با یکدیگر مورد استفاده ...
نمایه ها:
توسعه | 

شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم جهت توسعه فعالیتهای خویش در برنامه پنجساله اجرائی طرح‌هائی را پیش‌بینی نموده است که یکی از عمده‌ترین آنها طرح توسعه پرورش کرم ابریشم در استان مازندران میباشد. با توجه به اهمیت ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها در تصمیم‌گیری در نحوه اجرای پروژه و تخصیص منابع مالی، در این گزارش پروژه‌های شرکت از جهت بازدهی اقتصادی، اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ...

این مقاله، ترجمه‌ای است از مقالهء "واکنش انسان در برابر تغییرات کرهء زمین" که از نشریهء دانشگاهی ملل متحد (دورهء 12، شمارهء 1، اکتبر 1989) اقتباس شده است . در این مقاله، ضمن بیان ارتباط فقر با توسعه و محیط زیست ، تفاوت فاحشی که بین فقرا و اغنیا وجود دارد، مطرح گردید. همچنین، در این مقاله یادآوری شده است که همین تفاوت سطح زندگی بین کشورها فقیر و غنی و نیز افراد فقیر و غنی، یکی از عوامل تخریب و نابودی محیط زیست به شمار می‌رود. ...
نمایه ها:
تخریب | 
فقر | 
توسعه |