عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 271

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

-1 پی بردن به تفاوت‌های احتمالی موجود بین متوسط عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رشته‌های مختلف شاخه نظری نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیک ، علوم تجربی و علوم انسانی) در دروسی که مشترک نامیده می‌شوند. -2 تشخیص تفاوت‌های احتمالی موجود بین متوسط عملکرد تحصیلی دختران و پسران در دروس مشترک -3 مشخص کردن میزان افت تحصیلی، میانگین عملکرد، سرعت عبور میزان و دفعات تکرار هر یک از دروس مشترک به منظور شناخت دروس مشکل‌دار. -4 ارائه اطلاعات و رهنمودهای لازم به مسئولین برنامه‌ریزی آموزشی و درسی ...

مهمترین هدف هایی که این مطالعه قصد رسیدن به آنها را دارد عبارتند از 1-تدوین استراتژی و اهداف برنامه آموزش پزشکی عمومی در ایران بر اساس نیازهای مردم .2-بازبینی و ارائه تغییرات لازم دراهداف واستراتژی برنامه آموزش پزشکی 3-تدوین پیشنهادی لازم جهت تدریس به منظور انتقال مهارت های اساسی به پزشکان -4تدوین پیشنهادهای ضروروی جهت ارزشیابی مهمترین سوالاتی که پاسخ به آنها رسیدن به اهداف تحقیق را فراهم می سازد عبارتند از : -1آیا بیماران ازخدماتی که توسط پزشکان عمومی ارائه می شود راضی هستند ...
 
توسعه فرهنگ دینی جامعه و قوام آن بعنوان زیربنا، مستلزم توجه به کیفیت آموزش دینی در نظام رسمی تعلیم و تربیت است. اگرچه تعلیم و تربیت آدمی یکسره و تماما وابسته به آموزش و پرورش رسی نیست، اما باید اذعان نمود که رجیان تعلیم و تربیت از طریق نهادهای رسمی، یکی از مهمترین منظم ترین و شاید هدفمندترین بخش تعلیم و تربیت آدمی است که تاثیر آن را به گونه ای همه جانبه می توان در تمام ابعاد فیزیکی، عقلانی، عاطفی، مذهبی و اخلاقی فرد برای دست یابی به انسان کامل مورد بحث و توجه قرار داد.پژوهش ه ...

موضوع این پژوهش بررسی برنامه درسی "بینش اسلامی متوسطه" و ارائه الگویی درباره آن است . پژوهش از راه تحلیل محتوای کتابهای بینش اسلامی متوسطه و بررسی نظرات معلمان و دانش‌آموزان این مقطع تحصیلی انجام گرفته است . برای یافتن نظر افراد مذکور از روش تحقیق زمینه‌یاب که با توجه به توانائیهای ویژه خود مناسب این موضوع است استفاده به عمل آمده است . پژوهشگر با تحقیقی که انجام داده است و حاصل کار را در نمودارها و توضیحات مربوط به آنها ارائه نموده است به نتایج زیر دست یافته است : 1 - اگرچه ب ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

یکی ازراههای انکار ناپذیر در ارتقای کیفیت آموزش، برنامه ریزی درسی وداشتن طرح درس است. برنامه ریزی درسی فرایندی است جهت تعیین هدفهای مناسب و تشخیص مسائل، نیازها، امکانات و محدودیتهائی که برای رسیدن به آن هدفها موجود است. این تحقیق جهت تعیین نظرات اساتید در مورد برنامه ریزی درسی انجام گردید. بر اساس نتایج این مطالعه 88%افراد با تدوین طرح درس قبل از شروع دوره آموزشی موافق اند. ولی حجم کار زیاد را مانع تهیه طرح درس می دانند . 4/60% از افراد تمام جلسات درس خود را بر اساس طرح درس ت ...

چکیده ندارد.