عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5045

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دیدگاه ها و نگرش های متفاوتی نسبت به موضوع و ماهیت امنیت و سازمان های نظامی وجود دارد که این دو تحت نفوذ عواملی مانند نوسان قدرت، رقابت ، همگرایی‌، واگرایی‌، بحران‌های سیاسی ، بحران‌های اقتصادی ، بحران‌های قومی و مذهبی ، ائتلاف صلح ، تجارت ، جنگ و ... است.استراتژیست ها با استفاده از ماتریس ها و جداول ارزیابی تهدیدات ، فرصت ها ، نقاط قوت و نقاط ضعف می توانند عوامل تهدید کننده‌ی امنیتی ( در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نظامی ) و نظامی را مورد ارزیابی قرار داده و پیش بینی هایی را بر ...

پژوهش حاضر با هدف کلی مقایسه و تطبیق بخش سوادآموزی سه کشور جمهوری اسلامی ایران، کوبا و ویتنام جهت ارائه ی راه کارهای مناسب و پیشنهادات کاربردی برای بهبود سوادآموزی و ریشه کنی بی سوادی و جلوگیری از بازگشت نوسوادان به بی سوادی در کشورمان صورت گرفته است. علاوه بر هدف کلی در این پژوهش اهداف ویژه ای نیز بیان شده است و این پژوهش در صدد آن است که به سوالاتی که دقیقاً مطابق با اهداف ویژه بیان شده، به صورت مطلوبی پاسخ دهد. سوالات به طور کلی در حوزه ی، اهداف سوادآموزی، دروس و دوره های ...

با ورود جمهوری اسلامی ایران به صحنه سیاسی لبنان،این کشور به مهمترین کانال برای اثر گذاری بر مسئله قدس فلسطین و منازعه اعراب با رژیم صهیونیستی تبدیل شد وشیعیان لبنان نیز با انتقال از حاشیه به مرکز ثقل تحولات، نقش فزاینده ای در تحولات سیاسی-اجتماعی لبنان بر عهده گرفتند.به گونه ای که در حال حاضر بدون در نظر گرفتن دیدگاه ها و خواسته های آنان،دست یابی به هر گونه توافق در جامعه لبنان ممکن نمی باشد. جرقه های نفوذ انقلاب اسلامی ایران در لبنان از زمانی آغاز شدکه در جریان جنگ داخلی لب ...

هر جامعه ای طبیعتاً دارای افراد یا گروههای ویژه ای از متنفذین می باشد. این افراد یا گروههای متنفذ، با عنوان نخبگان معرفی می شوند، گروهی از نخبگان بدور از هر گونه نگاه ارزشی، دارای قابلیتهایی هستند که موجبات قتلشان را فر اهم می سازد و پدید ه نخبه کشی را بوجود می آورد. فراوانی این پدیده در دوره های مختلف متفاوت می باشد اما در اینجا بررسی عمده ترین عناصر مهم و تاثیرگذار در ایجاد نخبه کشی (رقابت های سیاسی و مذهبی ) در ایران از قرن سوم تا هفتم هجری قمری، از مسائل اصلی پژوهش است تا ...

بازنمایی مفهومی بنیادین و مرکزی در مطالعات فرهنگی و رسانه ای است. هدف این پایان نامه بررسی بازنمایی ایران در صفحه راهنمای بحران در سایت شورای روابط خارجی امریکا است. برای نیل به این هدف، ابتدا به بررسی مفهوم و نظریه های بازنمایی پرداخته شده است و دیدگاه استوارت هال در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. در بسط نظری دیدگاه هال در بازنمایی به تحلیل گفتمان از منظر فوکو اشاره شده است و در ادامه مبحث نظری، دیدگاه ادوارد سعید و نظریه شرق شناسی به عنوان مثال و تکمله ای بر نظریه هال ...

فضای جغرافیایی و به تبع آن ارزشهای فضا نقشی مهم در رفتار کشورها دارد و الگوهای رفتاری متفاوتی مانند همکاری، تعامل، رقابت و ستیز را می آفریند. این تحقیق به بررسی و تحلیل ژئوپلیتیکی رابطه ایران و ترکمنستان می پردازد روش انجام تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای (اسنادی) میباشد. نتیجه تحقیق حاضر با تکیه بر یافته های کتابخانه ای نشان میدهد که موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ترکمنستان در هر سه سطح منطقه ای، فرامنطقه ای و جهانی عامل رقا ...

پژوهش حاضر در پی بررسی روابط ایران و آمریکا در بستر تحولات جهان عرب از سال 2010-2013 میلادی می باشد روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد و با استناد به شیوه مطالعات کتابخانه ای ( اسنادی ) از طریق کتب ، مجلات علمی و سایت های اینترنتی اطلاعات بدست آمده ، طبقه بندی شده و به رشته نگارش در آمده است . به منظور گر آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری از کتب مختلف و فضای مجازی اینترنت و مطالعات کتابخانه ای بهره گیری شده است . سوال اصلی تحقیق عبارت است از : انقلاب های ...

«مستند» بویژه مستندهای اجتماعی-سیاسی به علت ارتباط تنگاتنگ با ساختارهای قدرت در زمره متون رسانه‌ای مورد توجه مخاطبان رسانه های دیداری و شنیداری بوده است. پس از انقلاب اسلامی و با توجه به تاثیرات متعدد سیاسی و اجتماعی بوجود آمده ناشی ازآن، مستندسازان دیگر کشورها توجه خود را معطوف به چارچوب های سیاسی و اجتماعی شکل گرفته کردند تا از این طریق به بازنمایی مورد نظر خود بپردازند. همچنین به منظور برنامه سازی در حوزه بین الملل برای مخاطب غیر ایرانی آگاهی از چیستی دید مخاطب غیر ایرانی ...

نگارشِ تاریخ تلاش‌های ایران در راستای دست‌یابی به انرژی هسته‌ای هر چند دارای اهمیتی چند جانبه و یک ضرورت انکارناپذیر است اما کمتر مورد توجه محافل دانشگاهی و علمی قرار گرفته است. تاریخ تلاش‌های هسته‌ای ایران به دو دوره قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می‌شود. این دو دوره دارای ماهیتی دوگانه و بسیار متفاوت‌ است. قبل از انقلاب اسلامی، تلاش‌های هسته‌ای در سایه حمایت دول غربی و در راستای اهداف آنها شکل گرفته بود، در حالی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه توان داخلی و عز ...