عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6498

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش ارزشیابی از شیوه انتخاب معلمین نمونه استان سیستان و بلوچستان و اثرات آن در سال تحصیلی 1371-1372 است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان دوره متوسطه، معلمان و مدیران دوره‌های ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، مراکز و دانشسراهای تربیت معلم در مناطق 18 گانه استان سیستان و بلوچستان بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که انتخاب معلم نمونه بستگی به ثبات مدیریت و تخصص مدیریت آموزش دارد. به عبارت دیگر مدیرانی در انتخاب معلم نمونه ...

هدف تحقیق ارزشیابی سئوالات امتحانات هماهنگ دروسی از دوره راهنمایی تحصیلی در امتحانات خرداد ماه 1373 استان اصفهان است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره راهنمایی شرکت‌کننده در سه آزمون ریاضی سال اول، زبان انگلیسی سال دوم و علوم سال سوم هستند. نمونه آماری شامل 2880 نفر است که به صورت تصادفی برگزیده شده‌اند. براساس یافته‌های پژوهش 1) آزمون ریاضی سال اول به لحاظ ضریب پایایی 65/7 درصد مناطق آموزشی آموزش ضریب نسبتا ...

هدف پژوهش ارزشیابی وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان سال چهارم متوسطه نظری در استانهای سراسر کشور است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل دانش‌آموزان سال چهارم متوسطه نظری استانهای سراسر کشور در رشته‌های علوم تجربی، ریاضی فیزیک ، فرهنگ و ادب و اقتصاد و اجتماعی است حجم نمونه برابر با دانش‌آموزان سه منطقه آموزشی در هر یک از استانهای کشور است . براساس یافته‌های پژوهش 1) در میان دانش‌آموزان رشته‌های تحصیلی ریاضی فیزیک و علوم تجربی، درس فیزیک بیشترین ...

هدف پژوهش ، ارزشیابی فعالیتهای مربیان تربیتی در مقاطع راهنمایی و متوسطه و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها در انجام وظایف است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان، مربیان تربیتی و مدیران، دبیران و مشاوران شاغل در دوره‌های راهنمایی و متوسطه استان گیلان است که از این تعداد 900 دانش‌آموز، 64 مربی تربیتی، 26 مدیر، 28 دبیر و 25 مشاور به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. روش پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 97/8 درصد از دانش‌آموزان راهنمایی و 88/9 درصد دان ...

هدفهای این ارزشیابی عبارتند از: -1 سنجش میزان آموزش و فرادهی برنامه در زمینه خواص سبزیجات ، بویژه هویج و اسفناج. -2 تعیین نگرش مخاطبان در مورد برنامه (موزیک عروسکها، ریتم و دکور). نتایج حاصل از این نظرسنجی حاکی از آن است که: اکثر کودکان گروه نمونه در مورد قیافه عمو باغبون، شعرهای برنامه، موسیقی برنامه، صدای عمو باغبون، دکور و صحنه‌سازی برنامه، صدای هویج و اسفناج نظر مثبتی داشته‌اند. در مورد شکل هویج، کمتر از نیمی از افراد گروه، شکل هویج در برنامه را با شکل هویج طبیعی شب ...

برنامه بچه‌های انقلاب هر روز صبح به مدت 15 الی 30 دقیقه برای کودکان 9-12 ساله پخش می‌شود. و دارای اهداف تربیتی و تفریحی است . این ارزشیابی از میان چهار برنامه در روزهای مختلف مهرماه با مضامین شعر، سرود، گزارش روستایی، داستان، اخبار هفته، خاطره، مجری و الفبای دانستنیها بوده است . در مورد بخش شعر "کتاب " از مصطفی رحماندوست ، برای بیشتر مخاطبان مخصوصا دخترها قابل درک بوده است و در مورد شعر زندگی نتایج برعکس بوده است . یعنی برای مخاطبان کمتر قابل درک بوده و پسرها بیشتر ...

بطوریکه نتایج ارزشیابی چهار برنامه از مجموعه برنامه‌های درس فارسی نهضت سوادآموزی مورد بررسی قرار گرفت ، میانگین نمرات پس آزمون برنامه اول 17 درصد، برنامه دوم و سوم هر یک 11 درصد و برنامه چهارم 12 درصد نسبت به میانگین نمرات پیش‌آزمون افزایش یافته است . این میزان در سطح 95 درصد اطمینان از لحاظ آماری معنی‌دار است . با توجه به اهمیت ویژه این برنامه، اکنون این پرسش مطرح است که آیا میزان تاثیر برنامه بر معلومات مخاطبین (حداکثر 17 درصد) از لحاظ مسئولین کافی است ؟ یا باید ...

در این ارزشیابی، به برسی برنامه "ننه و علی" از مجموعه برنامه "بچه‌های انقلاب " پرداخته می‌شود. این برنامه با اهداف سه‌گانه، "ارشادی - تربیتی"، "آموزشی - اطلاعاتی" و "تفریحی و سرگرمی" تهیه شده است . اهداف این بررسی عبارتند از: - تعیین میزان درک پیام هر یک از بخشهای برنامه. - تعیین میزان علاقه گروه نمونه به بخش‌های مختلف برنامه. - تعیین میزان علاقه گروه نمونه به کل برنامه. - نظرات گروه نمونه در مورد برنامه. نتایج بررسی نشان می‌دهد که 75 درصد در حد زیاد به این برنامه علاقه ...

جهت انجام این ارزشیابی دو نوع پرسشنامه (موفقیت و نگرش ) تهیه شد. الف ) در مورداول از روش پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. بدین منظور پرسشنامه‌ای با هفده پرسش از مطالب برنامه تهیه و یکبار قبل از دیدن برنامه (جهت سنجش میزان آگاهی قبلی) و بار دیگر بعد از دیدن برنامه (جهت سنجش میزان یادگیری و کسب آگاهی از برنامه) به گروه نمونه ارائه گردید. ب ) در مورد قسمت نگرش ، تیتراژ، نحوه ارائه برنامه و موزیک مدنظر قرار گرفت . بدین لحاظ از روش ...