عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 131

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح برای حمل نفرات و خودروهای سبک تا 5 تن از یک طرف دره به طرف دیگر و برای دهانه‌های 500 متر و برای حمل بار در مناطق جنگلی و معادن می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و نیز از این طرح می‌توان در کنار پلها برای مواد ضروری استفاده کرد. هزینه این طرح بسیار کم بوده و اجرای آن ساده است این طرح از انعطاف پذیری فوق العاده‌ای برای مصارف صنعتی برخورداراست ...
نمایه ها:
تایر | 

با توجه به شرایط آب و هوایی گرم جاده‌های کشور و نیز فاصله زیاد بین شهرها که رانندگی طولانی و ممتد را ایجاب نموده و گرمای ایجاد شده در تایر در حد بالایی می‌باشد ، در چنین شرایطی احتمال تجزیه آمیزه‌های لاستیکی و نرم شدن آنها بیشتر خواهد بود. این پروژه افزایش مقاومت آمیزه تیوب در برابر گرما را هدف قرار داده است . ...

در این پروژه تغییر ساختار برخی از تایرها از نظر جایگزینی نوع نخ مصرفی در آنها مورد نظر بوده و هدف از آن عمدتا استفاده از نخهای با دنیر کمتر و در نتیجه پیچش بیشتر و به تبع آن مقاومت بالاتر نخها در برابر خستگی ...

چکیده ندارد.

در فاز مطالعاتی جمع‌اوری کلیه لاستیکهای مورد نیاز صنایع لاستیک‌سازی بویژه لاستیک پلی‌بوتادین و دیگر لاستیکها از جمله طبیعی، SBR انجام گرفته و در فاز عملیاتی مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی نوع پلی‌بوتادین طرح پتروشیمی اراک نسبت به لاستیک طبیعی و SBR بصورت جداگانه و همچنین آلیاژسازی و مخلوط سازی NR و SBR با BR و همچنین بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک پلی‌بوتادین در مقایسه با NR و BR و بررسی فرمولاسیونهای پلی‌بوتادین مصرفی در صنایع مختلف لاستیک‌سازی بویژه صنعت تایر انجام گرفته ...

با توجه به پیشرفت صنایع تایرسازی در خارج و در داخل کشور و تولید تایرهای رادیال سیمی و به منظور کارایی بالاتر لاستیکهای فوق و همچنین جلوگیری از تخریب لاستیک به علت بوجود آمدن گرمای ناشی از خستگی و تخریب اکسایشی آن و همچنین ایمنی حاصل از اینگونه لاستیکها هنگام پنچری مبادرت به طرح ساخت مواد غلظت‌دهنده ضد پنچری که دارای ویسکوزیته مناسب و خاصیت دینامیکی بوده و جذب حرارت‌های ناشی از حرکت تایر روی جاده و همچنین جلوگیری از بروز روزنه و سوراخ در لاستیک خواهد شد. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تایر | 
الیاف | 
خزش | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تایر | 
تولید | 
پیرلی | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تایر | 
گودیر | 
طراحی | 
تولید | 
صدا |