عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مرحله برداشت و نحوه ذخیره سازی بر ارزش غذایی‌ بقایای زعفران بود. بدین منظور ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری و قابلیت هضم شکمبه‌ای-‌روده‌ای بقایای زعفران با استفاده از روش‌های درون کیسه‌ای و درون آزمایشگاهی تعیین شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- بقایای زعفران خشک در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی، 2- بقایای زعفران سیلویی در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی و 3- بقایای زعفران خشک در مرحله رسیدگی کامل بودند. داده‌های آزمایشی بر مبنای آزمون t-test و با استفاد ...

در یک بررسی جامع در سالهای 1389-1388طی شش ماه از عمق 10 تا 15 سانتی متری خاک های زراعی استان های مازندران و گلستان نمونه برداری به عمل آمد. سپس با روش طعمه گذاری از خاک 70 جدایه از رایزوکتونیا بدست آمد که همه ی آن ها چند هسته ای بودند. جدایه های رایزوکتونیا به دست آمده بر حسب خصوصیات ریخت شناسی، رفتار آناستوموز و بیماریزایی دسته بندی شدند. از بین جدایه های حاصل 57 جدایه به Rhizoctonia zeae تعلق داشته و قادر به ایجاد آناستوموز با جدایه استاندار 384/34CBS بودند. در این میان ...

افزایش حجم ضایعات در نتیجه تشدید فعالیت‌های کشاورزی که به دنبال افزایش رشد جمعیت و استانداردهای زندگی صورت گرفته، سبب بروز مشکلات فراوانی شده‌است. هدف کلی این تحقیق کیفی بررسی وضعیت مدیریت ضایعات آلی بخش کشاورزی توسط کشاورزان و ارائه الگویی مناسب برای مدیریت این ضایعات می‌باشد. جامعه مورد مطالعه تحقیق شهرستان روانسر واقع در استان کرمانشاه بود که یکی از قطب‌های کشاورزی این استان می‌باشد. از این شهرستان سه روستای حسن‌آباد، گرگیدر و منصورآقایی به صورت هدفمند و به علت فعال و مه ...

سالانه میلیونها تن ضایعات مختلف کشاورزی در سطح کشور تولید می‌شود که می‌تواند سهمی در تامین ماده آلی خاک داشته باشد، ولی متاسفانه قسمت اعظم آن یا سوزانده می‌شود و یا در گوشه‌ای رها گردیده و موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم می‌نماید. هدف از اين مطالعه، بررسي امکان تهیه کمپوست از ترکیب ضایعات هرس درختان سیب و انگور و سرخس آزولا بود. آزمايش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی با 6 تکرار و سه تيمار در گلخانه دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه انجام شد. به منظور تعديل نسبت ...

هدف از این تحقیق بررسی اثر روش‌های مختلف تانن‌زدایی بر ارزش غذایی تفاله دانه انار بود. تفاله دانه انار که از محصولات فرعی کارخانجات آبگیری دانه انار است حاوی مقدار زیادی چربی (حدود 6 تا 19 درصد بر اساس ماده خشک) و سایر ترکیبات مغذی مورد نیاز نشخوارکنندگان است اما حاوی مقداری تانن نیز می‌باشد که می‌تواند تاثیرات منفی بر عملکرد حیوان داشته باشد. در تحقیق حاضر در سه آزمایش جداگانه تأثیر روش‌های سیلو کردن، استفاده از افزودنی‌های مختلف سیلویی و پرتوتابی بر ترکیب شیمیایی، غلظت ترکی ...

ازآنجاکه تولیدوتکثیرگیاهان داروئی درسیستم های کشاورزی سازگاربامحیط زیست ازاولویت خاصی برخوردارمی باشد ، آزمایشی درسال زراعی 92-1391درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد، به صورت طرح کرت های خردشده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با3تکرارو8تیمارانجام شد فاکتورکرت اصلی دردوسطح شامل مصرف بقایای جو وعدم مصرف آن وفاکتورهای کرت فرعی درچهارسطح عبارت بودند از : (1) شاهد (بدون تیمارکودی)، (2) کودکمپوست ( 4 تن در هکتار)، (3) کودگاوی (20 تن در هکتار)، (4) مایکوریزای ...

تجزیه بقایای گیاهی توسط قارچ‌های غیر بیمارگر گیاهی از اهداف این پژوهش بود. برای انجام آن کارپوفر قارچ‌های کلاهک‌دار صدفی و جنگلی چوب‌زی از روی تنه درختان افتاده و‌ کپک‌های سبز- زیتونی و سیاه از روی بقایای گیاهی جمع‌آوری و جدایه‌ها شناسایی شدند و شرایط محیطی مناسب رشد جدایه‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی روند تجزیه بقایای برنج، گندم، پنبه، کلزا و سویا با قارچ‌های مایه‌زنی شدند. سپس میزان همی‌سلولز، سلولز، لیگنین، نیتروژن و کربن آلی آنها اندازه‌گیری شده و فعالیت آنزیم سلول ...

در اين تحقيق, استخراج سلولز و تاثير شرايط هيدروليز روي توليد نانوکريستال سلولز از يکي از ضايعات کشاورزي, کاه گندم, بررسي شد. استخراج و خالص سازي سلولز بر اساس دو روش متفاوت دو مرحله اي انجام شد. در مرحله اول ليگنين زدايي تيمار اسيد\قليا و فرايند سودا-آنتراکينون به ترتيب براي روش A و B انجام شد. در مرحله دوم استخراج هولوسلولز و سلولز براي هر دو روش مشابه بود. خلوص نمونه هاي سلولز به دست آمده توسط آزمون وزن سنجي حرارتي (TGA) و درجه کريستاليته سلولز توسط پراش اشعه ايکس (XRD) آنا ...

در مناطق خشک و نیمه خشک ایران به علت پایین بودن مقدار ماده آلی، ساختمان خاک ضعیف است. یکی از راه حل‌های این مسأله استفاده از پلیمرهای محلول در آب با سرعت تجزیه پایین می‌باشد.پلی‌آکریل‌آمید در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها به عنوان یک اصلاح کننده مصنوعی خاک مورد استفاده قرار گرفته‌است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر پلی‌آکریل‌آمید آنیونی بر برخی پارامترهای فیزیکی و بیولوژیکی و نیز تغییرات آنها با گذشت زمان در یک خاک لوم رسی بود. آزمایش گلخانه-ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح ...