عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2906

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور بررسی تاثیر آموزش‌فرآیند پرستاری در مورد پیشگیری و تغییر درجات زخمهای فشاری در بیماران‌بیحرکت بر میزان بکارگیری پرستاران بخشهای ارتوپدی بیمارستانهای وابسته‌به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1374 انجام شده است . پژوهش باهدف کلی "تعیین تاثیر آموزش فرآیند پرستاری در مورد پیشگیری و تغییردرجات زخمهای فشاری در بیماران بیحرکت بر میزان بکارگیری پرستاران‌بخشهای ارتوپدی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران "اجراشده. در این پژوه ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش روابط سالم بر پیشرفت تحصیلی و تغییر نگرش دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر اصفهان نسبت به روابط دختر و پسر انجام شد. به این منظور پژوهشی در قالب یک طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع دو گروهی همراه با پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. جامعه ی آماری شامل کلیه دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 شهر اصفهان بود. نمونه ی آماری شامل 30 دانش آموز بود که از میان دو مدرسه راهنمایی دخترانه، به این صورت که از هر مدرسه یک کلاس و از هر کلاس 15 نف ...

اين پ‍‍‍‍‍‍ژوهش تلاش دارد تا به ارزيابی آموزش تخصصی و ميزان اثرگذاری آن در بهبود كيفيت و ارتقاء بهره‌وری در واحدهای صنعتی كوچک (شركت آلومينيوم پارس در شهرستان ساوه) بپردازد. هدف کلی و اساسی این تحقیق شناسایی تاثیر آموزش تخصصی بر افزایش بهبود کیفیت و ارتقاء بهره‌وری در صنایع کوچک مانند شرکت آلومینیوم پارس می‌باشد. روش تحقيق در پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت نیز پس رویدادی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و کارکنان اعم از زن و مرد که تعداد آنها 700 نفر در شرکت آلومینیوم ...

هدف از این تحقیق بررسی تغییر پارادایم ذهنی آموزش به یادگیری می باشد که به علت اهمیت ایمنی در کار و سلامت کارمندان آموزش ایمنی موضوع تحقیق قرار گرفت. بدین منظور از 760 نفر جامعه آماری شامل کارگران استخدامی 88-90 تندر ایران خودرو 260 نفر به روش تصادفی طبقه ای توسط جدول مورگان انتخاب شدند و با اندازه گیری حوادث قبل و بعد از آموزش سعی شد تا میزان موثر بودن آموزشها و تغییر در رفتار کارگران سنجیده شود. اطلاعات و داده ها با استفاده از پرسشنامه و سیستم نرم افزاری شرکت ایران خودرو بد ...

این پِژوهش تحت عنوانِ بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش دوره کارشناسی ارشد گروههای آموزشی روان شناسی و علوم تربیتی از دیدگاه دانشجویان آن گروهها در مجتمع ولیعصر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد. هدف اصلی این پِژوهش شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آموزشهای دوره کارشناسی ارشد جهت ارائه پیشنهادها در جامعه آماری بوده است. جامعه آماری مورد نظر در این پِژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد گروههای علوم تربیتی و روان شناسی در نیمسال سوم و چهارم سال تحصیلی 91-90، جمعاً به تعداد ...

هدف از این پژوهش بر انگیختن علاقه به منظور استفاده بیشتر از تصاویر در آموزش و بهبود توسعه مهارت‏های تصویری یادگیرنده‏ها می‏باشد. تأثیر استفاده از تصاویر در امر آموزش بر مهارت‏های دانش‏آموزان و انتقال مفاهیم آموزشی. پایه و اساس این پژوهش مفهوم سواد بصری است که به عنوان توانایی تفسیر کردن تصاویر به خوبی تولید آنها به منظور گفتگوی ایده‏ها و مفهوم‏ها، تعریف شده است. تحلیلی و تفسیری پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی و نیز در دسترس بودن آنها، دانش‏آموزان را با حجم گسترده‏ای ...

درک سطح آموزش کنونی زنان، بدون تردید مستلزم شناختی جامع و اساسی از وضعیت آن‌‌ها در ادوار پیشین است. بنابراین با استمداد از مدارک و شواهد متقن، فهم مطلوبی در این خصوص حاصل می‌گردد که با این شیوه، اتخاذ تصمیماتی صحیح، پیرامون بهبود جایگاه فعلی آن‌ها امکان‌پذیر خواهد شد. بر این مبنا، شناسایی کیفیت آموزش و پرورش زنان دوران قاجار، نه تنها پرده از زوایای تاریک و مبهم برمی‌دارد، بلکه پاسخگوی بسیاری از سوالات خواهد بود. مطابق مستندات و منابع موجود، و با رویکردی توصیفی- تحلیلی مشخص می ...
نمایه ها:
آموزش | 

هدف از انجام این پژوهش، بهینه‌گزینی و افشای شاخص‌های سنجش سرمایه‌ی فکری مرتبط با آموزش در شرکت‌ بهره‌برداری نفت و گاز مارون اهواز بوده است. به این منظور، در ابتدا با مطالعه‌ی مبانی نظری و تجربی پژوهش، مدل اولیه تحقیق ارائه شده و سپس با استفاده از تکنیک دلفی شاخص‌های سنجش سرمایه‌ی فکری مرتبط با آموزش شناسایی، و پرسشنامه‌ی حاصل در جامعه‌ی هدف مورد آزمون قرار گرفت. جامعه‌ی آماری این پژوهش کارکنان بخش ستادی شرکت مارون است، که تعداد آن‌ها بالغ بر 700 نفر می‌باشد. بر اساس فرمول کوک ...

در این گزارش آمده است که برای رشد و توسعه هر منطقه‌ای وجود نیروهای متخصص ضروریست . متخصصین معتقد و کارا که متناسب با نیازهای فکری و علمی و فنی آن ناحیه باشد . از آنجا که استان مرکزی به عنوان استانهای استراتژیک محسوب می‌شود و یکی از قطبهای صنعتی می‌باشد و صنایعی مانند آلومینیوم‌سازی - ماشین‌سازی ، واگن‌سازی ، پتروشیمی و پالایشگاه در آن وجود دارد . از آنجاکه از این صنایع هیچگاه در خدمت منطقه نبوده‌اند و هنوز اثر قابل ملاحظه‌ای از صنعتی شدن جوامع شهری و یا روستایی استان مشاهده ن ...
نمایه ها:
آموزش | 
پژوهش |