عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1225

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف تحقیق حاضر تدوین برنامه پنجساله دوم بخش آموزش و پرورش استان کردستان است که با عنایت به عملکرد گذشته و شناخت وضع موجود صورت گرفته است . روش تحقیق توصیفی از شاخص‌های برنامه‌ریزی آموزشی مورد استفاده در این پژوهش عبارت از: کارایی درونی آموزش و پژوهش و نرخ اتلاف ، تعیین ضریب نیروی انسانی مورد نیاز در کلاسهای مختلف ، محاسبه ضریب نیروی انسانی مورد نیاز، نسبت معلمان واجد شرایط به کل معلمان در دوره‌های مختلف تحصیلی، تعیین نسبت دانش‌آموزان روستائی به کل، نرخ رشد، تعیین نسبت دانش‌آم ...

نویسنده در این کتاب به آموزش و پرورش از گذشته های دور (دوران مادها) تاکنون و با تکیه بر پیشرفت های آموزشی پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته است. ...

این طرح از پاگیری نظام آموزش کودکان در جهان اسلام آغاز شده و دلائل تاریخی و اجتماعی رشد آن در ایران شناخت و عنوان می گردد و روشن بودن نهادی شدنش در یک نظام مشخص اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و این نظام ( نظام مکتبخانه ) با آنکه کمابیش یکنواخت است لکن در دوره های تاریخی و در مناطق گوناگون وگروههای اجتماعی خاص متفاوت بوده اما حیات فرهنگی آن تا نیمه های دوره های سلطنت قاجار تداوم پیدا کرده است در این عصر با برخورد با آموزش و پرورش جدید دگرگونیهایی در آن پیدا گردید و در عصر پهلو ...

آموزش و پرورش به عنوان ابزاری توانمند همواره همراه انسان در مسیر بهبود است و از چنان اهمیتی برخوردار است که خود میتواند به شکل هدف جلوه کند. از این دیدگاه پرداختن به فرایند آموزش و پرورش، مقدمهای لازم برای هرگونه تحول و پیشرفتی است؛ اما چگونگی پرداخت این موضوع، خود میتواند شکست یا پیروزی این حرکت را به ارمغان بیاورد، به بیان دیگر هرگونه رسیدگی به سامانه آموزش و پرورش باید پژوهش بنیاد باشد؛ در غیر اینصورت محکوم به شکست است. برمبنای این مسئله و براساس بنیادهای آموزشی فرهنگ محو ...

حرکت به سوی عدم تمرکز می تواند به مثابه ی شیوه ای برای جلب مشارکت بیشتر مردم و بخش صنایع و مشاغل در تامین نیازمندی های مالی دستگاه تعلیم و تربیت باشد. زمانی که اندیشه‌ی بنیادین نظام جدید مدیریت آموزشی به شکل شورایی مطرح شده است، نباید اجازه داد که معضلات و مشکلات آموزش و پرورش کشور که بیشتر از تنگناهای مالی و شیوه های مدیریت متمرکز آموزشی سرچشمه می گیرد، دوباره، چهره ی خود را نمایان سازند و اصل بنیادین تساوی در بهره مندی از امکانات آموزشی را مورد تهدید قرار دهند. برای حل ای ...

این طرح در پی بررسی طراحی نظام بهبود کیفیت آموزش و پرورش در استان بوشهر میباشد. ...

برای تولید یک کالا یا خدمت، به مصرف یک یا چند کالا یا خدمت دیگر نیازمندیم که عوامل تولید نامیده می شوند. این قاعده برای تمامی فراگردهای تولید صادق است. اقتصاددانان آموزش و پرورش عادت دارند نظام های آموزشی را همچون سیستم های تولید و اقتصادی در نظر بگیرند. نتیجه این عادت، گسترش دامنه بهره گیری از مفاهیمی چون مولدیت، بازدهی، و کارآیی در عرصه آموزش شده است. بدین جهت تحلیل های آماری و اقتصاد سنجی و سایر روش های ارزیابی در حول و حوش این نحوه تفکر، بسط یافته است. امروزه تقریبا در تم ...

در قرن هیجدهم و نوزدهم اقتصاددانان مشهوری چون آدام اسمیت ، آلفرد مارشال و جان استوارت میل نقش آموزش و پرورش در اقتصاد را مدنظر قرار داده و به اهمیت آن بعنوان یکی از اشکال مختلف سرمایه‌گذاری ملی توجه و مسائل مربوط به چگونگی بکارگیری سرمایه در امر آموزش را بررسی کردند. در نیمه دوم قرن بیستم بیش از دو هزار مقاله و کتاب راجع به اقتصاد آموزش و پرورش وجود داشته است . از مشهورترین دانشمندان که در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش در قرن حاضر کار کرده‌اند می‌توان ساخاروپولوس ، شولتز، دینسون ...

این پایان نامه به تحلیل ارزیابی و تطبیق اندیشه های تربیتی ژان ژاک روسو و یوهان هنریش پستالوتسی با نظریه ها و مسائل جاری آموزش و پرورش پرداخته است. این بررسی نشان داد که 1- بین اندیشه های تربیتی روسو و پستالوتسی همان اندیشه های اساسی وجود دارد تا جایی که می توان کفت اساس و بنیاد اندیشه های پستالتتسی همان اندیشه های روسو و اصل های تربیتی وی می باشد با این تفاوت که پستالوتسی تلاش می کند تا چیزهایی که روسو از یکدیگر جدا کرده و روبروی هم نهاده به یکدیگر پیوند دهد چیزهایی از قبیل ج ...